Közéleti kérdések – 2023. február – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Közéleti kérdések – 2023. február

Közéleti kérdések – 2023. február

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 2023. január 20. és február 17. között készült felmérésében aktuális közéleti-politikai kérdésekkel is foglalkozott.

A felmérés mintáját 1051 Dél-Szlovákiában élő magyarul tudó 18 éven felüli személy alkotta, akik közül 87% magyar anyanyelvű, 78% pedig magyar nemzetiségű.

Kvótás mintavételt alkalmaztunk, mégpedig a következő paraméretek szerint: magyar anyanyelv, magyar nemzetiség, nem, kor, iskolai végzettség, kerület, járás, településtípus.

Az alábbiakban néhány eredményt közlünk.

1. Előrehozott választások, választási hajlandóság

A megkérdezettek 73,6%-a támogatja az előrehozott választásokat, 26,4% nem támogatja.

Ha Szlovákiában most tartanák a parlamenti választásokat, a megkérdezettek kétharmada menne el szavazni, ebből 38,4% biztosan, 28,4% valószínűleg.

22% nem szavazna (az egyik fele biztosan nem, a másik valószínűleg nem).

6% nem tudta megmondani, hogy elmenne-e választani, 5% pedig nem válaszolt a kérdésre.

2. Pártpreferenciák

Arra a kérdésre, hogy a felsorolt pártok közül melyikre szavazna, a válaszadóknak csupán 56%-a említett konkrét pártot, 44%-uk viszont nem. Az utóbbiak közül 20% még nem döntötte el, hogy kit választana, 13% megerősítette, hogy nem menne el szavazni, 11% pedig nem válaszolt.

A konkrét pártot említő válaszadók közül (N=590) a Szövetségre 58,3% szavazna. A Magyar Fórumot 15,6% választaná. A többi párt közül a Progresívne Slovensko (5,4%), a Hlas SD (4,9%), valamint a Smer SD (4,2%) az OľaNo (4,1%) kapná a legtöbb szavazatot.   

3. A pártokkal kapcsolatos elvárások

Itt két dolgot kérdeztünk.

Először, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum együtt vagy külön induljon-e a választásokon. 58,4% a közös indulást támogatja, 8,7% szerint a két pártnak külön kellene indulnia. Emellett a válaszadók egyharmada nem tudott véleményt mondani.

A második kérdés, hogy szükségesek-e a Szövetségen belüli platformok vagy nem. Ez esetben 54,8%, vagyis még nagyobb volt a válaszolni nem tudók aránya. A fennmaradó 45,2% két csaknem azonos nagyságú csoportra oszlik: 22% szükségesnek tartja a platformokat, 23,2% szerint el kellene törülni őket.

4. A politikusok ismertsége és preferenciája

Két különálló kérdés volt, az egyikben arról volt szó, hogy ismerik-e vagy nem az adott politikust, a másikban pedig arról, hogy választanák-e vagy nem. Az alábbi táblázatban százalékos megoszlásban közöljük a válaszokat. Az adatokat kerekítjük.

A politikusokat az ismertség csökkenő sorrendjében tüntetjük fel, a táblázat második, a potenciális választottságra vonatkozó részében pedig hozzárendeljük az egyes nevekhez a választásuk/nem választásuk arányát. 

Ismertség és potenciális választottság

 IsmertségPotenciális választottság
 1. ismeri2. nem ismeri1. választaná2. nem választaná
Bugár Béla9193070
Simon Zsolt70303367
Berényi József67334951
Solymos László64364159
Bárdos Gyula63374654
Gyimesi György58422872
Grendel Gábor57432971
Nagy József49513664
Gál Zsolt44562575
Bauer Ildikó43573169
Forró Krisztián43573664
Orosz Örs42583466
Őry Péter41593763
Farkas Iván34662575
Agócs Attila33672971
Mózes Szabolcs31692674
Rigó Konrád24761882
Cziprusz Zoltán24762278
Viola Miklós20801684
Pataky Károly18821783
Bindics László16841486
Furik Csaba16841684
Beke Beáta15861486
Michal Goriščák892595

Kutatásvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak: Gyurgyík László, Mrva Marianna

Az adatgyűjtést az ASA, Agentúra sociálnych analýz végezte.

Bővebb információ: Lampl Zuszsanna (moki.lampl@gmail.com), Simon Attila (simonattt66@gmail.com)