László Végh – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

László Végh

Titul:PhDr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1949, Bratislava
Štúdium:
 • Univerzita Komenského, Bratislava (odbor politológie a sociológie)
Pracovné zaradenie:sociológ, knihovník, riaditeľ archívu a knižnice Bibliotheca Hungarica
Kontakt:vegh@foruminst.sk

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Publicistika

Ocenenia

„Vésd szoborba alakját‚” Kossuth-szobrok a szlovákiai magyarok emlékezetében. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003.

A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2000). Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002

A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). I.–II. kötet. Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 5–6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000.

Socialistický vývoj maďarskej národnostnej kultúry v ČSSR. Bratislava, 1976.

 • Arany A. László bibliográfia. In: Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p.
 • Gyönyör József (1920-2003). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/1. 
 • Modern, dinamikus naptár. Új Szó, 2002/283.
 • A Magyar Figyelő (1933–1935) repertóriuma. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1999/2.
 • Magyar-szlovák interetnikus kapcsolatok Somorján. Kalligram, 1993/7–8.
 • Szlovákiai magyar nemzetiségi kultúra szociológiai vizsgálatának eredményei. In. A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981.
 • Könyvek és olvasók. Irodalmi Szemle, 1979/2.
 • A Matesz előadásainak látogatottsága egy szociológiai vizsgálat tükrében. Irodalmi Szemle, 1979/2.
 • A magyar nemzetiségi kultúra vizsgálata Szlovákiában. Tiszatáj, 1977/5.
 • A magyar nemzetiségi kultúra szociológiai vizsgálata. Irodalmi Szemle, 1974/10.
 • László Végh–Károly Tóth ed.: Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 118 p.
 • Végh László–Tóth Károly szerk.: Sociography 2012. Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p.
 • Egy szál nővel a szalonban: ezüstszalonná, kedves társalgóvá alakult át a Vámbéry Kávéház az Ezüstszálon című kötet bemutatója alkalmából. Új Szó, 2003/82.
 • Egy író-bibliográfus életműve: a hetvenöt éves Szőke József köszöntése. Új Szó, 2003/215. Gondolat 2003/19.
 • Kárpát Hazáért Életműdíj (2019)
 • Magyarország Arany Érdemkereszt (2018)
 • Pro Urbe Díj Somorja Várostól (2018)
 • Arany János Emlékérem (2008)
 • A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2002)
 • Jedlik Ányos-díj (2002);
 • Márai Alapítvány Nyitott Európáért Díja (1999)
KategóriaInterní pracovníci
Značkabh / szml