P. Márkus Katalin – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

P. Márkus Katalin

Titulus:Dr. PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1974, Székesfehérvár
Tanulmányok, végzettség:
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvészet Doktori Iskola, Budapest (PhD.)
Munkakör, beosztás: egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem), lexikográfus (Maxim Könyvkiadó)
Elérhetőség:p.markus.kata@kre.hu

Életrajz

Általános iskolai tanulmányait Budakeszin végezte, majd a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban érettségizett 1992-ben. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol nyelv és irodalom szakos bölcsész diplomát (2002). Ezt követően az MTA Nyelvtudományi Intézetének Lexikográfia és Lexikológia Osztályán dolgozott lexikográfusként – a Magyar nyelv nagyszótárának szerkesztésén. 2005-től a szegedi Grimm Könyvkiadó lexikográfus-szerkesztő munkatársa lett, kétnyelvű szótárakat írt és szerkesztett. 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészet Doktori Iskolájában doktori (PhD) fokozatot szerzett. Rákövetkező évtől a Károli Gáspár Református Egyetem Nyelvészeti tanszékének oktatója lett, ahol jelenleg is dolgozik.

Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a kétnyelvű tanulói szótárak állnak. Kutatásai során részletesen foglalkozott szótártörténeti és szótárhasználati kérdésekkel. Több típusú (általános, tanulói, gyerek, képes) szótár szerkesztője, összeállítója, számos tanulmány és ismeretterjesztő írás szerzője. Több szótárhasználatot segítő munkafüzet és tankönyv szerzője.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Egyéb

Díjak

 • 2020: P. Márkus Katalin – Nagy képes szótár – német-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2020: P. Márkus Katalin – Nagy képes szótár – angol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Angol–magyar, magyar–angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Angol–magyar, magyar–angol zsebszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Spanyol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Orosz-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Olasz-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Német-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Francia-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2019: P. Márkus Katalin – Képes szótár – Angol-magyar. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2018: Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol kisszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2018: P Márkus Katalin, Hessky Regina, Mozsárné Magay Eszter, Iker Bertalan – Angol–magyar magyar–angol gyerekszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2017: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol–magyar, Magyar–angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2013: P Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol kisszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2012: P Márkus Katalin – Angol–magyar, Magyar–angol zsebszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Magyar-angol munkahelyi szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol-magyar munkahelyi szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2011: P Márkus Katalin – Angol–magyar magyar–angol zsebszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2010: P Márkus Katalin, Hessky Regina, Mozsárné Magay Eszter, Iker Bertalan – Angol–magyar magyar–angol gyerekszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2009: P Márkus Katalin – Anglicizmusok. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2009: P Márkus Katalin, Karl Hertel, Gerhard Rebmann – Ruhaipari szakszótár – Divat, öltözködés, szabás-varrás. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Schroeder Günter – Angol-magyar – Magyar-angol turisztikai szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mike Hadoke, Fritz Kerndter – Angol-magyar ​/ magyar-angol gasztronómiai szótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Magyar-angol szótár nyelvtanulóknak. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2008: P Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter – Angol-magyar szótár nyelvtanulóknak. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2007: P Márkus Katalin – Angol-magyar/magyar-angol kisszótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2006: P Márkus Katalin Mozsárné Magay Eszter – Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Grimm Kiadó – Szeged
 • 2021: Márkus Katalin, Pődör Dóra – Lexikográfia és szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 5 pp. 92-107. , 16 p.
 • 2021: P. Márkus Katalin – Szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 19 : 1-2 pp. 107-120. , 14 p.  DOI: 10.17165/TP.2021.1-2.11
 • 2021: P. Márkus Katalin, Fajt Balázs, Dringó-Horváth Ida – A célnyelv hatása a szótárhasználati szokásokra. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 21 : 1 Paper: 10.18460/ANY.2021.1.010 , 16 p. DOI: 10.18460/ANY.2021.1.010
 • 2021: P. Márkus Katalin – A lexikográfia és szótárhasználat oktatásának tapasztalatai. In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás : STUDIA CAROLIENSIA – A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve. pp. 183 – 194.
 • 2021: M. Pintér Tibor, P. Márkus Katalin – Korpuszok a bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok eszközei. In: Fabiny, Tibor; M., Pintér Tibor (szerk.) πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó felé. pp. 72 – 89.
 • 2020: Dringó-Horváth Ida, P. Márkus Katalin, Fajt Balázs – Szótárhasználati ismeretek vizsgálata német és angol szakot végzettek körében. MODERN NYELVOKTATÁS 26 : 4 pp. 16-38. , 23 p.
 • 2020: P. Márkus Katalin – A lexikográfia oktatásának lehetőségei a felsőoktatásban. In: M., Pintér Tibor; P., Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában : Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. pp. 53 – 63.
 • 2020: P. Márkus Katalin – Fejlesztések a szótárhasználat oktatásában. In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea; M., Pintér Tibor; Szoták, Szilvia; Tamás, Dóra Mária (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: I. Terminológia, lexikográfia, fordítás.
 • 2020: P. Márkus Katalin – A szótárhasználat jelene és jövője a közoktatásban – a nyelvoktatást szabályozó dokumentumok és segédanyagok tükrében. MODERN NYELVOKTATÁS 26 : 1-2 pp. 59-79. , 21 p.
 • 2019: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban – használatban a Tanulószótárak. MODERN NYELVOKTATÁS 25 : 2 pp. 42-62. , 21 p.
 • 2019: P. Márkus Katalin – Szótárak: Kezdetektől napjainkig. In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés : A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. pp. 146 – 155.
 • 2019: P. Márkus Katalin – „Isten munkatársai egy alapra építenek” – Beszélgetések Magay Tamással a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 25. évfordulóján.. In: Sepsi, Enikő; Szathmári, Éva (szerk.) Károli 25: A Károli Gáspár Református Egyetem 2018-as évkönyve. pp. 303 – 314.
 • 2018: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzetek az oktatásban. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6 : 3 pp. 123-134. , 12 p. DOI: 10.31074/20183123134
 • 2017: P Márkus Katalin – A kulturális kompetencia fejlesztése nyelvórán. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben : Oktatás, kutatás, innováció. pp. 196 – 205.
 • 2016: P Márkus Katalin – Miért hasznosak a gyerekszótárak? GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 4 : 1 pp. 222-225. , 4 p.
 • 2014: P. Márkus Katalin, M. Pintér Tibor – Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 16 : 4 pp. 125-161. , 37 p.
 • 2014: P Márkus Katalin – Szükség van gyerekszótárra? Miért? In: Márkus, Éva; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata : Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. pp. 349 – 354.
 • 2012: P. Márkus Katalin – Beszélgetések Magay Tamással. In: Pődör, Dóra; Pintér, Tibor; P., Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. A Shepherd of Words. : Írások Magay Tamás tiszteletére : Festschrift for Tamás Magay. pp. 10 – 21.
 • 2006: Márkus Katalin, Szöllősy Éva – Angolul tanuló középiskolásaink szótárhasználati szokásairól. In: Magay, Tamás (szerk.) Szótárak és használóik. pp. 95 – 116.
 • 2020: M. Pintér Tibor (Szerk.) P. Márkus Katalin (Szerk.) – Az ige vonzásában
 • Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó – Budapest
 • 2012: Pődör Dóra (Szerk.) Pintér Tibor (Szerk.) P. Márkus Katalin (Szerk.) – Szavak pásztora. A Shepherd of Words. Írások Magay Tamás tiszteletére: Festschrift for Tamás Magay. Grimm Kiadó – Szeged

Könyvismertetés

 • 2018: P. Márkus Katalin – Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul. MODERN NYELVOKTATÁS 24 : 4 pp. 76-80. , 5 p.
 • 2004: P Márkus Katalin – Magay Tamás: PASSWORD – az új szótártípus. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 14 : 6–7 pp. 212-217. , 6 p.
 • 2002: Márkus Éva, Márkus Katalin – A Magay-Országh és a Varga-Lázár féle magyar-angol középszótárak összehasonlítása. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 12 : 5 pp. 95-99. , 5 p.

Tankönyv

 • 2021: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzet – Angol gyerekszótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • 2020: P. Márkus Katalin – Szótárhasználati munkafüzet – Angol tanulószótár. Maxim Könyvkiadó – Szeged
 • Az MTA Kiváló Magyar Szótár Díját 2007-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2006. Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Szeged: Grimm Kiadó
 • A Magyar Termék Nagydíjat 2009-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2006. Angol–magyar magyar–angol tanulószótár. Szeged: Grimm Kiadó
 • Az MTA Kiváló Magyar Szótár Díját 2012-ben elnyerte: Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2011. Angol–magyar munkahelyi szótár és a
 • Mozsárné Magay Eszter – P. Márkus Katalin 2011. Magyar–angol munkahelyi szótár. Szeged: Grimm Kiadó
KategóriaKülső munkatársak
Címkegnyi