Melinda Roncz – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
nedeľa, 5 februára, 2023

Melinda Roncz

Titul:Mgr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1986, Dunajská Streda
Štúdium:
  • Západomaďarská univerzita, Savaria univerzitné centrum, Szombathely (Bc., odbor maďarčina – dejiny)
  • Západomaďarská univerzita, Savaria univerzitné centrum, Szombathely (Mgr., odbor dejiny)
Pracovné zaradenie:knihovníčka, riaditeľka knižnice Bibliotheca Hungarica
Kontakt:roncz.foruminst@gmail.com

V roku 2005 maturovala na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne. V roku 2010 ukončila vysokoškolské štúdium učiteľského zamerania v odbore maďarský jazyk – história v Savaria centre Západomaďarskej univerzity v Szombathelyi, kde v roku 2012 získala aj diplom profesora histórie. V roku 2014 získala kvalifikáciu pomocného knihovníka v rámci odborného vzdelávania na vysunutom pracovisku Knižničného inštitútu maďarskej Národnej Széchényiho knižnice v Győri, v Župnej knižnici a komunitnom priestore Dr. Pála Kovácsa.

Od roku 2010 pôsobí ako knihovníčka pre spracovanie údajov a informácií v šamorínskej špecializovanej knižnici Bibliotheca Hungarica a od roku 2016 je jej riaditeľkou. Medzi jej úlohy patrí organizácia a spracovanie kníh a periodík, rozširovanie fondu, vytváranie a správa repozitárov/databáz, koordinácia projektov, pomoc bádateľom, spolupráca s ďalšími inštitúciami.

Od roku 2010 je členkou Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku, pravidelnou účastníčkou jeho vzdelávacích aktivít. Od roku 2015 pôsobí aj ako tajomníčka spolku.

Redigovanie kníh

Bibliografie

Publicistika

Ostatné publikácia

  • Roncz Melinda–Tegdes Egyházi Dóra: Közös úton: A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének első 22 éve. Komárom, Szakképző és Felnőttképzési Intézet, 2021, 132 p. ISBN: 978-80-973943-1-8 (elektronikus kiadvány)
  • Roncz Melinda–Sebő Beáta–Vermes Annamária (összeállította): Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája.  Somorja, 2017. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
  • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: Egy kutatókönyvtár mindennapjai. Bibliotheca Hungarica, a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/1. sz., 85–92. p. ISSN 1335-4361
  • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Könyvtárvilág, MKE webmagazinja, 2015/5. szám. (http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/11/a-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesulete/2605/)

Repertórium

  • Roncz Melinda−Sebő Bugár Beáta: Új Élet repertórium. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. Belső kiadvány. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
KategóriaInterní pracovníci
Značkabh