Zoltán Kőrös – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zoltán Kőrös

Titul:Mgr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1982, Šaľa
Štúdium:
 • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava (odbor dejiny)
Pracovné zaradenie:archivár
Kontakt:zolo.koros@gmail.com

Knihy

Štúdie

 • Muszkaföldön. Felvidékiek visszaemlékezései a szovjet hadifogságra. /Elbeszélt történelem 3./ Történelemtanárok Társulata – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2015, 304 p., ISBN 978-80-89249-81-7
 • Nyugati fogságban. Felvidékiek amerikai, brit és francia hadifogságban. /Elbeszélt történelem 4./ Történelemtanárok Társulata – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2016, 336 p., ISBN 978-80-89249-89-3
 • “Ma este indulunk a frontra…” Felvidékiek naplói és memoárjai a második világháborúból. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2019. 399 p. ISBN 978 80 89978 07 6 /Elbeszélt történelem, 6./
 • Päť stratených rokov. Osudy vojnového zajatca z južného Slovenska v ZSSR v rokoch 1943 – 1947 Pamäť národa, roč. 8, č. 3.
 • Muszkaföldön. Felvidékiek visszaemlékezései a szovjet hadifogságra.  Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015/3
 • Elbeszélt történelem. Papp József. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016/3
 • Americké, britské a francúzske zajatie po 2. svetovej vojne v zrkadle výpovedí pamätníkov z južného Slovenska. Fórum spoločenskovedná revue. 2016/1
 • Elbeszélt történelem. Kosztolányi Gáspár. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017/1
 • Elbeszélt történelem. Hučko Károly. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/2
 • Oral history. Gáspár Kosztolányi. Fórum spoločenskovedná revue 2018
 • Elbeszélt történelem. Ördög István – Életben maradtam… Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019, 2. sz.
KategóriaInterní pracovníci
Značkaszml