Ďalšie ročníky denníka Új Szó v našom digitálnom archíve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ďalšie ročníky denníka Új Szó v našom digitálnom archíve

Čo sa dialo na Slovensku a vo svete za posledných päť rokov? Dozviete sa jedným kliknutím. Do nášho digitálneho repozitára na stránke adatbank.sk pribudli čísla Új Szó z rokov 2018 až 2022 a tiež prílohy denníka Könyvjelző (Záložka) z rokov 2002 až 2006. Vďaka dotácii z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sú stránky denníka zdigitalizované z fondu Fórum inštitútu pre výskum menšín a dostupné pre bádateľov a čitateľov s možnosťou fulltextového vyhľadávania a sťahovania.

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-folyoiratok/uj-szo/