Malvin Horváth – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Malvin Horváth

Titul: 
Vzdelanie:stredoškolské
Rok a miesto narodenia:1959, Dunajská Streda
Štúdium:
  • Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda
  • Stredná ekonomická škola, Bratislava
Pracovné zaradenie:účtovníčka, administračná pracovníčka
Kontakt:malvin@foruminst.sk

Životopis

V roku 1978 maturovala na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, v roku 1980 ukončila štúdium na Strednej odbornej škole ekonomickej v Bratislave.

Zamestnania:

  • 1980 – 1985 Agrofrigor, Dunajská Streda – účtovník
  • 1986 – 1989 Pozemné Stavby, Banská Bystrica, vysunuté pracovisko Bratislava – účtovník
  • 1990 – 2002 Elektrosystémy, Bratislava – mzdový účtovník
  • 2002 – 2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava – referent na oddelení kontroly poistného
  • Od 1. júna 2006 pracuje vo Fórum inštitúte pre výskum menšín v Šamoríne. Špecializuje sa na účtovníctvo, organizačné a administratívne činnosti.