Megjelent Liszka József kritikákat, vitairatokat (és egyéb úri huncutságokat) tartalmazó könyve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent Liszka József kritikákat, vitairatokat (és egyéb úri huncutságokat) tartalmazó könyve

A kötetben szereplő írások valódi kísérletek, hiszen egy-egy tudományos művet, könyvet kísérelnek meg interpretálni, egy-egy kolléga, szaktárs művét, életútját felvázolni, egy-egy tudományos és/vagy közéleti problémát markánsan, de azért lehetőleg nem bántó módon megfogalmazni, és igen, egy saját tudományos ars poetica felvázolásának, összegzésének sűrítménykísérlete is lehet. E sűrítménykísérlet műfajai: recenziók, kritikák, lektori vélemények, vitairatok, hírlapi tárcák, naplójegyzetek, tanulmányféleségek, tanulmány értékű könyvismertetések, köszöntők és nekrológok, szóval valóban afféle úri huncutságok gyűjteménye ez a kötet. Ami a szerző személyén kívül összekapcsolja őket, az a tágan vett néprajzi tudományok kerete, a folklorisztika és kultúrtörténet, az európai etnológia és a muzeológia, a dialektológia és a vallási néprajz, s az azok művelőinek hatalmas, virtuális szakmai-baráti köre.