Spolupracovníci

Interní pracovníci

historik, riaditeľ oddelenia historických výskumov
knihovníčka, dokumentátorka, projektová vedúca
vedúca sekretariátu, personálne a finančné riadenie, hospodárska administrácia a projektový manažment
informatik, riaditeľ Centra digitalizácie a internetových databáz
politológ, filozof, prezident Fórum inštitútu pre výskum menšín
sociológ, knihovník, riaditeľ archívu a knižnice Bibliotheca Hungarica
spracovateľka dát, knihovníčka pre poskytovanie informácií

Externí pracovníci

etnograf, muzeológ, vysokoškolský pedagóg
politológ (ľudské práva, slovensko–maďarské vzťahy, politická analýza)
redaktorka, prekladateľka, novinárka, výskumníčka v oblasti literatúry

In memoriam