Vančo Ildikó – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vančo Ildikó

Titulus:dr. habil. PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1961, Párkány
Tanulmányok, végzettség:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Magyar nyelv és irodalom –  könyvtár szak
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (PhD.)
 • Debreceni Egyetem (dr. habil.)
Munkakör, beosztás:egyetemi oktató
Elérhetőség:ivanco@ukf.sk

Életrajz

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett magyar nyelv és irodalom valamint könyvtár szakon. PhD. tanulmányait az ELTE szociolingvisztikai doktori iskolájában végezte. 2014-ben a Debreceni Egyetemen habilitált nyelvészetből.

Mintegy másfél évtizedig tanított általános (Somorja, Szlovákia) és középiskolában (Párkány, Szlovákia). 2003 óta oktat a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelvtudományi és Irodalomtudományi tanszékén először adjunktusként, majd docensként.

Oktatási területe a szociolingvisztika, pszicholingvisztika, kétnyelvűség, a magyar nyelvtan tanításának módszertana.
Tagja a Gramma Nyelvi Irodának, valamint a Nemzetközi Hungarológiai Társaság Elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára.

2010-ben megkapta az MTA Arany János-érmet.

Fő kutatási területei a kisebbségi oktatásügy, tannyelvpolitika, valamint a kétnyelvűség pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai vetületei. Több tanulmány, két kötet szerzője, számos kötet és szöveggyűjtemény szerkesztője. Rendszeresen részt vesz nemzetközi konferenciákon, több nemzetközi konferencia szervezője. Több nemzetközi projekt vezetője vagy résztvevője volt.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

 • The Hungarian Language in Education in Slovakia. Leeuwarden: Mercator, 2020. ISBN 1570-1239.
 • Minority Education in the Countries of Visegrad Group. Nitra: UKF. 2015. ISBN 978-80-558-0942-7.
 • A beszédészlelés és a szövegértés problémái magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. Nitra: UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-152-9.
 • Szövegértő olvasást fejlesztő intervenciós program – magyar nyelv. Ildikó Vančo ­- Eva Stranovská ; Praha: Verbum. 2020. – ISBN 978-80-87800-81-2.
 • A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában 2015-ig. Nitra: UKF, 2021. ISBN 978-80-558-1704-0.
 • Kisebbségi oktatás a Kárpát-medence volt szocialista országaiban. Nitra: UKF, 2019. ISBN 978-80-558-1511-4.
 • A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Tolcsvai Nagy Gábor. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. – ISBN 978-963-693-824-6-
 • Ildikó Vančo, Viktória Gergelyová: A comparative study of reading comprehension skills among hungarian students in Hungary and Slovakia. 2020. DOI 10.1556/044.2020.00011.
  In: Hungarian Studies. 34­/1. 2020. 120-132.
 • Ildikó Vančo, Dimitrii Efremov: Revitalizing Saami Through Eucation in Finland. In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii – Yearbook of Finno-Ugric Studies.  14/ 4. 2020. 617-627.
 • The “we” vs. “they” distinction in Slovakia Hungarians’ discourse. In: Hungarian Studies. 34/1. 2020. 73-84.
 • Ildikó Vančo, Viktória Gergelyová: Analysis of cognitive operation in understanding text of the fourth-grade pupils. , 2020. DOI 10.2478/jazcas-2021-0007. In: Jazykovedny Casopis. 71/3. 2020. 409-424.
 • Investigating the Slovakia Hungarian variety as a factor of identity formation. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature.  Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.). Berlin: Peter Lang, 2020. p. 49-65.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: On the pluricentricity of the Hungarian languages in textbooks published in Hungary. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.). Berlin: Peter Lang, 2020. p. 221-230.
 • The Reading Comprehension of Hungarian Minority Students in Secondary Grammar School in Slovakia / Ildikó Vančo ; recenzent: Agustín López, Amparo Girós. In: EDULEARN19: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain. – Valencia : IATED Academy, 2019. p. 6432-6438. I.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: A functionally based approach to teaching Hungarian and Slovak in schools with Hungarian as a language of instruction in Slovakia. In: Small Language, what now? The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching “Minor” Languages.  Leipzig: Biblion Media GmbH, 2016. p. 188-194.
 • István Kozmács – Ildikó Vančo: The Hungarian language in Slovakia: The use of the dominant standard in education in Slovakian Hunagarian schools and the effects on education training. In: Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide : Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. p. 335-355.
 • A szlovákiai és a magyarországi óvodai oktatás törvényi kerete és a standard. In: Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira  István Kozmács – Ildikó Vančo. Lakitelek: Antológia Kiadó és Nyomda, 2016. p. 251-263.
 • The European Language Regime : Nations, Minorities and languages In: Perspectives of language communication in the EU: international conference, Nitra 28. – 29.07.2016 ; editorka Dominika Tekeliová. – 1. ed. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1127-7, P: 25-34.
 • A kétnyelvűség módjai és az identitás összefüggései In: Nyelvtanulás-nyelvtanítás = fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. Ildikó Vančo – István Kozmács (szerk.). Nitra: UKF. 2015. p. 137-150.
 • Ildikó Vančo, – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.): Hungarian as a Plucentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang, 2020.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok. Susan Gál válogatott tanulmányai magyar nyelven. Nitra: UKF. 2018.
 • Vančo Ildikó – Kozmács István: Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó és Nyomda, 2016.
 • Ildikó Vančo – István Kozmács: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Nitra: UKF. 2015.
 • Vančo Ildikó – Kozmács István: Nyelvtanulás-nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára Nitra: UKF, 2015.
 • Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény.  Nitra: UKF. 2014.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nitra: UKF. 2014.
 • Language policy, dialect, and bilingualism II. : A focus on Hungarian language use in Slovakia Budapest Institute for Minority Studies Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2012.
 • Kozmács István – Vančo Ildikó: A csitári hegyek alatt: Írások Sándor Anna tiszteletére. Nitra: UKF. 2011.
 • Language policy, dialect, bilingualism : a focus on Hungarian language use in Slovakia / Ildikó Vančo. – Nitra: UKF, 2011.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Margó. írások a fordításról és a kétnyelvűségről. Ekecs: AB-Art Kiadó, 2010.
  Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF. 2010.
 • Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2010.
 • Ildikó Vančo, Anna Borbély, Helga Hattyár: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia tanulmányai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Fordítás – Nyelv – Irodalom – Társadalom. Nitra: UKF, 2008.
 • Bárczi Zsófia – Psenák Ildikó – Vančo Ildikó: Képzés és gyakorlat. Nitra: UKF. 2008.
 • Bárczi Zsófia – Vančo Ildikó: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én a Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai. Nitra: UKF, 2007.
 • Lanstyák István – Vančo Ildikó: A nyelvről – változatosan. Dunajská Streda: Gramma Nyelvi Iroda, 2005.
KategóriaKülső munkatársak
Címkegnyi