Hunčík Péter – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Hunčík Péter

Titulus:MUDr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1951, Ipolyság
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem, Pozsony (általános orvosi szak)
 • Comenius Egyetem, Pozsony (pszichiátriai szakvizsga)
Munkakör, beosztás:etnopszichológus, tudományos tanácsadó
Elérhetőség:pethun@hotmail.com

Életrajz

Az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Orvosi diplomáját (általános orvosi szakon) a pozsonyi Comenius Egyetemen szerezte meg 1976-ban. 1976-tól 1979-ig Érsekújvárott iskolaorvos, majd a dunaszerdahelyi kórház belgyógyásza, 1981-től 1988-ig körzeti orvos Nagymegyeren. 1988-ban pszichiátriai szakvizsgát tett, ezt követően elmegyógyászi praxist folytatott Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és máig Nagymegyeren.

1989-ben a Független Magyar Kezdeményezés polgári mozgalom alapító tagja, a bársonyos forradalom központi aktivistája és a NAP című első szlovákiai magyar független újság alapító-főszerkesztője. A pozsonyi PEN Club és a Pszichiátriai Társaság tagja. 1990–1992 között Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök kisebbségügyi tanácsadója.

1992-től 1997-ig a szlovákiai Magyar Polgári Párt Országos Elnökségének tagjaként, 1990–2006 között pedig dunaszerdahelyi önkormányzati képviselőként vett részt a politikában.

1990–2003 között a Márai Sándor Alapítvány (Pozsony/Dunaszerdahely) társalapítója és igazgatója, majd 1997-től az alapítvány égisze alatt működő Európai Kommunikációs Tréningközpont vezetője. 1993-ban a NOVA független TV-állomás (Prága) alapítója és társtulajdonosa. 1996-ban a pozsonyi Invisible College és az Inštitút pre verejné otázky – Institute for Public Affairs (IVO) intézet társalapítója. 1996-ban jelentős magánadománnyal járult hozzá a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiépítéséhez és fejlesztéséhez. 1998–2002 között a Selye János Egyetem Alapítványának társalapítója és vezetőségi tagja. 2001-ben a Sigillum Oppidi Saag (Ipolyság Város Pecsétje) alapítvány alapítója. 2000–2003 között a Duna TV (Budapest) elnökének főtanácsadója. 2003-ban a Fórum Kisebbségkutató Intézet Interetnikus Kutatások Központjának igazgatója. 2003-tól 2006-ig a kanadai Carleton University Ottawa vendégtanára (őszi szemeszter), ahol politológiát oktat. Itt írja meg Határeset című első regényét, amelyet számos irodalmi díjjal jutalmaztak. 2004–2005-ben a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen ad elő.

Közéleti író, publicista, folyamatosan jelennek meg írásai a szlovákiai magyar és szlovák sajtóban, valamint a magyarországi médiában. 1990 után elsősorban etnopszichológiai és emberjogi tanulmányokat ír, fordít cseh és szlovák nyelvből, versei, esszéi, színházkritikái és egyéb publicisztikai írásai az Irodalmi Szemle, a Kortárs, a Látóhatár, a Nagyvilág, a Tiszatáj, az Új Ifjúság, az Új Forrás, az Új Szó, Vasárnap című lapokban jelentek meg. Írásainak egy része a nyolcvanas évekig Somos Péter néven jelent meg. Színházi dramaturgként 1982–1983-ban a győri Kisfaludy Színházzal, majd a Bárka Színházzal és a Dunaszerdahelyi Szevasz Színházzal működött együtt. Pszichodrámával is foglalkozik. Szlovákián és Magyarországon kívül eddig Romániában, Izraelben, Írországban, Litvániában, Fehéroroszországban, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Kirgíziában, Azerbajdzsánban, Ukrajnában tartott etnikai konfliktuskezelő tréningeket, de dolgozott afgán, szerb, koszovói stb. menekültekkel is. Kutatási területei: öngyilkosság, kommunikáció, kétnyelvűség, szociálpszichológia, konfliktuskezelés, multikulturalizmus, kisebbségi kérdés, roma kérdés, szlovák–magyar viszony.

Könyvek

Tanulmányok

Publicisztika

Egyéb

Díjak

 • Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1918–1989. Regio Könyvek, Budapest. 1990.
 • Fedor Gál – Pavol Frič – Hunčík Péter – Christopher Lord: Maďarská menšina v Československu (A magyar kisebbség Csehszlovákiában). Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1994.
 • Fedor Gál–Pavol Frič–Hunčík Péter–Christopher Lord: Hungarian minority in Slovakia. Praha: Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1994.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Ellenpróbák – a magyar-szlovák viszony vizsgálata etnopszichológiai módszerekkel. Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 1995.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Mýty a kontramýty. Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Bordás Sándor–Pavol Frič–Katarína Haidová–Hunčík Péter–Máthé Róbert: Counterproof. Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Slovensko v šiestom roku transformácie. Súhrnná správa o stave spoločnosti v I. polroku 1995. (Szlovákia az átalakulás hatodik évében.) Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1995.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. (Szlovákia 1995. Jelentés a szlovák társadalomról.) Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1996.
 • Martin Bútora–Péter Hunčík: Global Report on Slovakia. Comprehensive Analyses From 1995 And Trends From 1996. Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Bratislava – Dunajská Streda. 1997.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer. Nap Kiadó – Márai Sándor Alapítvány, Dunaszerdahely. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: SPON – Systém prognózovania ohnísk napätia. Nap Kiadó – Nadácia Sándora Máraiho, Dunajská Streda. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: TAS – Tension Anticipation System. Dunajská Streda: Nap Kiadó. Sándor Márai Foundation. 2000.
 • Péter Hunčík (ed.): Confidence building in the Carpathian basin. Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter–Mikulás Domonkos–Stredl Terézia: Együttlét. Egy interetnikus tréning tapasztalatai. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana, Budapest. 2004.
 • Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989–2004). Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely. 2004.
 • Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. Dokumentumok, kronológia (1989–2004). II. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja – Dunaszerdahely. 2005.
 • Hunčík Péter: Határeset. Kalligram, Pozsony. 2008.
 • Péter Hunčík: Hraničný prípad. Kalligram, Bratislava. 2011.
 • Leveles üdvözlet Jakoby Gyulának nyolcvanadik születésnapjára. Új Forrás – Kulturális, Irodalmi és Művészeti folyóirat. Tatabánya. 1989. április 2. 22–27.
 • Megközelítések. In: Versantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980.
 • Gondolatok az anyanyelvről. In: A hűség nyelve. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980. 56–62.
 • Műhely ´80. In: Versantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1980
 • Don Föl Don futó. Vers. Életünk – irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. (Szombathely) 1981/11. 930–932.
 • A mullók városa. In: Meseantológia. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1983.
 • Kis családi iskola. Szexuális életünkről. Nő. A Szlovákiai Nőszövetség hetilapja. Vydavateľstvo Živena, Bratislava. 1983. november 8. (46. számtól hetente, Bordás Sándorral felváltva) 1984. október 23-ig (43.sz.)
 • Öngyilkosságok vizsgálata Dél-Szlovákiában. In: Madách Naptár. 1989. Madách Könyvkiadó, Pozsony. 1988.
 • Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/1. 166–173.
 • A kisebbségi lét határvonalai. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/2. 167–181.
 • A nagy kacsintás. A szocialista ember – kisebbségi ember. In: Madách Naptár. 1992. Pozsony. 1991.
 • Komunikácia, metakomunikácia, agresivita. In: Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Bratislava. Nadácia Milana Šimečku. Ústav Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. 1993. 34–42.
 • Konfliktusmegoldó tréning. In: Magyarország 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról. Osiris Kiadó. Budapest, 1997. 357–359.
 • Maďarská menšina ve Slovenské republice. In: Ivan Gabal: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Vydavateľstvo GplusG, Praha. 1999.
 • Bordás Sándor–Hunčík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 1999/1. 45–55.
 • Tolmács nélkül. In: Magyarország 2000 IV. Tanácskozás. A magyarság lehetőségei a világban, az ezredfordulón. Custos Kiadó. Budapest, 2000. 197–199.
 • Etnický imunodeficitný syndróm. OS Fórum občianskej spoločnosti. Vydavateľstvo Kalligram, Bratislava. 2003. május. 48–57.
 • Etnikai immundeficites szindróma. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2003/1. 159–171.
 • Inter-Ethnic Training with Psychodrama Methods. In: International Journal of Healing and Caring – Wholistic Healing Publications. September, 2006. Volume 6, No. 3. On-line. IJHC Website: http://www.wholistichealingresearch.com/63huncik
 • Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel. In: WJLF Évkönyv. I. WJLF – Wesley Nyomda, Budapest. I. (2006/1.) 101–120.
 • Nemusíme sa milovať, aby sme sa vážili. SME TV Oko. Ročník 14. 4/8/2005. Bratislava. Petit Press. Príloha. 5–10.
 • Naši Magyari. Týždeň. 21/08/2006. Ročník III. Bratislava. Vydavateľstvo W Press a.s., 14–29.
 • Hlavnú vinu má premiér, ale vinní sme všetci.  SME 11/09/2006. Petit Press, Bratislava, 1–4.
 • Ne vegyük fel a kesztyűt, ha nem muszáj.  Új Szó. 2006. szeptember 22. Szombati vendég. Petit Press, Bratislava.
 • Osud jednej synagógy.  Reality aktual. November 21/2006. Ecopress a.s., Bratislava. 42–43.
 • Az élet bonyolult… Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.09.29., Petit Press, Bratislava.
 • Rudolf Zajac mint Charles Aznavour. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.10.13.,Petit Press, Bratislava.
 • „Tessék kérem, csak Ön után!” Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006. 10. 20. Petit Press, Bratislava.
 • Magyar október Kanadában. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006. 10. 27. Petit Press, Bratislava.
 • A nemzeti identitáson túl. Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.11.03., Petit Press, Bratislava.
 • Mintha otthon volnék… Naplójegyzetek Ottawából.  Vasárnap, 2006.11.10., Petit Press, Bratislava.
 • Enciklopédikus alapismeretek: a diák (N. L. szellemében). …” Naplójegyzetek Ottawából. In: Vasárnap, 2006.11.17., Petit Press, Bratislava.
 • Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006.11.24., Petit Press, Bratislava.
 • Az élet apró örömei – Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12. 01., Petit Press, Bratislava.
 • A másság gyökerei. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006.12.08., Petit Press, Bratislava.
 • „Van zsákomban minden jó…” Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12.15., Petit Press, Bratislava.
 • A tanítás mint szolgáltatás. …”– Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2006. 12.22., Petit Press, Bratislava.
 • „Lazítani, próbálj meg lazítani!” Vasárnap, 2007.01.05., Petit Press, Bratislava.
 • Golfozni tanulok. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2007.01.12., Petit Press, Bratislava.
 • Gátlások nélkül… Vasárnap, 2007.01.19., Petit Press, Bratislava.
 • A hoki hazájától búcsúzva. Naplójegyzetek Ottawából. Vasárnap, 2007.01.26., Petit Press, Bratislava.
 • Ők, a magunkfajták és a magukfajták. Ottawa után. Vasárnap, 2007.02.09., Petit Press, Bratislava.
 • Gyöngyök a mélyben. Ottawa után. Vasárnap, 2007.02.16., Petit Press, Bratislava.
 • Vízumstikli. Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.02., Petit Press
 • (Eszme)tréning Belgrádban. Vasárnap, 2007.03.09., Petit Press, Bratislava.
 • Dumafák. Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.16., Petit Press, Bratislava.
 • Kedvező(tlen) széljárás? Ottawa után. Vasárnap, 2007.03.23., Petit Press, Bratislava.
 • Amit eszünk, azzá leszünk? Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.05., Petit Press, Bratislava.
 • Hiperszuper adok-kapok. Vasárnap, 2007.04.12., Petit Press, Bratislava.
 • Egy posztmodern tárlaton. Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.19., Petit Press, Bratislava.
 • Kaputt. Ottawa után. Vasárnap, 2007.04.27., Petit Press, Bratislava.
 • BMI-kínok. Vasárnap, 2007.05.04., Petit Press, Bratislava.
 • Győzni tudni kell. Vasárnap, 2007.05.11., Petit Press, Bratislava.
 • Az angol mint sörnyelv… Vasárnap, 2007.05.18., Petit Press, Bratislava.
 • Öregszünk. Vasárnap, 2007.05.25., Petit Press, Bratislava.
 • A férfi lelke. Vasárnap, 2007.06.01., Petit Press, Bratislava.
 • Hazánk, Európa. Vasárnap, 2007.06.08., Petit Press, Bratislava.
 • Vukovár véres valósága. Vasárnap, 2007.06.15., Petit Press, Bratislava.
 • Vukovár után. Vasárnap, 2007.06.22., Petit Press, Bratislava.
 • Unokáimat miért írassam magyar iskolába? Vasárnap, 2007.06.29., Petit Press, Bratislava.
 • A srácok. Vasárnap, 2007.07.06., Petit Press, Bratislava.
 • Civilek a kisebbségek védelmében. Vasárnap, 2007.07.13., Petit Press, Bratislava.
 • A tollas majom. Vasárnap, 2007.07.27., Petit Press, Bratislava.
 • Én, a Nagy Fafej. Vasárnap, 2007.08.10., Petit Press, Bratislava.
 • Mégis kinek az élete? Vasárnap, 2007.08.17., Petit Press, Bratislava.
 • Szent István és a helyezkedők, I. rész. Vasárnap, 2007.08.31., Petit Press, Bratislava.
 • Szent István és a helyezkedők, II. rész. Vasárnap, 2007.09.07. Petit Press, Bratislava.
 • Találkozás egy hajléktalannal. Vasárnap, 2007.09.14. Petit Press, Bratislava.
 • Eltanult gesztus. Vasárnap, 2007.09.21., Petit Press, Bratislava.
 • Én és a Fakír. Vasárnap, 2007.09.28., Petit Press, Bratislava.
 • Hát nem mindegy? Vasárnap, 2007.10.05., Petit Press, Bratislava.
 • Minden elmúlik egyszer. Vasárnap, 2007.10.19., Petit Press, Bratislava.
 • A családi tűzhely melege. Vasárnap, 2007.10.26., Petit Press, Bratislava.
 • Többségi sztereotípiák Bakuban. Vasárnap, 2007.11.09., Petit Press, Bratislava.
 • Baku II. – Egyedül nem megy. Vasárnap, 2007.11.16., Petit Press, Bratislava.
 • Harmincegy év tapasztalata. Vasárnap, 2007.12.02., Petit Press, Bratislava.
 • Ó, azok a drága ságiak! Vasárnap, 2007.12.07., Petit Press, Bratislava.
 • Vesekővel a pszichiátrián. Vasárnap, 2007.12.14., Petit Press, Bratislava.
 • Vak vezet világtalant. Vasárnap, 2008.01.04., Petit Press, Bratislava.
 • A postás. Vasárnap, 2008.01.18., Petit Press, Bratislava.
 • Újra Kanadában. Vasárnap, 2008.02.02., Petit Press, Bratislava.
 • Ha Adolfot még idejében… Napló. Vasárnap, 2008.02.16., Petit Press, Bratislava.
 • Egészségünkre! Vasárnap, 2008.02.23., Petit Press, Bratislava.
 • Mint a kutya ülve. Vasárnap, 2008.03.06., Petit Press, Bratislava.
 • Potts és Tolle. Vasárnap, 2008.03.13., Petit Press, Bratislava.
 • Cigányúton. Vasárnap, 2008.04.04., Petit Press, Bratislava.
 • Mindennapi jópofaságaink. Vasárnap, 2008.04.11., Petit Press, Bratislava.
 • Légszomj. Vasárnap, 2008.04.18., Petit Press, Bratislava.
 • Tavaszi depresszió. Vasárnap, 2008.05.09., Petit Press, Bratislava.
 • Ami egyszer hiányozni fog. Vasárnap, 2008.06.13., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino I. Nem férsz a bőrödbe, öreg? Vasárnap, 2008.07.11., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino II. Hát akkor belevágunk. Vasárnap, 2008.07.18., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino III. Az első benyomások. Vasárnap, 2008.07.25., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino IV. Ismerkedés az úttal. Vasárnap, 2008.08.02., Petit Press, Bratislava.
 • El Camino V. Mit keresek én itt? Vasárnap, 2008.08.08. Petit Press, Bratislava.
 • El Camino VI. A jó dolgok. Vasárnap, 2008.08.15. Petit Press, Bratislava.
 • El Camino VII. Az út vége? Vasárnap, 2008.08.22. Petit Press, Bratislava.
 • Frida, én meg a Jézuska. Vasárnap, 2008.12.19. Petit Press, Bratislava.
 • A három feladat. Napló. Vasárnap, 2009.02.06. Petit Press, Bratislava.
 • A kliens és a páciens. Vasárnap, 2009.03.20. Petit Press, Bratislava.
 • Egy jó érzés Gabival Lembergben. Napló. Vasárnap, 2009.05.01., Petit Press, Bratislava
 • Még egyszer a Caminóról. Napló. Vasárnap, 2009. 06. 20. Petit Press, Bratislava.
 • Hogyan segíthetnénk Önöknek? Vasárnap, 2009. 09. 23. Petit Press, Bratislava.
 • 20 év után halottak napján. Napló. Vasárnap, 2009.11.04. Petit Press, Bratislava.
 • Találkozások 20 év után. Napló. Vasárnap, 2009.11.11. Petit Press, Bratislava.
 • Hódolat Csalavónak. Napló. Vasárnap, 2009. 08. 12., Petit Press, Bratislava.
 • Egy új évtized küszöbén. Napló. Vasárnap, 2010.01.12. Petit Press, Bratislava.
 • Vigyázat, veszettség! Napló. Vasárnap, 2010.03.17. Petit Press, Bratislava.
 • „No, pajtás, jól bevásároltál Indiával!” Napló. Vasárnap, 2010. 06. 23. Petit Press, Bratislava.
 • Az Önvalót keresve. Napló. Vasárnap, 2010. 06. 30., Petit Press, Bratislava.
 • Hát nem mindegy? Vasárnap, 2007. 10. 05., Petit Press, Bratislava.
 • Az utolsó harmad taktikája. Vasárnap, 2010. 10. 27., Petit Press, Bratislava.
 • Mese egy régi városról – nem csak ipolyságiaknak. Napló. Vasárnap, 2010. november 17., Petit Press, Bratislava.
 • Jelentem, a rendszer jól működik. Napló. Vasárnap, 2011.04.20., Petit Press, Bratislava.
 • Igen, de… Vasárnap, 2011.06.01., Petit Press, Bratislava.
 • Mit nem akarnak ezek a buzik?! Napló. Vasárnap, 2011.07.13., Petit Press, Bratislava.
 • Vlak Oslo – Gyöngyöspata – Malacky. SME, 28.07.2011, Petit Press, Bratislava; In:
 • Zväz Slovákov v Maďarsku 7/2011, ZSM, Budapest.
 • Szlovák politikusok hülyeségversenye. Amerikai Népszava, 2011.08.30., Olivia Media and Publishing Corporation, New York.
 • Sztálin elvtárs, a példakép. Napló Hunčík Péterrel. Vasárnap, 2011.08.31., Petit Press, Bratislava.
 • Mese a normális életről és a halottak napjáról. Vasárnap, 2011.10.26., Petit Press, Bratislava.

Interjúk

 • Psychiater o Ficovi a Orbánovi: Hrozí nám stret dvoch alfa samcov. In: Sme, 2012.01.06., Petit Press, Bratislava
 • Hunčík Péter Ficoról és Orbánról: Két alfahím ha találkozik. In: Körkép, 2012.01.09.
 • Ipolyság díszpolgára (2000)
 • Bródy Sándor-díj – az év legjobb első kötetes írója (2009)
 • Posonium Irodalmi és Művészeti Díj – különdíj a Határeset c. regényért (2009)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje – kiemelkedő intézményvezetői, szerkesztői és újságírói tevékenysége elismeréseként (2010)
 • Talamon Alfonz-díj (2010)