Péter Hunčík – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Péter Hunčík

Titul:MUDr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1951, Šahy
Štúdium:
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (všeobecné lekárstvo)
 • Lekárska fakulta Univerzita Komenského, Bratislava (atestácia z psychiatrie)
Pracovné zaradenie:etnopsychológ, vedecký poradca
Kontakt:pethun@hotmail.com

Knihy

Štúdie

Publicistika

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1918–1989. Regio Könyvek, Budapest. 1990.
 • Fedor Gál – Pavol Frič – Hunčík Péter – Christopher Lord: Maďarská menšina v Československu (A magyar kisebbség Csehszlovákiában). Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1994.
 • Fedor Gál–Pavol Frič–Hunčík Péter–Christopher Lord: Hungarian minority in Slovakia. Praha: Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1994.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Ellenpróbák – a magyar-szlovák viszony vizsgálata etnopszichológiai módszerekkel. Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 1995.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Mýty a kontramýty. Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Counterproof. Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Slovensko v šiestom roku transformácie. Súhrnná správa o stave spoločnosti v I. polroku 1995. (Szlovákia az átalakulás hatodik évében.) Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. (Szlovákia 1995. Jelentés a szlovák társadalomról.) Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1996.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Global Report on Slovakia. Comprehensive Analyses From 1995 And Trends From 1996. Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1997.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer. Nap Kiadó – Márai Sándor Alapítvány, Dunaszerdahely. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: SPON – Systém prognózovania ohnísk napätia. Nap Kiadó – Nadácia Sándora Máraiho, Dunajská Streda. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: TAS – Tension Anticipation System. Dunajská Streda: Nap Kiadó. Sándor Márai Foundation. 2000.
 • Péter Hunčík (ed.): Confidence building in the Carpathian basin. Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter–Mikulás Domonkos–Stredl Terézia: Együttlét. Egy interetnikus tréning tapasztalatai. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana, Budapest. 2004.
 • Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989–2004). Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely. 2004.
 • Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. Dokumentumok, kronológia (1989–2004). II. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely. 2005.
 • Hunčík Péter: Határeset. Kalligram, Pozsony. 2008.
 • Péter Hunčík: Hraničný prípad. Kalligram, Bratislava. 2011.
 • Leveles üdvözlet Jakoby Gyulának nyolcvanadik születésnapjára. Új Forrás – Kulturális, Irodalmi és Művészeti folyóirat. Tatabánya. 1989. április 2. 22–27.
 • Megközelítések. In: Versantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980.
 • Gondolatok az anyanyelvről. In: A hűség nyelve. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980. 56–62.
 • Műhely ´80. In: Versantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980
 • Don Föl Don futó. Vers. Életünk – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. (Szombathely) 1981/11. 930–932.
 • A mullók városa. In: Meseantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1983.
 • Kis családi iskola. Szexuális életünkről. Nő. A Szlovákiai Nőszövetség hetilapja. Vydavateľstvo Živena, Bratislava. 1983. november 8. (46. számtól hetente, Bordás Sándorral felváltva) 1984. október 23-ig (43.sz.)
 • Öngyilkosságok vizsgálata Dél-Szlovákiában. In: Madách Naptár. 1989. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1988.
 • Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/1. 166–173.
 • A kisebbségi lét határvonalai. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/2. 167–181.
 • A nagy kacsintás. A szocialista ember – kisebbségi ember. In: Madách Naptár. 1992. Pozsony. 1991.
 • Komunikácia, metakomunikácia, agresivita. In: Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Bratislava. Nadácia Milana Šimečku. Ústav Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. 1993. 34–42.
 • Konfliktusmegoldó tréning. In: Magyarország 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról. Osiris Kiadó. Budapest, 1997. 357–359.
 • Maďarská menšina ve Slovenské republice. In: Ivan Gabal: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 1999/1. 45–55.
 • Tolmács nélkül. In: Magyarország 2000 IV. Tanácskozás. A magyarság lehetőségei a világban, az ezredfordulón. Custos Kiadó. Budapest, 2000. 197–199.
 • Etnický imunodeficitný syndróm. OS Fórum občianskej spoločnosti. Vydavateľstvo Kalligram, Bratislava. 2003. május. 48–57.
 • Etnikai immundeficites szindróma. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2003/1. 159–171.
 • Inter-Ethnic Training with Psychodrama Methods. In: International Journal of Healing and Caring – Wholistic Healing Publications. September, 2006. Volume 6, No. 3. On-line. IJHC Website: http://www.wholistichealingresearch.com/63huncik
 • Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel. In: WJLF Évkönyv. I. WJLF – Wesley Nyomda, Budapest. I. (2006/1.) 101–120.
 • Nemusíme sa milovať, aby sme sa vážili. SME TV Oko. Ročník 14. 4/8/2005. Bratislava. Petit Press. Príloha. 5–10.
 • Naši Magyari. Týždeň. 21/08/2006. Ročník III. Bratislava. Vydavateľstvo W Press a.s., 14–29.
 • Hlavnú vinu má premiér, ale vinní sme všetci.  SME 11/09/2006. Petit Press, Bratislava, 1–4.
 • Ne vegyük fel a kesztyűt, ha nem muszáj.  Új Szó. 2006. szeptember 22. Szombati vendég. Petit Press, Bratislava.
 • Osud jednej synagógy.  Reality aktual. November 21/2006. Ecopress a.s., Bratislava. 42–43.
 • Az élet bonyolult… Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.09.29., Petit Press, Bratislava.
 • Rudolf Zajac mint Charles Aznavour. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.10.13.,Petit Press, Bratislava.
 • „Tessék kérem, csak Ön után!” Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006. 10. 20. Petit Press, Bratislava.
 • Magyar október Kanadában. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006. 10. 27. Petit Press, Bratislava.
 • A nemzeti identitáson túl. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.11.03., Petit Press, Bratislava.
 • Mintha otthon volnék… Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.11.10., Petit Press, Bratislava.
 • Enciklopédikus alapismeretek: a diák (N. L. szellemében). …” Naplójegyzetek Ottawából. In: Vasárnap, 2006.11.17., Petit Press, Bratislava.
 • Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006.11.24., Petit Press, Bratislava.
 • Az élet apró örömei – Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12. 01., Petit Press, Bratislava.
 • A másság gyökerei. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006.12.08., Petit Press, Bratislava.
 • „Van zsákomban minden jó…” Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12.15., Petit Press, Bratislava.
 • A tanítás mint szolgáltatás. …”– Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12.22., Petit Press, Bratislava.
 • „Lazítani, próbálj meg lazítani!” Vasárnap, 2007.01.05., Petit Press, Bratislava.
 • Golfozni tanulok. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2007.01.12., Petit Press, Bratislava.
 • Gátlások nélkül… Vasárnap, 2007.01.19., Petit Press, Bratislava.
 • A hoki hazájától búcsúzva. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2007.01.26., Petit Press, Bratislava.
 • Ők, a magunkfajták és a magukfajták. Ottawa után. Vasárnap, 2007.02.09., Petit Press, Bratislava.
 • Gyöngyök a mélyben. Ottawa után. Vasárnap, 2007.02.16., Petit Press, Bratislava.
 • Vízumstikli. Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.02., Petit Press
 • (Eszme)tréning Belgrádban. Vasárnap, 2007.03.09., Petit Press, Bratislava.
 • Dumafák. Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.16., Petit Press, Bratislava.
 • Kedvező(tlen) széljárás? Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.23., Petit Press, Bratislava.
 • Amit eszünk, azzá leszünk? Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.05., Petit Press, Bratislava.
 • Hiperszuper adok-kapok. Vasárnap, 2007.04.12., Petit Press, Bratislava.
 • Egy posztmodern tárlaton. Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.19., Petit Press, Bratislava.
 • Kaputt. Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.27., Petit Press, Bratislava.
 • BMI-kínok. Vasárnap, 2007.05.04., Petit Press, Bratislava.
 • Győzni tudni kell. Vasárnap, 2007.05.11., Petit Press, Bratislava.
 • Az angol mint sörnyelv… Vasárnap, 2007.05.18., Petit Press, Bratislava.
 • Öregszünk. Vasárnap, 2007.05.25., Petit Press, Bratislava.
 • A férfi lelke. Vasárnap, 2007.06.01., Petit Press, Bratislava.
 • Hazánk, Európa. Vasárnap, 2007.06.08., Petit Press, Bratislava.
 • Vukovár véres valósága. Vasárnap, 2007.06.15., Petit Press, Bratislava.
 • Vukovár után. Vasárnap, 2007.06.22., Petit Press, Bratislava.
 • Unokáimat miért írassam magyar iskolába? Vasárnap, 2007.06.29., Petit Press, Bratislava.
 • A srácok. Vasárnap, 2007.07.06., Petit Press, Bratislava.
 • Civilek a kisebbségek védelmében. Vasárnap, 2007.07.13., Petit Press, Bratislava.
 • A tollas majom. Vasárnap, 2007.07.27., Petit Press, Bratislava.
 • Én, a Nagy Fafej. Vasárnap, 2007.08.10., Petit Press, Bratislava.
 • Mégis kinek az élete? Vasárnap, 2007.08.17., Petit Press, Bratislava.
 • Szent István és a helyezkedők, I. rész. Vasárnap, 2007.08.31., Petit Press, Bratislava.
 • Szent István és a helyezkedők, II. rész. Vasárnap, 2007.09.07. Petit Press, Bratislava.
 • Találkozás egy hajléktalannal. Vasárnap, 2007.09.14. Petit Press, Bratislava.
 • Eltanult gesztus. Vasárnap, 2007.09.21., Petit Press, Bratislava.
 • Én és a Fakír. Vasárnap, 2007.09.28., Petit Press, Bratislava.
 • Hát nem mindegy? Vasárnap, 2007.10.05., Petit Press, Bratislava.
 • Minden elmúlik egyszer. Vasárnap, 2007.10.19., Petit Press, Bratislava.
 • A családi tűzhely melege. Vasárnap, 2007.10.26., Petit Press, Bratislava.
 • Többségi sztereotípiák Bakuban. Vasárnap, 2007.11.09., Petit Press, Bratislava.
 • Baku II. – Egyedül nem megy. Vasárnap, 2007.11.16., Petit Press, Bratislava.
 • Harmincegy év tapasztalata. Vasárnap, 2007.12.02., Petit Press, Bratislava.
 • Ó, azok a drága ságiak! Vasárnap, 2007.12.07., Petit Press, Bratislava.
 • Vesekővel a pszichiátrián. Vasárnap, 2007.12.14., Petit Press, Bratislava.
 • Vak vezet világtalant. Vasárnap, 2008.01.04., Petit Press, Bratislava.
 • A postás. Vasárnap, 2008.01.18., Petit Press, Bratislava.
 • Újra Kanadában. Vasárnap, 2008.02.02., Petit Press, Bratislava.
 • Ha Adolfot még idejében… Napló. Vasárnap, 2008.02.16., Petit Press, Bratislava.
 • Egészségünkre! Vasárnap, 2008.02.23., Petit Press, Bratislava.
 • Mint a kutya ülve. Vasárnap, 2008.03.06., Petit Press, Bratislava.
 • Potts és Tolle. Vasárnap, 2008.03.13., Petit Press, Bratislava.
 • Cigányúton. Vasárnap, 2008.04.04., Petit Press, Bratislava.
 • Mindennapi jópofaságaink. Vasárnap, 2008.04.11., Petit Press, Bratislava.
 • Légszomj. Vasárnap, 2008.04.18., Petit Press, Bratislava.
 • Tavaszi depresszió. Vasárnap, 2008.05.09., Petit Press, Bratislava.
 • Ami egyszer hiányozni fog. Vasárnap, 2008.06.13., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino I. Nem férsz a bőrödbe, öreg? Vasárnap, 2008.07.11., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino II. Hát akkor belevágunk. Vasárnap, 2008.07.18., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino III. Az első benyomások. Vasárnap, 2008.07.25., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino IV. Ismerkedés az úttal. Vasárnap, 2008.08.02., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino V. Mit keresek én itt? Vasárnap, 2008.08.08. Petit Press, Bratislava.
 • El Camino VI. A jó dolgok. Vasárnap, 2008.08.15. Petit Press, Bratislava.
 • El Camino VII. Az út vége? Vasárnap, 2008.08.22. Petit Press, Bratislava.
 • Frida, én meg a Jézuska. Vasárnap, 2008.12.19. Petit Press, Bratislava.
 • A három feladat. Napló. Vasárnap, 2009.02.06. Petit Press, Bratislava.
 • A kliens és a páciens. Vasárnap, 2009.03.20. Petit Press, Bratislava.
 • Egy jó érzés Gabival Lembergben. Napló. Vasárnap, 2009.05.01., Petit Press, Bratislava
 • Még egyszer a Caminóról. Napló. Vasárnap, 2009. 06. 20. Petit Press, Bratislava.
 • Hogyan segíthetnénk Önöknek? Vasárnap, 2009. 09. 23. Petit Press, Bratislava.
 • 20 év után halottak napján. Napló. Vasárnap, 2009.11.04. Petit Press, Bratislava.
 • Találkozások 20 év után. Napló. Vasárnap, 2009.11.11. Petit Press, Bratislava.
 • Hódolat Csalavónak. Napló. Vasárnap, 2009. 08. 12., Petit Press, Bratislava.
 • Egy új évtized küszöbén. Napló. Vasárnap, 2010.01.12. Petit Press, Bratislava.
 • Vigyázat, veszettség! Napló. Vasárnap, 2010.03.17. Petit Press, Bratislava.
 • „No, pajtás, jól bevásároltál Indiával!” Napló. Vasárnap, 2010. 06. 23. Petit Press, Bratislava.
 • Az Önvalót keresve. Napló. Vasárnap, 2010. 06. 30., Petit Press, Bratislava.
 • Hát nem mindegy? Vasárnap, 2007. 10. 05., Petit Press, Bratislava.
 • Az utolsó harmad taktikája. Vasárnap, 2010. 10. 27., Petit Press, Bratislava.
 • Mese egy régi városról – nem csak ipolyságiaknak. Napló. Vasárnap, 2010. november 17., Petit Press, Bratislava.
 • Jelentem, a rendszer jól működik. Napló. Vasárnap, 2011.04.20., Petit Press, Bratislava.
 • Igen, de… Vasárnap, 2011.06.01., Petit Press, Bratislava.
 • Mit nem akarnak ezek a buzik?! Napló. Vasárnap, 2011.07.13., Petit Press, Bratislava.
 • Vlak Oslo – Gyöngyöspata – Malacky. SME, 28.07.2011, Petit Press, Bratislava; In:
 • Zväz Slovákov v Maďarsku 7/2011, ZSM, Budapest.
 • Szlovák politikusok hülyeségversenye. Amerikai Népszava, 2011.08.30., Olivia Media and Publishing Corporation, New York.
 • Sztálin elvtárs, a példakép. Napló Hunčík Péterrel. Vasárnap, 2011.08.31., Petit Press, Bratislava.
 • Mese a normális életről és a halottak napjáról. Vasárnap, 2011.10.26., Petit Press, Bratislava.

Interjúk

 • Psychiater o Ficovi a Orbánovi: Hrozí nám stret dvoch alfa samcov. In: Sme, 2012.01.06., Petit Press, Bratislava
 • Hunčík Péter Ficoról és Orbánról: Két alfahím ha találkozik. In: Körkép, 2012.01.09.
 • Ipolyság díszpolgára (2000)
 • Bródy Sándor-díj – az év legjobb első kötetes írója (2009)
 • Posonium Irodalmi és Művészeti Díj – különdíj a Határeset c. regényért (2009)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje – kiemelkedő intézményvezetői, szerkesztői és újságírói tevékenysége elismeréseként (2010)
 • Talamon Alfonz-díj (2010)