Szabolcs Simon – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szabolcs Simon

Titul:PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:20. marca 1964, Dunajská Streda
Štúdium:
  • Univerzita Komenského v Bratislave: maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Pracovné zaradenie: 
Kontakt:simon.szabolcs@ujs.sk
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi