Kálmán Petőcz – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kálmán Petőcz

Titul:PhDr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1961, Komárno
Štúdium:
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor filozofia – fyzika)
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (odbor európskych štúdií) – doktorandské štúdium
Pracovné zaradenie:politológ (ľudské práva, slovensko–maďarské vzťahy, politická analýza)
Kontakt:petocz@foruminst.sk