Ildikó Vančo – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ildikó Vančo

Titul:dr. habil. PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1961, Štúrovo
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Eötvösa Loránda, Budapešť (odbor maďarský jazyk a literatúra – knihovníctvo)
 • Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť, jazykovedné doktorandské štúdium (PhD.)
 • Univerzita v Debrecíne (Dr. hab.)
Pracovné zaradenie:vysokoškolský pedagóg
Kontakt:ivanco@ukf.sk

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

 • The Hungarian Language in Education in Slovakia. Leeuwarden: Mercator, 2020. ISBN 1570-1239.
 • Minority Education in the Countries of Visegrad Group. Nitra: UKF. 2015. ISBN 978-80-558-0942-7.
 • A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. Nitra: UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-152-9.
 • Szövegértő olvasást fejlesztő intervenciós program – magyar nyelv. Ildikó Vančo ­- Eva Stranovská ; Praha: Verbum. 2020. – ISBN 978-80-87800-81-2.
 • A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában 2015-ig. Nitra: UKF, 2021. ISBN 978-80-558-1704-0.
 • Kisebbségi oktatás a Kárpát-medence volt szocialista országaiban. Nitra: UKF, 2019. ISBN 978-80-558-1511-4.
 • A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Tolcsvai Nagy Gábor. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. – ISBN 978-963-693-824-6-
 • Ildikó Vančo, Viktória Gergelyová: A comparative study of reading comprehension skills among hungarian students in Hungary and Slovakia. 2020. DOI 10.1556/044.2020.00011.
  In: Hungarian Studies. 34­/1. 2020. 120-132.
 • Ildikó Vančo, Dimitrii Efremov: Revitalizing Saami Through Eucation in Finland. In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii – Yearbook of Finno-Ugric Studies.  14/ 4. 2020. 617-627.
 • The „we“ vs. „they“ distinction in Slovakia Hungarians‘ discourse. In: Hungarian Studies. 34/1. 2020. 73-84.
 • Ildikó Vančo, Viktória Gergelyová: Analysis of cognitive operation in understanding text of the fourth-grade pupils. , 2020. DOI 10.2478/jazcas-2021-0007. In: Jazykovedny Casopis. 71/3. 2020. 409-424.
 • Investigating the Slovakia Hungarian variety as a factor of identity formation. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature.  Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.). Berlin: Peter Lang, 2020. p. 49-65.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: On the pluricentricity of the Hungarian languages in textbooks published in Hungary. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.). Berlin: Peter Lang, 2020. p. 221-230.
 • The Reading Comprehension of Hungarian Minority Students in Secondary Grammar School in Slovakia / Ildikó Vančo ; recenzent: Agustín López, Amparo Girós. In: EDULEARN19: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain. – Valencia : IATED Academy, 2019. p. 6432-6438. I.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: A functionally based approach to teaching Hungarian and Slovak in schools with Hungarian as a language of instruction in Slovakia. In: Small Language, what now? The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching „Minor“ Languages.  Leipzig: Biblion Media GmbH, 2016. p. 188-194.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: The Hungarian language in Slovakia: The use of the dominant standard in education in Slovakian Hunagarian schools and the effects on education training. In: Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide : Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. p. 335-355.
 • A szlovákiai és a magyarországi óvodai oktatás törvényi kerete és a standard. In: Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira  István Kozmács – Ildikó Vančo. Lakitelek: Antológia Kiadó és Nyomda, 2016. p. 251-263.
 • The European Language Regime : Nations, Minorities and languages In: Perspectives of language communication in the EU: international conference, Nitra 28. – 29.07.2016 ; editorka Dominika Tekeliová. – 1. ed. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1127-7, P: 25-34.
 • A kétnyelvűség módjai és az identitás összefüggései In: Nyelvtanulás-nyelvtanítás = fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. Ildikó Vančo – István Kozmács (szerk.). Nitra: UKF. 2015. p. 137-150.
 • Ildikó Vančo, – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.): Hungarian as a Plucentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang, 2020.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok. Susan Gál válogatott tanulmányai magyar nyelven. Nitra: UKF. 2018.
 • Vančo Ildikó – Kozmács István: Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó és Nyomda, 2016.
 • Ildikó Vančo – István Kozmács: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Nitra: UKF. 2015.
 • Vančo Ildikó – Kozmács István: Nyelvtanulás-nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára Nitra: UKF, 2015.
 • Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény.  Nitra: UKF. 2014.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nitra: UKF. 2014.
 • Language policy, dialect, and bilingualism II. : A focus on Hungarian language use in Slovakia Budapest Institute for Minority Studies Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2012.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A csitári hegyek alatt: Írások Sándor Anna tiszteletére. Nitra: UKF. 2011.
 • Language policy, dialect, bilingualism : a focus on Hungarian language use in Slovakia / Ildikó Vančo. – Nitra: UKF, 2011.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Margó. írások a fordításról és a kétnyelvűségről. Ekecs: AB-Art Kiadó, 2010.
  Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF. 2010.
 • Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2010.
 • Ildikó Vančo, Anna Borbély, Helga Hattyár: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia tanulmányai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Fordítás – Nyelv – Irodalom – Társadalom. Nitra: UKF, 2008.
 • Bárczi Zsófia – Psenák Ildikó – Vančo Ildikó: Képzés és gyakorlat. Nitra: UKF. 2008.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én a Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2007.
 • Lanstyák István – Vančo Ildikó: A nyelvről – változatosan. Dunajská Streda: Gramma Nyelvi Iroda, 2005.
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi