Katalin P. Márkus – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Katalin P. Márkus

Titul:Dr. PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1974, Székesfehérvár
Štúdium:
 • Univerzita reformovanej cirkvi Gáspára Károliho (anglický jazyk a literatúra)
 • Univerzita Eötvösa Loránda (Jazykovedné doktorské štúdium maďarského jazyka)
Pracovné zaradenie:docent (Univerzita reformovanej cirkvi Gáspára Károliho), lexikograf (Vydavateľstvo Maxim)
Kontakt:p.markus.kata@kre.hu

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • 2020: P. Márkus Katalin – Nagy képes szótár – német-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2020: P. Márkus Katalin – Nagy képes szótár – angol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Angol–magyar, magyar–angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Angol–magyar, magyar–angol zsebszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Spanyol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Orosz-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Olasz-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Német-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Francia-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Angol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2018: Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol kisszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2018: P Márkus Katalin, Hessky Regina, Mozsárné Magay Eszter, Iker Bertalan – Angol–magyar magyar–angol gyerekszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2017: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol–magyar, Magyar–angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2013: P Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol kisszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2012: P Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol zsebszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Magyar-angol munkahelyi szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol-magyar munkahelyi szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin – Angol–magyar magyar–angol zsebszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2010: P Márkus Katalin, Hessky Regina, Mozsárné Magay Eszter, Iker Bertalan – Angol–magyar magyar–angol gyerekszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2009: P Márkus Katalin – Anglicizmusok. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2009: P Márkus Katalin, Karl Hertel, Gerhard Rebmann – Ruhaipari szakszótár – Divat, öltözködés, szabás-varrás. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Schroeder Günter – Angol-magyar – Magyar-angol turisztikai szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mike Hadoke, Fritz Kerndter – Angol-magyar ​/ magyar-angol gasztronómiai szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Magyar-angol szótár nyelvtanulóknak. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol-magyar szótár nyelvtanulóknak. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2007: P Márkus Katalin – Angol-magyar/magyar-angol kisszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2006: P Márkus Katalin Mozsárné Magay Eszter – Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2021: Márkus Katalin, Pődör Dóra – Lexikográfia és szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 5 pp. 92-107. , 16 p.
 • 2021: P. Márkus Katalin – Szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 19 : 1-2 pp. 107-120. , 14 p.  DOI: 10.17165/TP.2021.1-2.11
 • 2021: P. Márkus Katalin, Fajt Balázs, Dringó-Horváth Ida – A célnyelv hatása a szótárhasználati szokásokra. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 21 : 1 Paper: 10.18460/ANY.2021.1.010 , 16 p. DOI: 10.18460/ANY.2021.1.010
 • 2021: P. Márkus Katalin – A lexikográfia és szótárhasználat oktatásának tapasztalatai. In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás : STUDIA CAROLIENSIA – A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve. pp. 183 – 194.
 • 2021: M. Pintér Tibor, P. Márkus Katalin – Korpuszok a bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok eszközei. In: Fabiny, Tibor; M., Pintér Tibor (szerk.) πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó felé. pp. 72 – 89.
 • 2020: Dringó-Horváth Ida, P. Márkus Katalin, Fajt Balázs – Szótárhasználati ismeretek vizsgálata német és angol szakot végzettek körében. MODERN NYELVOKTATÁS 26 : 4 pp. 16-38. , 23 p.
 • 2020: P. Márkus Katalin – A lexikográfia oktatásának lehetőségei a felsőoktatásban. In: M., Pintér Tibor; P., Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában : Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. pp. 53 – 63.
 • 2020: P. Márkus Katalin – Fejlesztések a szótárhasználat oktatásában. In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea; M., Pintér Tibor; Szoták, Szilvia; Tamás, Dóra Mária (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: I. Terminológia, lexikográfia, fordítás.
 • 2020: P. Márkus Katalin – A szótárhasználat jelene és jövője a közoktatásban – a nyelvoktatást szabályozó dokumentumok és segédanyagok tükrében. MODERN NYELVOKTATÁS 26 : 1-2 pp. 59-79. , 21 p.
 • 2019: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban – használatban a Tanulószótárak. MODERN NYELVOKTATÁS 25 : 2 pp. 42-62. , 21 p.
 • 2019: P. Márkus Katalin – Szótárak: Kezdetektől napjainkig. In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés : A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. pp. 146 – 155.
 • 2019: P. Márkus Katalin – „Isten munkatársai egy alapra építenek“ – Beszélgetések Magay Tamással a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 25. évfordulóján.. In: Sepsi, Enikő; Szathmári, Éva (szerk.) Károli 25: A Károli Gáspár Református Egyetem 2018-as évkönyve. pp. 303 – 314.
 • 2018: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6 : 3 pp. 123-134. , 12 p. DOI: 10.31074/20183123134
 • 2017: P Márkus Katalin – A kulturális kompetencia fejlesztése nyelvórán. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben : Oktatás, kutatás, innováció. pp. 196 – 205.
 • 2016: P Márkus Katalin – Miért hasznosak a gyerekszótárak? GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 4 : 1 pp. 222-225. , 4 p.
 • 2014: P. Márkus Katalin, M. Pintér Tibor – Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 16 : 4 pp. 125-161. , 37 p.
 • 2014: P Márkus Katalin – Szükség van gyerekszótárra? Miért? In: Márkus, Éva; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata : Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. pp. 349 – 354.
 • 2012: P. Márkus Katalin – Beszélgetések Magay Tamással. In: Pődör, Dóra; Pintér, Tibor; P., Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. A Shepherd of Words. : Írások Magay Tamás tiszteletére : Festschrift for Tamás Magay. pp. 10 – 21.
 • 2006: Márkus Katalin, Szöllősy Éva – Angolul tanuló középiskolásaink szótárhasználati szokásairól. In: Magay, Tamás (szerk.) Szótárak és használóik. pp. 95 – 116.
 • 2020: M. Pintér Tibor (Szerk.) P. Márkus Katalin (Szerk.) – Az ige vonzásában
 • Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó – Budapest
 • 2012: Pődör Dóra (Szerk.) Pintér Tibor (Szerk.) P. Márkus Katalin (Szerk.) – Szavak pásztora. A Shepherd of Words. Írások Magay Tamás tiszteletére: Festschrift for Tamás Magay. Grimm Kiadó – Szeged

Könyvismertetés

 • 2018: P. Márkus Katalin – Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul. MODERN NYELVOKTATÁS 24 : 4 pp. 76-80. , 5 p.
 • 2004: P Márkus Katalin – Magay Tamás: PASSWORD – az új szótártípus. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 14 : 6–7 pp. 212-217. , 6 p.
 • 2002: Márkus Éva, Márkus Katalin – A Magay-Országh és a Varga-Lázár féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 12 : 5 pp. 95-99. , 5 p.

Tankönyv

 • 2021: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzet – Angol gyerekszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2020: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzet – Angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • Az MTA Kiváló Magyar Szótár Díját 2007-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2006. Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Szeged: Grimm Kiadó
 • A Magyar Termék Nagydíjat 2009-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2006. Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Szeged: Grimm Kiadó
 • Az MTA Kiváló Magyar Szótár Díját 2012-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2011. Angol–magyar munkahelyi szótár és a
 • Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2011. Magyar–angol munkahelyi szótár. Szeged: Grimm Kiadó
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi