Vyšlo druhé, revidované vydanie knihy Az átmenet bizonytalansága – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo druhé, revidované vydanie knihy Az átmenet bizonytalansága

Bestseller Attilu Simona Az átmenet bizonytalansága: Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig [Neistota prechodu: zmena ríše 1918/1919 od Bratislavy po Košice] je opäť k dispozícii a jeho druhé revidované vydanie si môžete zakúpiť v sídle nášho inštitútu v Šamoríne alebo objednať na stránke https://forumeshop.sk.