Ákos Horony – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ákos Horony

Titul:Mgr.art., Dr.Jur.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1975, Dunajská Streda
Štúdium:
  • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  • Katolícka univerzita Pétera Pázmánya, Fakulta práva a štátu, Budapešť
Pracovné zaradenie:právnik
Kontakt:horony@gmail.com