László Gyurgyík – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

László Gyurgyík

Titul:PhD., Mgr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1954, Šahy
Štúdium:
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor sociológia)
  • Budapeštianska univerzita pre ekonomické vedy a štátnu správu (PhD.)
Pracovné zaradenie:sociológ, demograf
Kontakt:mercurius@mail.t-com.sk