Verejné otázky – február 2023 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Verejné otázky – február 2023

Oddelenie sociológie a demografie Fórum inštitútu pre výskum menšín sa vo svojom prieskume, ktorý sa uskutočnil v období od 20. januára do 17. februára 2023, zaoberalo aj aktuálnymi verejno-politickými otázkami.

Výskumnú vzorku tvorilo 1051 osôb ovládajúcich maďarský jazyk, vo veku 18 rokov a viac, žijúcich na južnom Slovensku, z ktorých 87 % tvorili respondenti, ktorých materinským jazykom je maďarčina,  a 78 % z nich boli príslušníci maďarskej národnosti.

Výber vzorky sa uskutočnil kvótnym výberom podľa nasledovných parametrov: maďarský materinský jazyk, maďarská národnosť, pohlavie, vek, úroveň vzdelania, okres, kraj, typ obce.

Nižšie uvádzame vybrané výsledky prieskumu.

1. Predčasné voľby, ochota zúčastniť sa volieb

73,6 % respondentov podporuje predčasné voľby, 26,4 % nepodporuje.

Ak by sa na Slovensku konali parlamentné voľby teraz, k urnám by išli dve tretiny opýtaných, z toho 38,4 % by určite išlo voliť a 28,4 % by pravdepodobne išlo voliť.

Voliť by nešlo 22 % respondentov (polovica určite nie, druhá polovica pravdepodobne nie).

6 % nevedelo povedať, či by išlo voliť, a 5 % na otázku neodpovedalo.

2. Stranícke preferencie

Na otázku, ktorú z uvedených strán by volili, uviedlo konkrétnu stranu len 56 % respondentov, zatiaľ čo 44 % ju neuviedlo. Z nich 20 % sa ešte nerozhodlo, koho bude voliť, 13 % potvrdilo, že voliť nepôjde a 11 % neodpovedalo.

Z respondentov, ktorí uviedli konkrétnu stranu (N=590), by 58,3 % volilo Alianciu. Maďarské fórum by si vybralo 15,6 % opýtaných. Z ostatných strán by najviac hlasov získali Progresívne Slovensko (5,4 %), Hlas SD (4,9 %) a Smer SD (4,2 %), rovnako ako OľaNo (4,1 %).

  • Očakávania ohľadne strán

Tu sme položili dve otázky.

Po prvé, či by Aliancia a Maďarské fórum mali vo voľbách kandidovať spoločne alebo samostatne. Spoločnú kandidatúru podporuje 58,4 % respondentov, 8,7 % si myslí, že obe strany by mali kandidovať samostatne. Okrem toho tretina respondentov nevedela vyjadriť svoj názor.

Druhou otázkou bolo, či sú platformy v rámci Aliancie potrebné alebo nie. V tomto prípade bolo percento tých, ktorí nevedeli odpovedať, 54,8 %, teda ešte vyššie. Zvyšných 45,2 % bolo rozdelených do dvoch takmer rovnakých skupín: 22 % považovalo platformy za potrebné, 23,2 % si myslelo, že by sa mali zrušiť.

4. Známosť a preferencie politikov

Išlo o dve samostatné otázky, jedna sa týkala toho, či daného politika alebo političku poznajú, a druhá toho, či by ho alebo ju volili. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odpovede v percentuálnom rozložení. Údaje sú zaokrúhlené.

Politici sú zoradení zostupne podľa známosti a v druhej časti tabuľky, týkajúcej sa potenciálnej voliteľnosti, priraďujeme ku každému menu podiel ich hlasov za / nevolenie.

Známosť a potenciál zvoliteľnosti

 ZnámosťPotenciálna zvoliteľnosť
 1. pozná2. nepozná  volil/a by ho/ju2. nevolil/a by ho/ju  
Béla Bugár9193070
Zsolt Simon70303367
József Berényi67334951
László Solymos64364159
Gyula Bárdos63374654
György Gyimesi58422872
Gábor Grendel57432971
József Nagy49513664
Zsolt Gál44562575
Ildikó Bauer43573169
Krisztián Forró43573664
Örs Orosz42583466
Péter Őry41593763
Iván Farkas34662575
Attila Agócs33672971
Szabolcs Mózes31692674
Konrád Rigó24761882
Zoltán Cziprusz24762278
Miklós Viola20801684
Károly Pataky18821783
László Bindics16841486
Csaba Furik16841684
Beáta Beke15861486
Michal Goriščák892595

Vedúca výskumu: Zsuzsanna Lampl

Spolupracovníci: László Gyurgyík, Marianna Mrva

Zber údajov realizovala ASA (Agentúra sociálnych analýz).

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Zsuzsanna Lampl (moki.lampl@gmail.com), Attila Simon (simonattt66@gmail.com)