Liliana Bolemant – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Liliana Bolemant

Titul:PhD., Mgr.,
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1964, Nové Zámky
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor maďarčina–ruština)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor nemčina)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (PhD.)
Pracovné zaradenie:redaktorka, prekladateľka, novinárka, výskumníčka v oblasti literatúry
Kontakt:liliana.bolemant@gmail.com

Knihy

Štúdie

Ostatné publikácia

Tankönyv

 • Szöveggyűjtemény a középiskolák 3. osztálya számára. SPN Bratislava, 2008.
 • Irodalom II. Tankönyv a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya számára. A felvilágosodás, a klasszicizmus és a romantika irodalma. Terra, Bratislava, 2010.
 • Irodalom III. Tankönyv a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya számára. A realizmus és a századforduló irodalma. Terra, Bratislava, 2010.
 • A genderérzékeny oktatás és a nőírók szerepe a középiskolai magyar irodalom tankönyvekben. In: Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért nemzetközi konferencia tanulmánykötete.  Konstatin  Filozófus Egyetem, Nitra, 2009.
 • A frusztrált feministától az unverzális nemig. In: Társadalmi jelenségek és változások, nemzetközi tudományos konferencia elektronikus tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, 2010.
 • Az emigráció nembeli jellege. In: Földes Jolán: A halászó macska uccája és Zilahy Lajos: A lélek kialszik című regényének összehasonlítása. TNTf e-folyóirat (Társadalmi nemek tudománya folyóirat), Szeged, 2011.
 • Nemi és nemzeti sztereotípiák összefonódása Szenes Piroska Csillag a homlokán című regényében. In: Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok. Konferenciakötet. Sapientia Egyetem, Csíkszereda, 2011.
 • A női identitás kifejezőeszközei Berde Mária Tüzes kemence című regényében. In: Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért nemzetközi konferencia tanulmánykötete.  KTK UKF Nitra, 2011
 • Női mese. Szenes Piroska: Csillag a homlokán. I.–II. Irodalmi Szemle, augusztus–szeptember 2012.

Fontosabb előadások

 • A kisebbségi irodalom Másikja. A két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom nőíróinak recepciója. „A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. A magyarság és a nemiség metszetei.”, Nemzetközi konferencia, Szeged, október 2011.
 • Spisovateľky maďarskej menšinovej literatúry v medzivojnovom Československu. Cseh és szlovák feminista kutatások 2. konferenciája. Masaryk Egyetem, Brno, 2011 november.
 • Író nők a két háború közötti csehszlovákiai magyar sajtóban. Nemzetközi tudományos konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, 2012.