Bolemant Lilla – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Bolemant Lilla

Titulus:PhD., Mgr.,
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1964, Érsekújvár
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetemen, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (magyar–orosz szak)
 • Comenius Egyetemen, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (német szak)
 • Comenius Egyetemen, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (PhD.)
Munkakör, beosztás:szerkesztő, fordító, újságíró, irodalomkutató
Elérhetőség:liliana.bolemant@gmail.com

Életrajz

A pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett magyar–orosz szakos tanári oklevelet 1988-ban, később, 1995-ben német szakos másoddiplomát. 2012-ben doktori címet szerzett irodalomtudomány doktori programban. 1988–1989-ben a Szlovák Pedagógiai Kiadó szerkesztőjeként, 1992–1996 között középiskolai tanárként, később a Szlovák Pedagógiai Kutatóintézet szakelőadójaként, majd 1997–1999 között az Új Szó szerkesztőjeként dolgozott. 1999 és 2006 között a szlovák építésügyi minisztérium sajtóosztályának, majd miniszteri irodájának vezetője, végül közigazgatási államtitkára volt. 2007–2011-ben a Vitalita közhasznú szervezet ügyvezető igazgatójaként dolgozott. 2012-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán néhány évig Nőírók a magyar irodalomban címmel adott elő.

Irodalmi kutatásainak tárgya a magyar irodalom nőíróinak munkássága, ezen belül pedig kiemelten a két világháború közötti, elsősorban kisebbségi nőírók műveinek feldolgozása. Emellett az említett korszak női újságírását is kutatja, elsősorban a csehszlovákiai magyar újságírás történetével összefüggésben.

Jelenleg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő www.madari.sk, a szlovákiai magyarságról szlovák nyelven tájékoztató webportál főszerkesztője, a szintén a Kerekasztal mellett működő Női esélyegyenlőségi bizottság vezetője, valamint a Phoenix Polgári Társulás ügyvezető elnöke. A Szlovákiai Szakfordítók Társaságának tagja, társadalomtudományi szakkönyvek, tankönyvek, szépirodalmi szövegek, szakszövegek fordításával is foglalkozik.

Tanulmányai szlovákiai magyar és magyarországi folyóiratokban, valamint magyar, szlovák és német nyelvű gyűjteményes kiadványokban jelennek meg.

Könyvek

Tanulmányok

Egyéb

Tankönyv

 • Szöveggyűjtemény a középiskolák 3. osztálya számára. SPN Bratislava, 2008.
 • Irodalom II. Tankönyv a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya számára. A felvilágosodás, a klasszicizmus és a romantika irodalma. Terra, Bratislava, 2010.
 • Irodalom III. Tankönyv a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya számára. A realizmus és a századforduló irodalma. Terra, Bratislava, 2010.
 • A genderérzékeny oktatás és a nőírók szerepe a középiskolai magyar irodalom tankönyvekben. In: Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért nemzetközi konferencia tanulmánykötete.  Konstatin  Filozófus Egyetem, Nitra, 2009.
 • A frusztrált feministától az unverzális nemig. In: Társadalmi jelenségek és változások, nemzetközi tudományos konferencia elektronikus tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, 2010.
 • Az emigráció nembeli jellege. In: Földes Jolán: A halászó macska uccája és Zilahy Lajos: A lélek kialszik című regényének összehasonlítása. TNTf e-folyóirat (Társadalmi nemek tudománya folyóirat), Szeged, 2011.
 • Nemi és nemzeti sztereotípiák összefonódása Szenes Piroska Csillag a homlokán című regényében. In: Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok. Konferenciakötet. Sapientia Egyetem, Csíkszereda, 2011.
 • A női identitás kifejezőeszközei Berde Mária Tüzes kemence című regényében. In: Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért nemzetközi konferencia tanulmánykötete.  KTK UKF Nitra, 2011
 • Női mese. Szenes Piroska: Csillag a homlokán. I.–II. Irodalmi Szemle, augusztus–szeptember 2012.

Fontosabb előadások

 • A kisebbségi irodalom Másikja. A két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom nőíróinak recepciója. „A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. A magyarság és a nemiség metszetei.”, Nemzetközi konferencia, Szeged, október 2011.
 • Spisovateľky maďarskej menšinovej literatúry v medzivojnovom Československu. Cseh és szlovák feminista kutatások 2. konferenciája. Masaryk Egyetem, Brno, 2011 november.
 • Író nők a két háború közötti csehszlovákiai magyar sajtóban. Nemzetközi tudományos konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, 2012.