Gyula Viga – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Gyula Viga

Titul:Dr. hab., PhD, doktor MTA
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1952, Mátészalka (Maďarsko)
Štúdium:
  • Univerzita Lajosa Kossutha (odbor dejiny a etnografia), Debrecín
  • Univerzita, Pécs (PhD)
  • Univerzita Lajosa Kossutha, Debrecín (Dr. hab.)
Pracovné zaradenie:etnograf, muzeológ, vysokoškolský pedagóg
Kontakt:vigagyula@gmail.com

 

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ocenenia

1. Tóth Lajosnéval: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája (1900–1977). Miskolc, 1977. 92 lap.
2. Fügedi Mártával: Borsod megye néprajzi irodalma III. Miskolc, 1979. 127 lap
3. Szabadfalvi Józseffel: Múzeumok és kiállítóhelyek Borsodban. Miskolc, 1979. 32 lap
4. Népi kecsketartás Magyarországon. Borsodi Kismonográfiák 12. Miskolc, 1981.150 lap
5. Kőmunkák egy bükkalji faluban. Studia Folkloristica et Ethnographica 17. Debrecen, 1985. 124 lap
6. Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. Borsodi Kismonográfiák 23. Miskolc, 1986. 196 lap
7. Szabó Lászlóval és Petercsák Tivadarral: Felderítő kérdőív a Tisza – II. tájvédelmi körzet néprajzi vizsgálatához. H.n. (Szolnok). é.n. (1986) 112 lap
8. 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. Miskolc, 1988. (Minikönyv)
9. Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debrecen–Miskolc, 1990. 328 lap.
10. Répáshuta, tájház. TKM Kiskönyvtára 463. Budapest, 1993. 16 lap
11. Huszonegy néprajzi közlemény. Folklór és Etnográfia 81. Debrecen, 1994. 279. lap
12. Hármas határon (Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról). Officina Musei 4. Miskolc, 1996. 328 lap
13. Fehér Józseffel és Szakáll Sándorral: Kőmunkák Erdőbényén. Erdőbénye, 1997. 77 lap
14. Veres Lászlóval: Miskolc – Műemlékek, látnivalók. TKM. 554. füzet. Budapest, 1997. 32. lap
15. Utak és találkozások. Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből. Officina Musei 10. Miskolc, 1999. 270 lap
16. Veres Lászlóval: Miskolc. Képes városkalauz. Miskolc, 2001. 32 lap
17. Veres Lászlóval: Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Miskolc, 2002. 32 lap
18. Miscellanea Museologica. Officina Musei 12. Miskolc, 2002. 287 lap.
19. Hagyományos ételek, ízek. Mutatvány Borsod-Abaúj-Zemplén megye táplálkozási kultúrájából. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2003. 52 lap
20. Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolc, 2004. 159 lap
21. A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században) Ph. D értekezés tézisei. 16 lap. Pécs, 2004.
22. Erotikus ex librisek. Magyar Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társasága, III. évfolyam 5. szám, 2004. II. félév. 4 lap
23. A tájak és népek közötti kapcsolatok hagyományos formái a Kárpát-medencében. Habilitációs értekezés tézisei. 24. lap. Debrecen, 2005.
24. Kútvölgyi Mihállyal: Megőrzött ízek: Kecske ételek. Budapest, 2005. Timp Kiadó, 96 lap
25. Viszóczky Ilonával: Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Miskolc, 2006. 32 lap
26. Matyó Folk Life. Tradition living in Objects. Miskolc, 2006. 32 lap
27. Das Volksleben der Matyós. In den gegenständen lebendige Tradition. Miskolc, 2006. 32 lap
28. Żicie ludu matyó. Tradycja żyjaca w przedmiotach. Miskolc, 2006. 32 lap
29. Kútvölgyi Mihállyal és Viszóczky Ilonával: Matyóföld rózsái. Timp Kiadó. Budapest, 2006. 132 lap
30. Kútvölgyi Mihállyal és Viszóczky Ilonával: The Matyó Roses. Budapest, 2006.
31. Kútvölgyi Mihállyal és Viszóczky Ilonával: Róże ziemi matyó. Budapest, 2006.
32. Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji kapcsolatainak néprajza. Studia Folkloristica et Ethnographica 50. Debrecen, 2007. 264 lap
33. Tóth Arnolddal: A régi konyha körül (Az ételkészítés és fogyasztás emlékei a múzeumokban) Trencsén, Ostrava, Sosnowiec és Miskolc múzeumainak kiállítása a Visegrádi Együttműködés keretében. Kiállítás vezető. Miskolc, 2007. 6 lap
34. A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században. Budapest, 2008. 266 lap. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia tanszék
35. Miscellanea Museologica II. Officina Musei 17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Miskolc, 2008. 280 lap
36. Bodrogközi néprajzi tanulmányok. Officina Musei 19. Miskolc, 2009. 164 lap
37. Veres Lászlóval: Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyekönyv. (Komitatsbuch). A kétnyelvű kötet szöveganyaga: 6-59. Miskolc, 2010.
38. Veres Lászlóval: Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyekönyv. (County Book). A kétnyelvű kötet szöveganyaga: 6-59. Miskolc, 2010.
39. Kútvölgyi Mihállyal: Kincses Bodrogköz. Timp Kiadó. Hn. 2010. 112 lap

1974

1. Miskolci földbirtokos iparos- és kereskedőszámlái. HOM Közl. 13. 95-101.

1975

2. Fekete szék, pellengér, kaloda. (Adatok Miskolc XVI-XVII. századi jogszokásaihoz). Borsodi Szemle 1. szám 62-67.
3. Tűzikutyák a Herman Ottó Múzeum néprajzi gyűjteményében. HOM Közl. 14. 93-98.
4. A beltelek és a gazdálkodás kapcsolata három dél-nyírségi településen. Stúdium VI. 95-107. Debrecen

1976

5. 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. HOM Évk. XV. 209-230.
6. Mezőkövesdi adatok a szemnyeréshez. HOM Közl. 15. 117-127.
7. Fügedi Mártával: Kérdőív a népi időjóslás gyűjtéséhez. 11 lap
8. Kunt Ernővel: Kérdőív a kecsketartás néprajzi kutatásához. 10 lap

1977

9. Kecsketartás az Aggteleki-karszton. HOM Évk. XVI. 311-343.
10. Telekformák Nyírlugoson. Néprajzi kutatások Nyírlugoson I. Népi építkezés, 18-48. Nyíregyháza
11. A dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása. Szabolcs-Szatmári Szemle 1. szám 92-103.
12. A szájhagyomány kecskéjéről. HOM Közl. 16. 136-139.
13. Lajos Árpád (1911-1976). HOM Közl. 16. 145-149.
14. Ráduly Emillel: Néhány egyszerű falfestő eljárás Nyírmártonfalváról. Múzeumi Kurír, december, 34-36.
15. Lengyel népművészeti kiállítás Miskolcon. Néprajzi Hírek VI. 45.
16. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi tevékenysége. Néprajzi Hírek VI. 91-92.
17. Kis Jankó Bori háza. Élet és Tudomány 26. szám 830.
18. Borsodi tűzikutyák. Élet és Tudomány 28. szám 895-896.

1978

19. Kerítések és kapuk a Dél-Nyírségben. Múzeumi Kurír 27. szám 9-13.
20. Dobrossy Istvánnal: Szerkezeti változások Mátraderecske gazdasági életében. Bakó Ferenc (szerk.): Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok, 26-52. Eger
21. Kunt Ernővel: Kecsketartás Teresztenyén. Ethn. LXXXIX. 578-585.
22. Dohánytartók Szalonnáról. Élet és Tudomány 45. szám 1439-1440.
23. Tájkonferencia a Taktaköz néprajzáról. Honismeret 1. szám 14.
24. Tájkonferencia a Bükk-vidék néprajzáról. Észak-Magyarország, szeptember 19. 4.

1979

25. Északkelet-magyarországi adatok a szamártartáshoz. HOM Évk. XVII-XVIII. 281-298.
Ismerteti: – Fügedi Márta: DEMOS 1982. 2. szám 108-109.
26. Adatok állatgyógyításunkhoz: a „zabolázás”. HOM Közl. 17. 133-137.
27. Északkelet-magyarországi adatok a rákászathoz. HOM Közl. 17. 166-171.
28. Ide egyszerűen hazajövök. Móra Ferenc miskolci kapcsolatai – levelei tükrében. Napjaink 4. szám 11-15.
29. Fügedi Mártával: Matyó népművészet (katalógus). Váci kiállításhoz – Miskolc
30. Tájkonferencia a Bükk-vidék néprajzáról. Honismeret 1. szám 18

1980

31. A Bükk-hegység szlovák meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre. Ethn. XCI. 252-258.
32. Herman Ottó levelei Leszih Andorhoz. HOM Közl. 18. 25-27.
33. A gönci „kólya“. HOM Közl. 18. 96-100.
34. Néhány adalék Györffy István délborsodi kutatásaihoz. Matyóföld, 46-52.
35. Fügedi Mártával: Matyó népművészet (Katalógus – Balassagyarmat)
36. Néprajzi tájkonferencia az Aggteleki-karszton. Honismeret 1. szám 16-17.
37. Tanácskozás a Bükk-hegység szlovák falvainak néprajzáról. Honismeret 6. szám 30-31.
38. Szuszék Gömörből. Élet és Tudomány 2. szám 63-64.
39. Kedves Élet és Tudomány (A kecsketartásról). Élet és Tudomány 17. szám 514, 537.
40. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványairól. Néprajzi Hírek IX. 99-100.

1981

41. Die Ziegenhaltung in Ungarn. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. 49-67. Debrecen
42. A Dél-Nyírség udvarformái. Múzeumi Kurír 33. szám 78-91.
43. Helynévi adatok a magyar kecsketartáshoz. HOMÉvk. XIX. 227-237.
44. Adatok egy könyv születéséhez: Lambrecht Kálmán levelei Leszih Andorhoz. Múzeumi Kurír 32. szám 19-21.

1982

45. Szamártartás Magyarországon. Ethn. XCIII. 448-462.
46. 19. századi adatok a miskolci vásárok rendjéhez. HOMÉvk. XX. 213-224.
47. 20 éves az Istvánffy Gyula néprajzi gyűjtőpályázat. Honismeret 4. szám 8-12.
48. A kecske kultuszához. Néprajzi tanulmányok a 60 éves Dankó Imre tiszteletére, 609-620. Debrecen
49. Néhány szó a nagyiváni „göföje“ kérdéséhez. Múzeumi Kurír 36. szám 63-66.
50. Összesített bibliográfia: Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről, 349-367. Miskolc
51. Néprajzi adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helynevekben. Szülőföldünk BAZ., 2. szám 3-7.
52. Egy újabb miskolci Móra-levél. Napjaink 7. szám 38.
53. Településnéprajzi adatok Bükkszentlászlóról. HOM Közl. 20. 91-97.

1983

54. To The Ethnoecology of the Bükk Mountains. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 3. 113-121.
55. A kecske a Kárpát-medence népeinek gazdálkodásában. Agrártörténeti Szemle XXV. 3-4. szám 457-468.
56. A Bükk-vidék falvainak 19. századi életmódjához. HOMÉvk. XXI. 231-241.
57. Középiskolás néprajzi tábor a Bükkalján. Néprajzi Hírek 3-4. szám 87-88.
58. A néprajzi gyűjtemény. „Új szerzeményeink“ című kiállítás katalógusa. 7.

1984

59. A Bükk-vidék árucseréjének nemzetiségi vonatkozásai. Borsodi Szemle 3. szám 42-51.
60. Szakáll Sándorral: A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához. I. Bogács. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből II. 93-122. Miskolc
61. Árucsere. Adatok egy termelési táj körülhatárolásához. Szabadfalvi József – Viga Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. 171-188. Miskolc
62. Výmena tovaru. Viga Gyula – Szabadfalvi József (szerk.): Národopis Slovákov v Madarsku V. 207-228. Budapest.
63. A bükki szlovák falvak szerepe a táji munkamegosztásban. Kunt Ernő – Szabadfalvi József – Viga Gyula (szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon, 241-248. Miskolc.
64. Vizsgálatok az állattartás marginális területein. HOM Közl. 21. 123-127.
65. A kárpáti pásztorkodás magyar néprajzi irodalma. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica 2. 71-81. Brno
66. Fügedi Mártával: BAZ megye népművészete. (Katalógus a prágai kiállításhoz). Praha
67. Tunyog és Matolcs nevéről. Kelet-Magyarország, május 13. 7.
68. A hagyományról – 3 tételben. KISZ – Ethnographia 12. szám. 4-6. Budapest
69. Lesz-e tájház Cserépváralján? Észak-Magyarország, Január 5.

1985

70. Néhány adalék a Bükkalja falvainak identitásához. Matyóföld (1984!) 45-50. Mezőkövesd, újra Közölve: Matyóföld, 1959-2009. Jubileumi válogatás, 213-218. Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Mezőkövesd
71. A csigacsinálás alkalmai és eszközei a Bükkalján. HOM Közl. 22. (1984!) 113-121.
72. Methoden der Butterverzierung und ihre Geräte in Ungarn. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 4. 49-60. Debrecen
73. Történeti-néprajzi adatok a Kelet-Bükk falvainak erdőléséhez. Borsodi Levéltári Évkönyv V. 341-362.
74. Gyümölcstermesztés és a gyümölccsel való kereskedelem a Bükkalján. HOM Évk. XXIII. 285-307.
75. A hazai kecsketartás és a kecsketej felhasználásának történeti áttekintése. Tejipar, XXXIV. 19-24.
76. Bükk hegységi adatok a jószág teleltetéséhez. AGRIA XXI. 267-272. Eger
77 Néhány kisgyőri katonalevél az I. világháborúból. HOM Közl. 23. 89-95.
78. Néprajzi gyűjtés – ma. I. Szülőföldünk BAZ. 8. 84-86.
79. Néhány szomolyai ragadványnév 1865-ből. Szülőföldünk BAZ 8. 63.
80. Vajnyomó formák. Élet és Tudomány 13. szám 415-416.
81. Cseri Miklóssal: Abaúj népéletéből. Az Abaúji Múzeum katalógusa

1986

82. Néhány adat a pácini Karcsa hasznosításához. Viga Gyula (szerk.): Fejezetek a Bodrogköz néprajzából, 63-72.
83. Nagy Pál Miklós faragott botja a Béres Béla gyűjteményben. HOM Évk. XXIV. 289-292.
84. Bükk-vidéki adatok a paraszti munkaerő migrációjához. HOM Közl. 24. 125-130.
85. A bükki pásztorkodás természetes enyhelyei. HOM Közl. 24. 156-161.
86. A múzeum könyvkiadó tevékenységéről. A könyvhét hírei, 2. Miskolc
87. Néprajzi gyűjtés – ma. II. Szülőföldünk BAZ. 9. szám 83-84.
88. Honismereti kiadványainkról – egy új kötet kapcsán. Borsodi Művelődés 2. szám 87-90.
89. A gyümölcs a népi árucserében. Szabadfalvi József – Viga Gyula (szerk.): Árucsere és migráció, 175-195. Miskolc

1987

90. Alkalmazkodási formák és táji munkamegosztás. (A szlovák telepes falvak középhegységi típusa). Folklór és Tradíció IV. 206-218. Budapest
91. Szempontok a népi kőmunkák vizsgálatához. Agria XXIII. 79-89. Eger
92. A javak cseréjének formái és közvetítői a Bükk-vidék hagyományos kultúrájában. Borsodi Szemle 3. szám 68-77.
93. A vajdíszítés és eszközei Magyarországon. Ethn. XCVIII. 83-101.
94. Prispôsobovacie formy a regionálná deľba práce. (Stredohorský typ dedín slovenských osadníkov.) Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom 11/E. Russzisztika, 135-140.
95. Buttermodel in Ungarn. Volkskunst 4. szám 39-42. München
96. A Bükk-vidék népének periodikus migrációjához. Matyóföld 1986-87. 8-12.
97. Az aprófalvak mai helyzete és a honismeret. Honismeret 6. szám 19-22.
98. Néhány gondolat a honismereti táborokról. Honismeret 4. szám 77-78.
99. Cseri Miklóssal: A BAZ. megyei tájházakról. Szülőföldünk BAZ. 10. kötet 87-90., 11. kötet 84-86.

1988

100. Weidewirtschaft und Hirtenwesen im Bükk-Gebirge. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 5-6. 47-59. Debrecen
101. Néhány szempont a táji munkamegosztás néprajzi vizsgálatához. HOM Évk. XXV-XXVI. 559-572.
102. Néhány megjegyzés eszközkultúránk vizsgálatához. Balázs Géza – Voigt Vilmos (szerk.): Arator, 69-74. Budapest
103. Legeltetés és pásztormigráció a Bükk-hegységben. Bereznai Zsuzsanna – Viga Gyula (szerk.): Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából, 38-48. Eger-Miskolc
104. Könyvtárról és hasonlókról – három új kötet kapcsán. Borsodi Művelődés 1. szám 83-85.
105. Szösszenet. Észak-Magyarország, 247. szám (október 15.) 7.

1989

106. Specifische Geräte zur Zubereitung der Schneckennudeln bei den Ungarn. Gunda Béla – Lukács László – Paládi-Kovács Attila (red.): Ideen, Objekte und Lebensformen, 257-270. Székesfehérvár
107. Az észak-magyarországi fuvarosok. (Egy sajátos „vállalkozói” forma a hagyományos árucserében). HOM Évk. XXVII. 383-407.
108. Középiskolás néprajzi táborainkról. HOM Közl. 25. 221-223.

1990

109. Néprajzi gyűjtemények Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Selmeczi-Kovács Attila – Szabó László (szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban, 187-204. Szolnok-Budapest, 1989.
110. Az észak-magyarországi vándormunka néprajzához. Agria XXIV. (1990) 221-255.
111. Néhány megjegyzés a néprajz és a kulturális ökológia kapcsolatához. HOM Közl. 26. 115-117.
112. Kováts Dániellel: Gondolatok megyénk honismereti mozgalmáról. Szülőföldünk BAZ. 15. szám 42-44.
113. A répáshutai tájház megnyitására. HOM Közl. 26. 233-235.
114. Megnyitóbeszéd Pásztor János szalmafonásainak kiállításán. HOM Közl. 26. 236-237.

1991

115. Ucasť slovenskych dedin Bukového pohoria v regionalnej delbe práce. Acta Academiae Nyíregyháziensis, 12/F. Társasalomtudományi Közlemények, 301-310.
116. A tésztakészítés sajátos eszköze a magyarságnál (Csigacsináló táblácskák). HOM Évk. XXVIII-XXIX . (1989-1990) 465-482. Miskolc
117. A jármi dinnye. Ujváry Zoltán (szerk.): Régió és kultúra, 91-124. Debrecen
118. A termelőtevékenység néhány nemzetiségi vonatkozása az Északi-középhegység területén. Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége, 373-377. Budapest
119. Fuvaros közvetítők a Felföld és a Magyar Alföld közötti árucserében. Ujváry Zoltán (szerk.): Történelem, régészet, néprajz, 209-220. Debrecen
120. Jegyzetlapok a szlovákiai Zemplénből. T. Bereczki Ibolya – Szabó László (szerk.): Gyűjtőúton, 58-65. Szolnok
121. Árucsere és időszakos vándorlás a Felföld és a Magyar Alföld tájai között (Előadásvázlat és irodalom). Hírharang 3. szám 6-9. Köbölkút (Gbelce), Szlovákia
122. Hozzászólás a miskolci manufaktúratörténeti konferencián (Kézművesség és hagyományos árucsere). Németh Györgyi (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon I. Kiegészítő kötet, 135-138. Miskolc
123. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Honismereti Alap. Honismeret 1. szám 86-87.

1992

124. Einige interetnische Beziehungen des Warenaustausches und der Migration in Nordungarn. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 7-8. 589-605. Debrecen
125. Mátészalka állattartásának néprajza. Ujváry Zoltán (szerk.): Mátészalka néprajza, 57-94. Debrecen
126. Az anyagi kultúra kutatása a Néprajzi Tanszéken. Ujváry Zoltán (szerk.): Eredmények és feladatok, 155-184. Gömör néprajza XXX. (1991!) Debrecen
127. Előszó. Udvari István: A ruszinok a XVIII. században című kötetéhez, 5-13. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza
128. Regionalitás és szellemi kultúra. Orpheus 1. szám 70-73.
129. Áruk és emberek mozgása a Felföldön: ökológiai szempontok. Mohay Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára, 107-117. Debrecen
130. A szinyéri „nyírók“. Néprajzi Látóhatár I. 3-4. szám 216-219
131. A múzeum mint tudományos műhely. Fókusz, október, 36-37
132. Könyvkiadás a múzeumban. Kulturális Magazin, 11.

1993

133. Udvari Istvánnal:A javak cseréje, munka és vándorlás Sáros megyében a 18. században. Népi kultúra – Népi társadalom XVII. 165-200.
134. Néprajzi jegyzetek Kazincbarcikáról (Különös tekintettel az életmód és az árucsere folyamataira). HOM Évk. XXX-XXXI. 523-539.
135. A vándormunka, mint a népi kapcsolatok formája (Néhány észrevétel a vándormunka néprajzához). HOM Közl. 28. 178-183.
136. Kézműves áru – népi kereskedelem. (A hagyományos kézműves tevékenység és az árucsere kapcsolatának néhány néprajzi vonatkozása). HOM Közl. 28. 211-217.
137. Udvari Istvánnal: Úton levő Sáros megyeiek a 18. században. Néprajzi Látóhatár 4. szám 106-115.
138. A Néprajzi Látóhatárról. Hírharang (A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója) 1-2. szám 11-13. Komarno

1994

139. Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a Kárpát-medence észekkeleti térségében (Niekoľko interetnických súvislosti tovarovej výmeny v severovýchodnej oblasti Karpatskej kotliny) Liszka József (szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén, 353-364. Komarno (Két nyelven)
140. A Felföld népi műveltségének ökológiai feltételeiről. Novák László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére I. 53-63. Nagykőrös
141. Húsvéti köszöntők és locsolóversek a Bodrogközből. Liszka József (szerk.): Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok …“ Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére, 103-130. Komárom-Dunaszerdahely
142. Falucsúfolók a Felső-Bodrogközből. Széphalom 6. 333-348. Sátoraljaújhely
143. Utak és találkozások (Néhány szempont a vándorlás néprajzához). Ujváry Zoltán (szerk.): Folklór és Etnográfia 85. In memoriam Sztrinkó István, 249-264. Debrecen
144. A „hagyományos” népi kapcsolatok esélyei az ezredforduló stratégiájában. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 1. (Frisnyák Sándor Festschrift)/, 47-53. Miskolc-Nyíregyháza
145. A csempészet emlékei a Bodrogközben. Ujváry Zoltán (szerk.): Történeti és néprajzi tanulmányok, 243-247. Debrecen
146. Előszó: Tokaj és Hegyalja VIII. Tállyai tanácskozás előadásai, 7-10. Szerk.: Bencsik János – Bényey Gáborné. Tállya (1993)
147. A múzeum könyvkiadó tevékenységéről. Környey Lászlóné – Urszin Sándor (szerk.): A Könyvhét hírei. Válogatás a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár ünnepi könyvheti tájékoztatójának művelődéstörténeti publikációiból, 68-69. Miskolc
148. Udvari Istvánnal: Jobbágyi kötelességek és életmód Zólyom megyében a 18. században. Borsodi Levéltári Évkönyv VIII. 89-120.
149. Udvari Istvánnal: A Kárpát-medence peremén (Liptó megyei 18. századi történeti néprajzához). HOM Évk. XXXI. 259-296.

1995

150. Jegyzetlapok a Bodrogköz vallási néprajzához. Széphalom 7. 87-100. Sátoraljaújhely
151. A tárkányi Tisza-kertek. Az ártéri gyümölcsösök hasznosításának formáihoz. Ethn. CIV. (1993 /!/) 423-434.
152. Két adat a bodrogközi hörcsögöléshez. Múzeumi Kurír 67. szám 68-69.
153. Veres Lászlóval: Vendégváró, Borsod-Abaúj-Zemplén című kötet múzeumi szócikkei
154. Udvari Istvánnal: A XVIII. századi Árva megye történeti néprajzához. Feudális szolgáltatások és életmód a Tátra-vidék gorál és szlovák falvaiban a Mária Terézia-féle úrbérrendezés idején. Ethn. CVI. 39-64.

1996

155. Society Shaping the Landscape (Observations on the Ecology of Culture). Acta Ethnographica Hungarica 40. 1-2. 59-75.
156. A földrajzi és a társadalmi környezet néhány hatása a Felföld és az Alföld gazdasági kapcsolataira. Frisnyák Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. 143-150. Nyíregyháza
157. Ruszin szolgalegények a Bodrogközben (Néhány adat az időszakos munkásvándorlások interetnikus vonatkozásaihoz). Katona Judit – Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei, 325-330. Miskolc
158. Fügedi Mártával: A bodrogszentesi sírkövek és díszítményeik. Ethn. CV. (1994!) 129-144.
159. Tájformáló társadalom (Megjegyzések a kultúra ökológiájához). HOM Évk. XXXIII-XXXIV. 271-283.
160. Szubjektív megjegyzések Kunt Ernő Fotóantropológia című posztumusz kötetéhez. Új Holnap, november, 110-113.
161. Tradicionnüj narodnüj kosztjum szevero-vosztocsnoj Vengrija. Vologodszkaja Nyegyelja aug. 8. 8-9.
162. Narodno-prikladnoe iszkusztvo vengerszkoj oblasztyi Borsod-Abaúj-Zemplén. Vologdai kiállítás vezetője, 4 lap. Vologda
163. Dobosy László (1911-1995). HOM Évk. XXXIII-XXXIV. 721-723.
164. Vizuálisan antropológiai kísérlet 3 azaz három darab fénykép felismer/tet/ésére. Dobrossy – 50. 56-59. Miskolc
165. A Herman Ottó Múzeum kiadványairól. Miskolci Könyvnapok ’96. 10.
166. Rejtőzködő örökségünk. Észak-Magyarország, 287. szám (december 9.) 10.

1997

167. Die Wanderschaftsarbeit als eine Form der Beziehungen der Völker untereinander. Csoma Zsigmond-Gráfik Imre szerk.: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében, 195-204. Szombathely
168. Zur Ziegenzucht der Völker im Karpatenraum. Acta Ehnographica Hungarica 41. (1996) 67-82.
169. Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete kötet fejezetei: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország néprajzi térképén, 5-36 lap, A háztartás tárgyai, 351-372 lap, A parasztgazdaságok eszközei, 373-386 lap.
170. Alakuló tájban változó kultúra. Honismeret 3. szám 7-10.
171. Dohányzási módok és módik. Élet és Irodalom, február 21. XLI. 8. szám 7. lap
172. Néhány szempont a tök (Cucurbita pepo, Cucurbita maxima) magyarországi termesztéséhez és hasznosításához. Csoma Zsigmond – Viga Gyula (szerk.): Európából – Európába. 199-207. Debrecen-Budapest
173. Ruszin szolgalegények a Bodrogközben (Néhány adat az időszakos munkásvándorlások interetnikus vonatkozásaihoz). Hattinger Gábor – Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásainak újabb eredményei. A Mályi konferencia ruszin témájú előadásai, 71-78. Budapest, 1996.
174. Viszóczky Ilonával: Adalékok a Felső-Bodrogköz vizeinek hasznosításához. Széphalom 9. 167-174. Sátoraljaújhely
175. Az erdőbényei kőipar néprajzi vonatkozásai. HOMÉvk. XXXV-XXXVI. 463-489.
176. Néhány adalék a Közép-Tisza-vidék hagyományos árucseréjéhez, különös tekintettel Tiszafüredre. Agria XXXIII. 437-448. Eger
177. Veres Lászlóval: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi szervezet tudományos koncepciója 1996-2000. HOMÉvk. XXXV-XXXVI. 840-848.
178. Kulturális kapcsolatok a Kárpátok Euro-régióban. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában, 135-145. Miskolc

1998

179. Handwerk und Handel (Einige volkskundliche Bezüge zu der Verbindung zwische traditionellem Handwerk und Warenaustausch). Ethnographica et Folkloristica Carpathica 9-10. 226-238. Debrecen
180. Szászi Ferenccel: Adatok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lezajló csehszlovák-magyar lakosságcseréről /1946-1948/. Szászi Ferenc (szerk.): Tanulmányok Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemzetközi migráció második világháború utáni történetéből, 125-160. Nyíregyháza
181. Udvari Istvánnal: A táj és az életmód összefüggése a Garam völgyének településein a XVIII. század utolsó harmadában. Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza, 333-345. Nyíregyháza
182. Udvari Istvánnal: Az 1770-es évek Kishont megyéjének népéletéhez. Néprajzi Látóhatár VII. 1-2. szám 61-75.
183. Viszóczky Ilonával: A nagydobosi sütőtök. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXIX-XL. 185-201. Nyíregyháza
184. A Tokaj és Hegyalja konferenciák történetéről (Előszó a tarcali tanácskozáshoz). Tokaj és Hegyalja XIX. 7-9. Tarcal
185. A tűz a néphitben és a népszokásban. Lánglovagok. A Csobogó magazin különszáma, 14-15. Miskolc
186. Bakó Ferenc 80 éves. Magyar Múzeumok l. szám 16.
187. Szabadfalvi József 70 éves. Magyar Múzeumok 3. szám 24.

1999

188. Relations among Peoples in the Carpathian Basin. Felföldi László – Sándor Ildikó(ed.): Multicultural Europe: Illusion or Reality, 82-94. Budapest
189. A tradíció és a változás néhány jellemzője a Bodrogköz népi műveltségében (Karcsa és Pácin példája). HOMÉvk. XXXVIII. 1127-1155.
190. A hagyomány és a változás néhány kérdése a magyar népi kultúrában. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. 59-63. Szolnok
191. Falu és külvilág. Adatok Szendehely népének külső kapcsolataihoz a két világháború közötti időszakban. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIII. 213-224. Salgótarján
192. Néhány néprajzi szempont a pásztorkodás-állattartás helynévi anyagához. Névtani Értesítő 21. (Tanulmányok Mező András tiszteletére) 90-95. Budapest
193. Tárgyleírások a HOM Műkincsei kötetben: Figurális mezőcsáti kerámiák (323-324), Ácsolt láda (328-329), Káposztagyaluk (329), Csizmadiaműhely modellje és Fazekasműhely modellje (339), Mángorlók (Kunt Ernővel – 341-342), Pásztorbotok (348), Gönci kerámiák (348-349), Dohánytartók (361), Csigacsinálók (361-362). Miskolc
194. Udvari Istvánnal: Einige Zusammenhänge zwischen Landschaft und Lebenweise beobachtet an einigen Ortschaften des Grantales im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts. Acta Ethnologica Danubiana 1. 55-68. Komárom-Komarno
195. Udvari Istvánnal: Sztripszky Hiador és négy levele Herman Ottóhoz. HOMÉvk. XXXVIII. 1299-1314.
196. Viszóczky Ilonával: Néhány szempont a paraszti kultúra változásának vizsgálatához (Bodrogközi példák alapján). Széphalom 10. 431-450. Sátoraljaújhely
197. Viszóczky Ilonával: Aszód és Tura vásárairól (Szempontok a Jászság és a Galga mente gazdasági kapcsolataihoz). Ujváry Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére, 203-210. Debrecen
198. Néhány mondat Trogmayer Ottó Móra-cikke kapcsán. Magyar Múzeumok 2. szám 60.
199. Előszó. A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium 1978-1998. 5-6. Miskolc
200. Százéves a miskolci múzeum. Miskolci Tükör, 4-6. Miskolc
201. Csiszár Árpád emlékezete. Honismeret 3. szám 88-89.
202. Lovászik János emlékére. Észak-Magyarország, 30. szám (február 5.) 8.

2000

203. Százéves a miskolci Herman Ottó Múzeum. Múzeumi Hírlevél XXI. 1. szám 14-15.
204. Búcsú Fügedi Mártától. Észak-Magyarország, 27. szám (február 2.) 3.
205. A szlovák és magyar határ menti múzeumok együttműködésének jelenéről és jövőjéről. Magyar Múzeumok 1. szám 32-35.
206. A százéves miskolci múzeum és néprajzi tevékenysége. Néprajzi Hírek XXVIII. (1999) 1-4. szám 62-70.
207. Néhány mondat a bodrogközi ruszinokról. Fábián Miroszláva – Horváth Katalin (szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára, 140-144. Ungvár
208. Vmiszto szperedszlova. Dodae novi vozmozsnoszti na porozi nadhodjacsogo tüszjacsolitija. Országos Ruszin Hírlap II. 6. szám 4-7.
209. Viszóczky Ilonával: A paraszti gazdálkodás változásai. Viga Gyula (szerk.): Kisgéres, 167-208. Dunaszerdahely – Komárom
210. Kisgéres. Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában. (Szlovákul és németül is) Viga Gyula (szerk.): Kisgéres, 307-319. Dunaszerdahely – Komárom
211. Néhány gondolat az újabb tájházak kapcsán. Rálátás (Zsákai helytörténeti –honismereti, kulturális tájékoztató) I. 3. szám 8-12.
212. Udvari Istvánnal: A néprajzos Sztripszky Hiador. Néprajzi Értesítő LXXXI. (1999) 147-175.
213. Historia est magistra vitae. Na porozi naghodjacsogo tüszjacsolitija. Előszó: Udvari István: Obrazcsiki z isztorii rudkarpatszkih ruszinuv XVIII. sztolitie, 8-18. Uzsgorod
214. Verses leírás Felsővisó társadalmáról. Néprajzi Látóhatár IX. 1-2. kötet, 193-198.
215. Fügedi Márta (1949-2000). HOMÉvk. XXXIX. 7-14.
216. Eredmények és feladatok a magyar-szlovák határ menti múzeumi együttműködés területén. HOMÉvk. XXXIX. 375-391.

2001

217. Traditionelle Steintechniken – Steinkultur. Acta Ethnographica Hungarica 45. (2000!) 1-2. szám 19-35.
218. A Latorca néprajzához. Barna Gábor (szerk.): Társadalom, kultúra, természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére, 207-216. Karcag – Szeged – Szolnok
219. A népek közötti kapcsolatok gazdasági alapja a Kárpát-medencében. Polisz, február-március, 12-18.
220. A hagyomány és a változás kérdéséről a Bodrogköz népi kultúrája kapcsán. Előadások a Bodrogközről, 76-88. Sárospatak
221. Über Hiador Sztripszky und seine folkloristische Tätigkeit. Nagy Ilona – Verebélyi Kincső (szerk.): Folklor in 2000. 132-144. Budapest
222. Szabadfalvi József halálára. Honismeret 3. szám 124-125.
223. Lénárt József: Bodrogkeresztúr monográfiája (1936). Az előtanulmányt írta és sajtó alá rendezte: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2001.
224. Életrajzok a magyar múzeumügy 200 évéből. Honismeret 2. szám 98-101.
225. Néprajzi muzeológia – változó időben. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. 627-636.
226. Szakácsasszonyunknak mesterkélt munkája. A lakodalmi csigaleves. Györgyi Erzsébet (szerk.): Lakodalmi szokások. Mátkaság, menyegző, 93-97. Budapest
227. Kulturális sokszínűség és társadalmi önkép egy máramarosi alkalmi versben. Tanulmányok Farkas József 70. születésnapjára, 189-198. Mátészalka
228. A magyarországi szlovák telepes falvak hegyvidéki típusa. Veres László – Viga Gyula (szerk.): Bükkszentkereszt monográfiája, 115-120. Bükkszentkereszt
229. Búcsú Szabadfalvi Józseftől. Zempléni Múzsa I. 2. szám 90-94..
230. Sztripszky Hiador, Erdély együtt élő népeinek kutatója. Erdélyi Múzeum 1-2. szám 121-128.
231. Adatok Erdély halászatának kutatástörténetéhez. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. 71-82. Kolozsvár
232. Udvari Istvánnal: Sztripszky Hiador néprajzi tevékenysége Erdély együtt élő népeinek kutatásában. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. 49-70. Kolozsvár
233. Udvari Istvánnal: A 20 század elejének magyar múzeumfelfogásához. Sztripszky Hiador múzeumai. Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére, 563-573. Budapest
234. Megjegyzések a paraszti kultúra változásának kérdéséhez. Bodrogközi példák. Bali János – Jávor Kata (szerk.): Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére, 75-87. Budapest
235. Viszóczky Ilonával: A nagydobosi sütőtök. Balogh József (szerk.): A nagydobosi sütőtök, 4-25. Nagydobos, 2001.
236. Népek közötti gazdasági kapcsolatok a Kárpát-medencében. Bessenyei József szerk.: Felső-Magyarországtól Észak-Magyarországig, 84-91. Miskolc
237. Szakáll Sándorral: A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához II. Szomolya. HOMÉvk. XL. 417-441.
238. Kilencven éve született Lajos Árpád. Honismeret 5. szám 26-27.
239. Borsod-Abaúj-Zemplén megye múzeumai 2000-2001-ben. Magyar Múzeumok 4. szám 17-18.
240. Történeti-néprajzi szócikkek a Hagyományok, Ízek, Régiók I-II. című kötetben (szerk.: Farnadi Éva, Budapest), élelmiszeripari társszerzőkkel. Selyemkóróméz (Szalay Lászlóval) I. 218-219.; Csécsi szalonna (Kárpáti Györggyel) I. 239.; Füstölt, paprikás csemegeszalonna (Kárpáti Györggyel) I. 241.; Vállaji sváb bordázott szalonna (Kárpáti Györggyel) I. 242-243.; Vállaji sváb sonka (Makay Piroskával) I. 244-245.; Magyar kecske (Vereb Dér Ferencnével) I. 254-255.; Kecskekrémsajt (Vereb Dér Ferencnével) I. 292.; Kecsketúró (Vereb Dér Ferencnével) I. 293.; Lágy kecskesajt (Vereb Dér Ferencnével) I. 296.; Parenyica sajt (Szakály Sándorral) I. 297-298.; Aszalt alma (Makay Piroskával) I. 299-301.; Aszalt körte (Makay Piroskával) I. 302-303.; Hajdúsági köszméte (Harmat Lászlóval) I. 312.; Nagydobosi sütőtök (Nagy Istvánnal) I. 333-334.; Nyírségi akácméz (Szalay Lászlóval) I. 338-340.; Csipkebogyólekvár (Szabó Erzsébettel) I. 346-348.; Tokajiaszú-törkölypárlat (Edelényi Miklóssal) I. 358-359.; Erdőhorváti perec (Baltás Lászlónéval) I. 365-366.; Matyó kalács (Kovács Miklósnéval) I. 367-368.; Gomolya (Szakály Sándorral) I. 374.; Juhtúró (Szakály Sándorral) I. 375-376.; Egri alma (Szabó Tiborral) I. 377.; Gönc vidéki kajszibarack (Mády Dezsővel) I. 378-379.; Gyöngyösi piros köszméte (Harmat Lászlóval) I. 380-381.; Szomolyai fekete cseresznye (Apostol Jánossal) I. 382-383.; Boldogi étkezési paprika (Moór Józsefnéval) I. 386-387.; Hevesi (Csányi) görögdinnye (Simon Attilával) I. 391-392.; Hevesi (Csányi) sárgadinnye (Simon Attilával) I. 393-395.; Szentendrei köszméte (Harmat Lászlóval) II. 174-175.; Pozsonyi kifli (Borsódy Mihállyal) II. 200-201.; Mézes pálinka (Marcsák Oszkárral) II. 222-223.; Rábaközi perec (Kovács Miklósnéval) II. 232-234.; Derby kenhető, zsíros, ömlesztett sajt (Lantai Józseffel) II. 237-238.; Göcseji csemegesajt (Lantai Józseffel) II. 239-240.; Lajta sajt (Lantai Józseffel) II. 241-242.; Óvári sajt (Lantai Józseffel) II. 245-247.; Őrségi kecskesajt (Vereb Dér Ferencnével) II. 248.; Pálpusztai sajt (Lantai Józseffel) II. 249-250.; Zalai füstölt sajt (Lantai Józseffel) II. 257-259.; Aranyvesszőméz (Szalay Lászlóval) II. 279-280.

2002

240. Dankó Imre vásárai. Ethnica IV. 1. szám 22-23.
241. Borító szöveg: Ujváry Zoltán: Gömöri magyar néphagyományok B/4. Miskolc
242. Dankó Imre professzor, a Kazinczy Ferenc Társaság tiszteletbeli tagja 80 éves. Hírlevél. A Kazinczy Ferenc Társaság tájékoztatója 34. szám 9.
243. Bodgál Ferenc 40 éve. Honismeret 2. szám 42-44.
244. Viszóczky Ilonával: A hagyomány változása. Néhány szempont és példa a tradíció és a változás kérdéséhez. Tanulmányok Füzes Endre 70. születésnapja alkalmából. Ház és Ember 15. 249-260. Szentendre
245. Egy illusztrált proverbium kiadvány. Ujváry Zoltán: Gömöri szólások. Bemutató Misklcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. Ethnica IV. 2. szám 80-81.
246. A Herman Ottó Múzeum gyűjteményei. Néprajzi Értesítő LXXXII. (2000!) 55-70.
247. Ujváry Zoltán: Gömöri magyar néphagyományok. Miskolc. 2002. Kiadta a Herman Ottó Múzeum a 70 esztendős tudós tiszteletére. Könyvheti Újság, 18. Miskolc (Vö.: 241. tétel)
248. Tokaj-Hegyalja gyümölcskultúrája. Zempléni Múzsa II. 2. szám 56-59.
249. Egy Bodrogközi Múzeumért. Új Szó, július 18. Pozsony
250. Életrajzok a magyar múzeumügy 200 évéből. Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 2. 49-52.
251. A szlovák-magyar határ menti múzeumi együttműködésről. Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 2. 113-121.
252. A tájformáló kultúra korszakai és a kultúrtáj változásai a Bodrogközben. A kultúra táji, térbeli változatai. (Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére), 281-289. Néprajzi Látóhatár 1-4. szám
253. Kistáji munkamegosztás és árucsere. Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek, 499-515. Eger
254. Kecsketartás a Tiszazug falvaiban. Múzeumi Levelek 76-77. 59-69.
255. Néhány adat a folklorista Sztripszky Hiadorról. Deáky Zita (szerk.): Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára, 354-359. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 8. Budapest
256. A gazdaság, társadalom és kultúra változása a Bodrogköz 18-20. századi műveltségében. Fórum. Társadalomtudományi Szemle 2. szám 111-126.
257. A gazdaság, a társadalom és kultúra változása a Bodrogköz 18-20. századi műveltségében. HOMÉvk. XLI. 389-405.
258. Szócikkek: Bodó Sándor – Viga Gyula (főszerk.): Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, 2002. Bodgál Ferenc (104), (Horváth Teréziával) Dajaszászyné Dietz Vilma (179-180), Dala József (180-181), Fügedi Márta (291-292), Istvánffy Gyula (411-412), Kis Jankó Bori (465), Kunt Ernő (528), Lajos Árpád (537-538), Lukács Gáspár (572), Papp Arzén (679), Szabadfalvi József (810-811), Sztripszky Hiador (864-865).
259. (Bodó Sándorral): Előszó. Bodó Sándor – Viga Gyula (főszerk.): Magyar múzeumi arcképcsarnok. V-VI. Budapest, 2002.

2003

260. (Viszóczky Ilonával): A turai vásár néhány árucsere- és viselettörténeti vonatkozása. Lackovits Emőke – Viga Gyula (szerk.): Kéve. Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére, 275-281. Debrecen – Veszprém
261. Töprengések (Az Európai Unióhoz való csatlakozásról). EUFónia. Régiónk Európában II. március, 7.
262. Na porozü nadhogyjacsogo tüszjacsolütija. Kalendar – almanach, 2003. Ruszin nyelvű naptár, 35-43. Budapest
263. Bodó Sándorral: Néhány mondat (a múzeumi életrajti lexikonról). Élet és Irodalom 22. szám 2.
264. Fügedi Márta. Ethnographia CXII. (2001!) 251-258.
265. A paraszti igaerő és a munkakultúra néhány összefüggése a Bodrogközben. Viga Gyula – Holló Szilvia – Cs. Schwalm Edit (szerk.): Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából, 85-91. Budapest
266. A Néprajzi Látóhatár 10 éve. Néprajzi Látóhatár 2003. 1-2. szám 181-184.
267. (Viszóczky Ilonával): Egy regionális turisztikai szimbólum: a görögországi szamár. Ethnica V. 4. szám 136-139.
268. Nagy Géza halála. Néprajzi Hírek 1-2. szám 77-82.

2004

269. Frisnyák Sándor munkásságáról – etnográfus szemmel. Boros László – Viga Gyula (szerk.): Frisnyák Sándor munkássága, 49-56. Miskolc
270. Bodó Sándor hatvanéves. Néprajzi Látóhatár XIII. 1-2. szám 175-179.
271. A Bükk hegység szlovák falvainak életmódjáról és táji kapcsolatairól. A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntő könyv Krupa András 70. Születésnapja tiszteletére, 355-365.
272. A népek közötti kapcsolatok gazdasági alapjai a Kárpát-medencében (A Felföld és a Magyar Alföld változó gazdasági kapcsolatai. Székely András Bertalan (szerk.): Kárpát-medencei keresztkötődések, 71-81. Kráter Kiadó, Polisz Sorozat. Pomáz
273. Előszó helyett. S. Lackovits Emőke – Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. I. kötet 19-25. Veszprém, 2002.
274. Ruszinok a Bodrogközben (Néhány adalék a ruszinság 19-20. századi néprajzához). Bárth Dániel – Laczkó János (szerk.): Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére, 143-152. Kecskemét
275. Az Úr lova (Megnyitó beszéd a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításán). Téka 2. szám 35-38.

2005

276. A változó és a változatlan. A bodrogközi táj átalakítása és annak hatása a hagyományos népi kultúrára. Ethnographia, CXVI. (2005) 401-424.
277. (Udvari Istvánnal): Hiador Sztripszky, the Ethnographer. Acta Ethnographica Hungarica 50. 135-161.
278. Asztalágy, ládaágy, padágy. Újabb adatok a kombinált fekvőbútorok elterjedéséhez. Ethnica VII. 1. szám 20-22. Debrecen
279. A táj átalakítása és a hagyományos népi kultúra korszakai (Néhány megjegyzés a Bodrogköz kutatása kapcsán). Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. 61-72. Kolozsvár
280. Szerencs néprajzához. Frisnyák Sándor – Gál András (szerk.): Szerencs monográfiája, 191-219. Szerencs
281. 95 éve született László Gyula. Ethnica VII. (2005) 2. szám 45-47.
282. A hatvanéves Bodó Sándor köszöntése. Néprajzi Hírek XXXII. 3-4. szám 103-106.
283. A múzeumok könyvkiadó tevékenységéről. Könyvheti Újság. A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Ünnepi Könyvheti Kiadványa, 2005. 8.
284. Tájmúzeumok – regionális múzeumok. Szabó Sarolta (szerk.): Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a 60 éves Dám László tiszteletére, 571-582. Nyíregyháza, 2005.
285. A Bodrogköz piackörzetének alakulásához. Levéltári Évkönyv XII-XIII. 303- 314. Miskolc, 2005.
286. Százhuszonöt éve született Leszih Andor. Honismeret 4. szám 8-12.

2006

287. (Szemkeő Endrével): Márkus Mihály. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. 691-697.
288. Szerencs társadalmának néhány néprajzi vonatkozása. Ethnica VIII. 1. szám 13-16.
289. Adatok a „debreceni” favágószékhez. Ethnica VIII. 1. szám 18-20.
290. A változó és a változatlan. A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században. Liszka József (szerk.): Acta Ethnologica Danubiana 7. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005. 119-130. Komárom – Dunaszerdahely
291. Udvari István (1950-2005). Honismeret 2. szám 98-100.
292. A múzeumi könyvkiadásról. Könyvheti Újság. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Ünnepi Könyvheti Kiadványa, 2006. 10.
293. Viszóczky Ilonával: A hagyományos gazdálkodás jellemzői és változásai. Viga Gyula (szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához, 291-344. Lokális és regionális monográfiák 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja – Komárom
294. A jankófűrész, a fajankó és a kétkezi munka hasonló segítői. Agria XLII. (2006) 173-187. Eger
295. A változtatható és a változatlan. A bodrogközi táj átalakítása és annak hatása a hagyományos népi kultúrára. Ethnographia CXVI. (2005!) 401-424.
296. Néhány megjegyzés néprajzi muzeológiánkhoz. Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére, 170-175. Veszprém, 2005.
297. (Szemkeő Endrével): Mihály Márkus (Nyíregyháza, 16. August 1912 – Košice/Kassa/Kaschau, 5. Oktober 2004). Acta Ethnographica Hungaricae 51. 457-460.
298. A táj hasznosításának évszázadai a Bodrogközben. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. 463-480.
299. Tájmúzeumok – regionális múzeumok. Viszóczky Ilona (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában, 24-31. Mezőkövesd – Miskolc, 2006.
300. Udvari István (1950-2005). Ethnographia CXVII. 89-93.
301. A hetvenötéves Ujváry Zoltán elismerése. Néprajzi Látóhatár 2006. 3-4. szám 47-53.

2007

302. A 75 esztendős Ujváry Zoltán könyve elé. Ujváry Zoltán: Kultusz, színjáték, hiedelem. Miskolc, 2007. 5-6.
303. Újabb adalékok a munkadarabot „fogó” tárgyakhoz. Ethnica IX. (2007) 1. szám 18-19.
304. 30 éve halt meg Lajos Árpád. Lakóhelyünk Ózd 15. (2007) 104-106. Ózd
305. Észak-Magyarország néprajza. Harle Tamás (szerk.): Csodaszép Magyarország. Hazánk legszebb tájai és látnivalói. Budapest, 2006. 2. Kiadás (Az 1. Kiadás kolofonjában nem szerepel a szerzők között!)
306. Megnyitó beszéd Tiszai Nagy Menyhért és Nagy Enzoe Zoltán kiállításán. Régió 5. 2007. április 16-17.
307. Dr. Dankó Imre, a Bodrogköz és a Zempléni-hegység kutatója. Frisnyák Sándor – Gál András (szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja, 35-41. Szerencs, 2007.
308. Pályázatok, tanulságok. Az NKA Múzeumi Kollégiuma 2005-2006-ban. Múzeumi Közlemények 2006. 2. szám 59-64.
309. Emlékezés Bodgál Ferencre. Miskolci Tükör, 2007. május 11. 17.
310. A Bodrogköz és a Bodrog mente szőlő- és borkultúrájához. Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére, 261-272. Nagykőrös – Debrecen 2007.
311. 75 éve született Bodgál Ferenc. Ethnica IX. (2007) 3. szám 90-91.
312. A múzeum tudománya (Különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére). Baksa Sára (szerk.): Tudományos tevékenység az Észak-magyarországi régióban, 66-70. Miskolc, 2007.
313. A Bodrogköz és környéke szőlő- és borkultúrájához. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 17. 257-268. Sátoraljaújhely, 2007.
314. (Viszóczky Ilonával): Adalékok a matyók „kivetközéséhez”. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. (2007) 41-48. Szolnok
315. Zemplén mezőgazdálkodásának néprajzi jellegéhez. Agria XLIII. (2007) 71-84.
316. Néprajz. Baráz Csaba – Kiss Gábor (szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán, 217-232. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Eger
317. „Jászolban fekszik”. Miskolci Kalendárium, 109-110. Miskolc, 2008.
318. (Udvari Istvánnal): Bars vármegye 18. századi jobbágy-parasztjainak életviszonyaihoz. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVI. 229-262. Miskolc, 2007.
319. Premeny vo využívaní krajiny v Medzibodroží. Acta Ethnologica Danubiana 8-9. 143-162. Komárom – Somorja, 2007.
320. Changes in the Landscape and traditional peasant farming in the Bodrogköz region. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosopica, tom. XII. fasc. 2. 147-156.
321. 90 éve született Balassa Iván. Rálátás, VIII. (2007) 4. szám 22-24.

2008

322. É. Kovács László 85 éves. Ethnica X. (2008) 2. szám 58-59.
323. A 80 éve született Szabadfalvi Józsefre emlékeztünk. Ethnica X. (2008) 2. szám 59-61.
324. (Olga Kozlovával): Csetverty veka vmesztye. Muzej 2008. 5. szám 50-55. Moszkva
325. Változások a Bodrogköz táji kapcsolataiban. Novák László Ferenc (szerk.): Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön, 37-49. Az Arany János Múzeum Közleményei XI. Nagykőrös, 2008.
326. Balassa Ivánra emlékeztek Bárándon. Néprajzi Látóhatár XVII. 1. szám 103-105.
327. (Olga Kozlovával): Negyed évszázad együtt (A Vologdai Múzeum és a Herman Ottó Múzeum együttműködésének történetéből). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. (2008) 701-708.
328. Entstehende Landschaft, wechselnde Gesellschaft und Kultur. Acta Ethnographica Hungarica 53. (2008) 2. szám 315-325.
329. Works of István Udvari (1950-2005). Acta Ethnographica Hungarica 53. (2008) 2. szám 454-456.
330. Alakuló táj – változó társadalom és kultúra (A Bodrogköz 19-20. Századi néprajzához). Föld és Ember, Új folyam I. (XI.) 3-4. szám 28-38.
331. Egy eltűnt település emlékezete – Nagyecsér. Pap János (szerk.): Matyóföld kultúrájáról II. 54-56. Mezőkövesd, 2008.

2009

332. Dankó Imre (1922-2008). Honismeret 1. szám 85-88.
333. Újabb adatok és szempontok a Bodrogköz vízrendezés előtti állattartásához. Bali János – Turai Tünde (szerk.): Élet/út/Írások Szilágyi Miklós tiszteletére, 79-90. Budapest, 2009.
334. A vízrendezés előtti Bodrogköz földművelő gazdálkodásának néhány jellemzője
Frisnyák Sándor – Gál András (szerk.): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása, 529-540. Nyíregyháza – Szerencs, 2009.
335. A bodrogközi táj kiélésének formái. Tuba Zoltán (szerk.): Bodrogköz, 355-373.(Res.: 1101., 1127-1128., 1155.) Gödöllő – Sárospatak, 2008.
336. Úton levő javak és emberek a Kárpát-medencében. Ethnographia CXIX. (2008) 179-192.
337. Lexikon szócikkek: Frisnyák Sándor – Gál András – Horváth Gergely (szerk.): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyháza – Szerencs, 2009. Bakó Ferenc (32.), Balassa Iván (32-33), Gunda Béla (123.), Ikvai Nándor (148), Román János (267), Szabadfalvi József ((284-285), Udvari István (354).
338. 90 éve született Szalontai Barnabás. Ethnica XI. 2. szám 60-62.
339. „Amidőn Isten eő szent felsége a föld termésére alkalmatos esztendőket szolgáltat”. A vízrendezés előtti Bodrogköz földműveléséhez. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. 375-385. Szolnok
340. Viszóczky Ilonával: Primitív tájhasználat és turisztikai szimbólum (Agrárgeográfiai és etnográfiai jegyzetek a görögországi kecskékről). GÁL András – HANUSZ Árpád (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor 75. születésnapjára, 377-388. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet – Szerencsi Bocskai István Gimnázium. Nyíregyháza – Szerencs, 2009.
341. Changes in the landcape and in traditional peasant farming in the Bodrogköz. Thaiszia (Journal of Botany), 19. (2009) 595-603. Košice ISSN 1210 – 0420
342. Premenlivé a nemenné. Pretvánavie krajiny v Megzibodroži a jeho vplyv na tradičnu l’udovú kultúru. Slovensky Národopis 57. (2009) 4. szám 481-492. Bratislava
Ústáv Etnológie Slovenskej Akadémie Vied, ISSN 1335-1303
343. „Az egész nyelvi tradíció megőrzése mozgalmat kívánna”. Bél Mátyás-díjasok vallomása az anyanyelvről. Honismeret XXXVII. (2009) 5. szám 20.

2010

344. Történeti-néprajzi szempontok a Felföld gabonaforgalmához. Gyulai Éva – Viga Gyula (szerk.): Történet – muzeológia, 385-393. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság – Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet. Miskolc
345. Adatok és megjegyzések a tutajozáshoz. MÓD László – SIMON András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, 552-559. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 26. Gerhardus Kiadó. Szeged
346. „Ég Ladmac”. Mészégetők és -kereskedők világa. Élet és Tudomány LXV. (2010) 13. szám, 390-393. (Kapocsy György fotóival)
347. Egy poros és kormos erdei ipar (Szénégetés a Bükkben). Élet és Tudomány LXV. (2010) 32. szám, 1007-1011. (Kapocsy György fotóival)
348. Frisnyák Sándor modelljei és térképei mint néprajzi források. Gál András – Hanusz Árpád (szerk.): A történeti földrajz megújítója (Dr. Frisnyák Sándor munkássága), 51-55. Szerencs – Nyíregyháza, 2010. Tudomány és Oktatástörténeti Tanulmányok. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete – Szerencsi Bocskay István Gimnázium
349. Földrajzi feltételek és kulturális adaptációk (A Kárpát-medence tájai közötti gazdasági kapcsolatok térbeli feltételeihez). Fábián Miroszlava – Horváth Katalin (szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára, 118-134. Acta Hungarica XIX-20. Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék, Hungarológiai Központ. Ungvár, 2010.
350. Megjegyzések Borsod megye népi kereskedelmének térszerkezetéhez és a Bükkalja népének táji kapcsolataihoz. Ünnepi kötet a 90 éves Barsi Ernő tiszteletére. Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei 48/1. 159-165. Győr, 2010.

2011

351. Emlék-cserepek az 1980-as évek honismereti mozgalmáról. Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén, 35. 86-89. Miskolc, 2011.
352. Földrajzi feltételek – gazdasági, társadalmi és kulturális adaptációk. Megjegyzések a Kárpát-medence tájai közötti gazdasági kapcsolatok térszerkezetéhez. Frisnyák Sándor – Gál András (szerk.): Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek, 475-485. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium. Nyíregyháza – Szerencs, 2011.
353. A 60 éves Veres László köszöntése. Ethnica XIII. (2011) 1. szám 15-16.
354. Hétköznapi szükség és ünnepi luxus. Néhány adalék a Felföld borforgalmához. AlbaRegia 40. 113-117.  Székesfehérvár, 2011.
355. A változó és a változatlan. A táj és a hagyományos paraszti gazdálkodás átalakulásának összefüggései a Bodrogközben. Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. (Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére, 59-67. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest – Pécs, 2011.
356. Torna vármegye 18–20. századi táji-gazdasági kapcsolatainak néhány jellemzője. In: Bárth M. János – Hajdú Mihály – Tóth Álmos (szerk.): Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére, 267-270. Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete. Budapest, 2011.
357. Historicko-etnologické aspekty k obchodu s obilím na Hornej zemi. Acta Ethnologica Danubiana 13. (2011) 145-154. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Komárom – Somorja

2012

358. K narodopisu Latorice. Historica Carpatica (Zborník Vychodoslovensko Múzea v Košiciach, 41-42. 115-123. Košice, 2011.
359. A táji feltételek és a háziipar néhány összefüggése Tokaj-Hegyalján. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 22. 439-444. Sátoraljaújhely, 2012.
360. A Zempléni-hegység és környéke népi kultúrájának tudományos kutatói. GÁL András (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Tanulmánygyűjtemény, 504-536. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete – Szerencsi Bocskai István Gimnázium. Nyíregyháza – Szerencs, 2012.
361. Dr. Dankó Imre, a Bodrogköz és a Zempléni-hegység kutatója. GÁL András (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Tanulmánygyűjtemény, 544-555. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete – Szerencsi Bocskai István Gimnázium. Nyíregyháza – Szerencs, 2012.
362. Gunda Béla és Kárpát-Európa vándorai. György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (szerk.): A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. 329-342. Kolozsvár, 2012.
363. Előszó. Jaczkó Zsolt (szerk.): Ételkülönlegességek Tokaj-Hegyaljáról. Hegyaljai séfek legjobb receptjei, 5-6. H. n., é. n. (2011). Ugyanaz szlovákul: Predhovor. 7-8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Miskolc
364. Zemplén vármegye 18-20. századi forgalmának néhány történeti-néprajzi jellemzője. Frisnyák Sándor – Kókai Sándor (szerk.): Tiszteletkötet Dr. Boros László főiskolai tanár 75. születésnapjára, 207- 212. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete. Nyíregyháza
365. A néprajzkutató Dankó Imre tudományos öröksége. Zempléni Múzsa XX. 2. szám, 30-35. Sárospatak
366. Száz éve született Csiszár Árpád. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, LIV. 9-13. Nyíregyháza, 2012.
367. Az ész a fontos nem a haj. Nagyné Bősze Katalin (szerk.): A sóstói Múzeumfalu építője. 60 éves Páll István (Köszöntő kötet kicsit másként), 17-18. Múzeumfalu Baráti Köre. Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2012.
368. Pápai Istvánné mesemondó halálára. Néprajzi Hírek 41. (2012) 2. szám, 76-78.
369. Kántor Mihály szobor Cigándon. Ethnica, XIV. 3. szám, 46-47.
370. Emléksorok Szabó Lászlóról. Ethnica, XIV. 4. szám, 69-70.

Folyóiratok, periodikák

1. Dimenziók (Felső-Magyarországi Szemle) (alapító főszerkesztő: I-III. évfolyam /1992-1994/. A folyóirat megszűnt.
2. Néprajzi Látóhatár (alapító főszerkesztő: I-X. évfolyam /1992-2001/
3. Ethnographia főszerkesztője (2012. december 1-jétől)

Szerkesztő bizottsági tagság

1. Ethnographia (1988-tól)
2. Néprajzi Látóhatár (2002-től)
3. Föld és Ember (2008-tól)

Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bibliográfiát összeállította

1. Lajos Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn. Miskolc, 1979. Borsodi Kismonográfiák 8. 72 lap

2. Aggteleki-karsztvidék. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében I. Miskolc, 1979. 54 lap
3. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. (1979) 196 lap
4. Nemzetiségi falvak a Bükk-hegységben. Néprajzi vidékek BAZ. megyében II. Miskolc, 1980. 69 lap
5. Kunt Ernővel és Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIX. Miskolc, 1980. 390 lap
3. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 18. Miskolc, 1980. 162 lap
6. Technikai szerkesztő: Szabadfalvi József: Festett asztalosmunkák Megyaszóról. Miskolc, 1980. Borsodi Kismonográfiák 9. 62 lap + 75 tábla
7. Technikai szerkesztő: Szilágyi Miklós: A Hernád halászata. Miskolc, 1980. Borsodi Kismonográfiák 10. 89 lap
8. Technikai szerkesztő: Feld István – Juan Cabello: A füzéri vár. Miskolc, 1980. Borsodi kismonográfiák 11. 157 lap
9. Szabadfalvi Józseffel: Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. Miskolc, 1981. 367 lap
10. Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A miskolci HOM Néprajzi Kiadványai XII. Miskolc, 1981. 313. lap
11. Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXI. Miskolc, 1982. 280. lap
12. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 20. Miskolc, 1982.
13. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében III. A gömöri falvak néprajza. Miskolc, 1982.
14. Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája (Összeállította: Tóvári Judit). Miskolc, 1983.
15. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. Miskolc, 1983.
16. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében IV. Az abaúji falvak néprajza. Miskolc, 1983.
17. Kunt Ernővel és Szabadfalvi Józseffel: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 1984.
18. Szabadfalvi Józseffel: Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. Miskolc, 1984.
19. Szabadfalvi Józseffel: Répáshuta. Národopis Slovákov v Mad´arsku V. Budapest, 1984. 488. lap
20. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 22. Miskolc, 1985. 196 lap
21. Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XII-XXIII. Miskolc, 1985. 307. lap
22. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 23. Miskolc, 1985. 175 lap
23. Szabadfalvi Józseffel: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon II. (Kiegészítő kötet) Miskolc, 1985. 100 lap
24. Fejezetek a Bodrogköz néprajzából. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében V. Miskolc, 1986. 100 lap
25. Szabadfalvi Józseffel: Árucsere és migráció. A HOM Néprajzi Kiadványai XVIII. Miskolc, 1986. 238 lap
26. Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXIV. Miskolc, 1986. 354 lap
27. Molnár Mária: Egy Borsod megyei község társadalmi átrétegződése. Borsodgeszt 1945-1978. A HOM Néprajzi Kiadványai XX. Miskolc, 1986. 64 lap.
28. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 24. Miskolc, 1986. 215. lap
29. Dobrossy Istvánnal: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. (Tanulmányok a 60 esztendős Szabadfalvi József tiszteletére). Miskolc, 1988. 887 lap
30. Bencsik Jánossal: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc. 1988. 140 lap
31. Szabadfalvi Józseffel: Lajos Árpád emlékezete Miskolc, 1988. 50 lap
32. Bereznai Zsuzsannával: Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. Néprajzi vidékek BAZ. megyében 7. Eger-Miskolc, 1988. 98 lap
33. Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVII. Miskolc, 1988. 592 lap
34. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 25. Miskolc, 1989. 258 lap
35. Balassa M. Ivánnal és Cseri Miklóssal: Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Miskolc-Szentendre 1989. 363 lap
36. Szabadfalvi Józseffel: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. Miskolc, 1989. 266 lap
37. Szabadfalvi Józseffel: Múzeum – tudomány – közművelődés. Miskolc, 1990. 28 lap
38. Szabadfalvi Józseffel: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII-XXIX. Miskolc, 1991. 670 lap
39. Rémiás Tiborral: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. Miskolc, 1991. 405. lap
40. Kultúra és tradíció I-II. Néprajzi tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Miskolc, 1992. 914 p.
41. Néprajzi Látóhatár I. (1992) 1-2. és 3-4. száma (182 lap, 220 lap)
42. Bencsik János: Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII-XX. században (Válogatott tanulmányok a szerző 60. születésnapjára). Miskolc-Tokaj, 1993. 366 lap
43. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXl. Miskolc, 1993. 542 lap
44. Néprajzi Látóhatár II. (1993) 1-2., 3., 4. szám (235 lap, 228 lap, 152 lap)
45. Megyekönyv – Borsod-Abaúj-Zemplén. Miskolc, 1994. 267 lap
46. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, 1994. 236 lap
47. Néprajzi Látóhatár III. (1994) 1-2. kötet (Halász Péter közreműködésével) és 3-4. kötet (340 lap, 230 lap)
48. Néprajzi Látóhatár IV. (1995) 1-2. szám, 3-4. szám (181 lap, 252 lap)
49. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXIV. Miskolc, 1996. 728 lap
50. Katona Judittal: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, 1996. 376 lap.
51. Veres Lászlóval: Dobrossy – 50. Miskolc, 1996. 62. lap.
52. Entz Géza: A magyar műgyűjtés történetének vázalta 1850-ig. Museologica Carpathica 1. Miskolc, 1996.
53. Veres László: A Bükk hegység üveghutái. Officina Musei 2.
54. Veres Lászlóval: Szabadfalvi József: Herman Ottó a parlamenti képviselő. Officina Musei 5
55. Fodor Istvánnal és Veres Lászlóval: Révész László: A karosi honfoglaláskori temetők. Miskolc, 1996.
56. Néprajzi Látóhatár V. (1996) 1-2. szám és 3-4. szám (Halász Péter és Fejős Zoltán közreműködésével) (264 lap, 184 lap)
57. Hattinger Gáborral: Az interetnikus kapcsolatok kutatásainak újabb eredményei (Mályi konferencia ruszin témájú előadásai) Etnikum Kiadó, Budapest, 1996. 84. lap
58. Csoma Zsigmonddal: Európából – Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. (Néprajzi Látóhatár VI.) Debrecen-Budapest 1997. 656 lap
59. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, 1997. 850 lap
60. Veres Lászlóval: Bencsik János munkássága. Miskolc, 1998. 54 lap
61. Veres Lászlóval: Szabadfalvi József munkássága. Miskolc, 1998. 76 lap
62. Veres Lászlóval: Szabadfalvi József: Ötödfél évtized terméséből /Néprajzi és művelődéstörténeti tanulmányok/. Officina Musei 7. Miskolc, 1998. 300 lap
63. Veres Lászlóval: Lajos Árpád: A magyar nép játékai. Kriston Vízi József tanulmányával. Miskolc, 1998. 136 + 21 lap
64. Keményfi Róberttel: Néprajzi Látóhatár VII. (1998) 1-2. szám (222 lap), 3-4. szám (208 lap)
65. Kós Károly: Népi földművelés Kalotaszegen. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 7. Debrecen, 1999. 161. lap
66. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVII-XXXVIII. Miskolc, 1999. 1360 lap
67. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum műkincsei. Miskolc, 1999. 375 lap
68. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1978-1998. Miskolc, 1999. 164 lap
69. Balassa Ivánnal – Fehér Józseffel – Hőgye Istvánnal: Széphalom 10. Tanulmányok a 70. esztendős Kováts Dániel tiszteletére. Sátoraljaújhely, 1999. 728 lap
70. Keményfi Róberttel: Néprajzi Látóhatár VIII. (1999) 1-4. szám. 560 lap
71. Veres László: Bükkszentkereszt. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest, 2000. 174 lap
72. Kisgéres. Lokális és regionális monográfiák 1. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000. 319. lap
73. Veres Lászlóval: Berecz József: Borsod megye és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében, 1892-1949. Miskolc, 1999.
74. Veres Lászlóval: Simon Zoltán: A füzéri vár a 16-17. században. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 1. Miskolc, 2000. 253. lap
75. Pusztai Tamással: J. Dankó Katalin – Patay Pál: Régészeti leletek a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 2. Miskolc, 2000. 65. lap
76. Dobrossy Istvánnal: A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban. Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 8. Miskolc, 2000. 240. lap
77. Szőttes textíliák mindennapi életünkben. Heves, 2000. 153 + 20 lap
78. Keményfi Róberttel: Néprajzi Látóhatár IX. (2000) 1-2. kötet (222 lap)
79. Csoma Zsigmonddal: Néprajzi Látóhatár IX. (2000) 3-4. kötet. Ünnepi írások a 80 esztendős Galambos Ferenc Iréneusz tiszteletére. 574 lap
80. Veres Lászlóval: Ónod monográfiája. Ónod, 2000. 698. lap
81. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIX. Miskolc, 2000. 626 lap
82. Balassa Iván – Dankó Imre – J. Dankó Katalin – Tamás Edit közreműködésével: Előadások a Bodrogközről. Sárospatak 2001. 133. lap
83. Veres Lászlóval: Bükkszentkereszt monográfiája. Bükkszentkereszt, 2001.160 lap
84. Veres Lászlóval: Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében. Miskolc, 2001. 127 lap
85. Veres Lászlóval: Lénárt József: Bodrogkeresztúr monográfiája (1936). Miskolc, 2001.
86. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Miskolc, 2001. 586. lap
87. Keszeg Vilmossal: Néprajzi Látóhatár X. (2001) 1-4. kötet: Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Debrecen- Miskolc, 2001. 554 lap
88. Veres Lászlóval: Ujváry Zoltán: Gömöri magyar néphagyományok. Miskolc, 2002. 1035 lap
89. Veres Lászlóval: Szendrő monográfiája. Szendrő, 2002. 522 lap
90. Veres Lászlóval: Fejezetek Szendrő múltjából. Szendrő, 2002. 55 lap
91. Veres Lászlóval: Halmaj monográfiája. Halmaj, 2002. 368 lap
92. Veres Lászlóval: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLI. Miskolc, 2002. 512 lap
93. Megyekönyv, Borsod-Abaúj-Zemplén. Miskolc, 2002. 298 lap
94. Bodó Sándorral (főszerk.): Magyar múzeumi arcképcsarnok. Budapest, 2002. 1000 lap
95. Lackovits Emőkével: Kéve. Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Debrecen – Veszprém, 2003. 394 lap
96. Veres László: Pincetokba való palack. Egy elfelejtett üveg kultúrtörténete. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2003. 28. lap
97. Veres László: Magyar népi boros- és pálinkásüvegek. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2003. 32. lap
98. Veres László: Adalékok a tokaji bor palackozásának történetéhez. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2003. 16 lap
99. (Holló Szilviával és Cs. Schwalm Edittel): Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest 2003. Archaeolingua, 609 lap
100. Veres László: A Bükk hegység hutatelepülései. Miskolc, 2003. 308 lap
101. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII. (2003) 688 lap
102. (Veres Lászlóval): Hoffmann Tamás: Mindennapi élet az ütközőzónában. Miskolc, 2004. 360 lap
103. (Boros Lászlóval): Frisnyák Sándor munkássága. Miskolc, 2004.
104. (Veres Lászlóval): Kriston Vízi József: Vendégségben Palócföldön. Folklorisztikai írások a 20. Század végéről. Miskolc, 2004. 186. lap
105. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium (1998-2003). Összeállította: Csák Leventéné. Miskolc, 2004. 70. Lap
106. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII. (2004) 776 lap
107. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. (2005) 704 lap
108. (Veres Lászlóval): Kézművesipar Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 2006. 268 lap
109. (Jakó Mariannal és Veres Lászlóval): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv XIV. (2006) 327 lap. Miskolc
110. (Veres Lászlóval): Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. HOM, Miskolc, 2006. 192 lap
111. (Kútvölgyi Mihállyal) Matyóföld rózsái. Budapest, 2006. Timp Kiadó. 132 lap
112. Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Lokális és regionális monográfiák 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja – Komárom 503. lap
113. (Hevesi Attilával): Herman Ottó öröksége. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2006. 151. Lap
114. Pirint Andrea: Munkácsy Miskolcon. Válogatás Pákh Imre gyűjteményéből. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2006. 36 lap
115. (Veres Lászlóval): Szörényi Gábor: Tíz év várkutatásai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1996-2005). Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2006. 36 lap
116. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. (2006) 694.
117. (Veres Lászlóval): Ujváry Zoltán: Kultusz, színjáték, hiedelem. Miskolc, 2007. 982 lap
118. Veres László: Bodrogközi Kastélymúzeum, Pácin. Múzeumi Mozaik. Miskolc, 2007. 20 lap
119. (Veres Lászlóval): Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja (2004-200). Miskolc, 2007. 118 lap
120. (Veres Lászlóval). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVI. (2007) 743 lap
121. (Viszóczky Ilonával): Egy matyó értelmiségi életútja. Száz éve született Lukács Gáspár. Miskolc, 2008. 135 lap
122. Zupkó Béla: Ünnepi szokások a Cserehát északi részén. Magánkiadás. Miskolc, 2008. 75 lap
123. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. 850 lap. Miskolc, 2008.
124. (Viszóczky Ilonával): Gáborján Alice: A tardi kendertermékek. Series Historica Ethnographiae 15. Budapest – Miskolc, 2009. 87 lap
125. Patay Pál: Zempléni harangok. Officina Musei 18. Miskolc, 2009. 155 lap
126. (Veres Lászlóval): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVIII. 400 lap. Miskolc, 2009.
127. Gyulai Éva – Viga Gyula (szerk.): Történet – muzeológia. Tanulmányok a 60 éves Veres László tiszteletére. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság – Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet. Miskolc, 2010. 498 lap
128. Gyulai Éva – Pirint Andrea – Pusztai Tamás – Tóth Arnold – Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIX. Tanulmányok a 60 éves Veres László tiszteletére. Miskolci Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 2010. 584 lap

Tevékenységét számos szakmai elismeréssel jutalmazták: elnyerte a 35 évnél fiatalabb kutatók Jankó János-díját, megkapta a Magyar Néprajzi Társaság legrangosabb elismerését, a Györffy István díjat, a múzeumi, ill. a közgyűjteményi szakterület ugyancsak a legrangosabb kitüntetéseivel, a Móra Ferenc-díjjal és a Széchenyi Ferenc-díjjal ismerte el munkáját.

KategóriaExterní pracovníci
Značkaekk