Végh László – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Végh László

Titulus:PhDr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1949, Pozsony
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem, Pozsony (politológia–szociológia szak)
Munkakör, beosztás:szociológus, könyvtáros, a Szlovákiai Magyar Levéltár igazgatója
Elérhetőség:vegh@foruminst.sk

Bemutatkozás

Életrajz

Somorján érettségizett 1967-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem politológia–szociológia szakán 1972-ben szerzett diplomát és doktori címet. 1981-ig a pozsonyi Kultúrakutató Intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd 1990-től 1992-ig A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének szaktanácsadója. 1993–1995 között a Csemadok Országos Választmányának főtitkára.
A Bibliotheca Hungarica Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja. Az alapítvány megszűnte óta (1997) a Fórum Intézet munkatársa, 2016-ig a Bibliotheca Hungarica, majd a Szlovákiai Magyar Levéltár igazgatója.

Közreműködött a szlovákiai magyarságkutatás intézményes kereteinek kialakításában. Pályája a sarlósok munkásságának és kisebbségszociográfiai elképzeléseinek tanulmányozásával indult. Ennek hatására jelentkezett a pozsonyi egyetem politológia–szociológia szakára. Friss diplomásként a pozsonyi Kultúrakutató Intézetbe került, s az 1970-es években részt vett a szlovákiai magyarok művelődésszociológiai vizsgálatában. Később a Nemzetiségi Titkárságon és a Csemadok központi szerveiben végzett munkája során is a szlovákiai magyarság életének sokoldalú megismerésén és dokumentálásán munkálkodott. Az 1990-es évek elején a Zalabai Zsigmond által megálmodott Bibliotheca Hungarica, az önszerveződéssel létrejött nemzetiségi tudományos kutatókönyvtár megvalósításában közreműködött, amely 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatókönyvtára lett. Folyamatosan részt vett a szlovákiai magyar társadalomtudományi műhelyek és intézmények kialakításában. Számos kiadvány szerzője, szerkesztője és lektora. 2006-tól az MTA külsős köztestületi tagja.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Publicisztika

Díjak

„Vésd szoborba alakját‚” Kossuth-szobrok a szlovákiai magyarok emlékezetében. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003.

A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2000). Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002

A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). I.–II. kötet. Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 5–6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000.

Socialistický vývoj maďarskej národnostnej kultúry v ČSSR. Bratislava, 1976.

 • Arany A. László bibliográfia. In: Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p.
 • Gyönyör József (1920-2003). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/1. 
 • Modern, dinamikus naptár. Új Szó, 2002/283.
 • A Magyar Figyelő (1933–1935) repertóriuma. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1999/2.
 • Magyar-szlovák interetnikus kapcsolatok Somorján. Kalligram, 1993/7–8.
 • Szlovákiai magyar nemzetiségi kultúra szociológiai vizsgálatának eredményei. In. A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981.
 • Könyvek és olvasók. Irodalmi Szemle, 1979/2.
 • A Matesz előadásainak látogatottsága egy szociológiai vizsgálat tükrében. Irodalmi Szemle, 1979/2.
 • A magyar nemzetiségi kultúra vizsgálata Szlovákiában. Tiszatáj, 1977/5.
 • A magyar nemzetiségi kultúra szociológiai vizsgálata. Irodalmi Szemle, 1974/10.
 • László Végh–Károly Tóth ed.: Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 118 p.
 • Végh László–Tóth Károly szerk.: Sociography 2012. Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p.
 • Egy szál nővel a szalonban: ezüstszalonná, kedves társalgóvá alakult át a Vámbéry Kávéház az Ezüstszálon című kötet bemutatója alkalmából. Új Szó, 2003/82.
 • Egy író-bibliográfus életműve: a hetvenöt éves Szőke József köszöntése. Új Szó, 2003/215. Gondolat 2003/19.
 • Kárpát Hazáért Életműdíj (2019)
 • Magyarország Arany Érdemkereszt (2018)
 • Pro Urbe Díj Somorja Várostól (2018)
 • Arany János Emlékérem (2008)
 • A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2002)
 • Jedlik Ányos-díj (2002);
 • Márai Alapítvány Nyitott Európáért Díja (1999)
KategóriaMunkatársak
Címkeszml