Vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle

Vyberáme z obsahu prvého tohtoročného čísla nášho maďarskojazyčného časopisu Fórum Spoločenskovedná revue: István Lanstyák (Jazykový formalizmus a formálny štýl), Petteri Laihonen (Jazykové ideológie a školské jazykové krajiny v zahraničných maďarských školách), Péter H. Nagy (Problémy literárnych dejín modernej lyriky. Hraničné práce a periodizácia), Anna Natkó (Iredentizmus, existencia v menšine, revízia z rôznych perspektív. Obraz južného Slovenska v časopise Magyar Élet), Melinda Orbán (Preventívne verejné zdravie – práca Zeleného kríža na Zakarpatsku), Attila Godzsák (Investície Maďarského štátneho úradu pre architektúru v prinavrátených oblastiach Zemplína po prvej viedenskej arbitráži), Éva Kerényi (Začiatky cestovného ruchu na Gemeri).

V najnovšom čísle časopisu si môžete prečítať aj príspevky Józsefa Liszku a Andrása A. Gergelya, rozhovor Károlya Mészárosa s Ádámom Bukorom a knižné recenzie od Csabu Keresztesa, József Liszku, Dóry Hicsik, Krisztiána Bodnára, Barbary Baka Vidu a Patrika L. Baku.

(forumszemle.eu)