A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai

Kétnapos tudományos konferenciát szervezett a Fórum Kisebbségkutató Intézet Fűrön, amely során a (cseh)szlovákiai magyarság történetének és társadalmának megannyi aspektusát vizsgálták.

A tanácskozás igazi multidiszciplináris esemény volt: a szociológia, demográfia, etnológia és történettudomány képviselői osztották meg kutatásaik eredményeit a jelenlevőkkel.

Simon Attila intézetigazgató üdvözlő szavai után a nyitó előadást Szaló Csaba szociológus tartotta, amely során a szenvedéstörténetek és nosztalgikus hangulatok szerepét vizsgálta a kisebbségi önértelmezésben. Mint mondta, sokkal inkább csak kérdéseket szeretne megfogalmazni, nem pedig válaszokat. Ehhez igazodva többek között azt kérdezte, hogy van-e egyáltalán bármiféle más lehetősége a kisebbségi magyaroknak, minthogy „a múlt fele nézve, sóvárogva“ próbáljanak kiépíteni valamiféle identitást? A szakember úgy látja, kulturális értelemben is olybá tűnik, mintha csak a múltunk lenne az a hely, ahova „elbújhatunk“. A romantikus elvágyódás kényszere szerinte összefügg a válságos társadalmi helyzettel – ami lényegében „nagyon régóta“ tart, hiszen az emlékezés képes annak gyökereit képes visszavezetni a 20. századot megelőző időszakba is. „A múltban találjuk meg igazán önmagunkat, oda vágyódunk vissza“ – mondta a szociológus, s hozzátette, van ebben valami titokzatos gyönyörűség.

Az első szekció előadóiként az érdeklődők hallhatták még Gyurgyík László előadását is a 2021. évi népszámlálás szlovákiai magyarokra vonatkozó adatairól, valamint Öllös László politológus, az FKI elnöke értekezett a magyar–szlovák nemzeti megbékélés érveiről, valamint ellenérveiről.

A tanácskozás egy többéves, a Kutatást és Fejlesztést Támogató Ügynökség (APVV) által támogatott projekt keretén belül valósult meg. Az előadások alapján írt, már megjelent vagy megjelenés előtt álló publikációkat a FKI különböző kiadványaiban kereshetik az érdeklődők. A konferencián elhangzott előadások és a hozzájuk kapcsolódó viták visszakereshetők az alábbi linken:

https://www.televizio.sk/category/esemeny/konferencia-esemeny/

Szaló Csaba: „Múltunkba szorulva“ A szenvedéstörténetek és nosztalgikus
hangulatok szerepe a kisebbségi önértelmezésben”

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarság a 2021. évi népszámlálás adatainak a tükrében.
Tények – Folyamatok –Tendenciák

ÖLLÖS László: A magyar–szlovák nemzeti megbékélés érvei és ellenérvei

Az első blokk vitája

MORAUSZKI András: A szlovákiai magyar kultúra állami támogatása. A Kisebbségi
Kulturális Alap pályázatainak vizsgálata (2018-2021)

LAMPL Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok médiafogyasztásának alakulása az elmúlt 50
évben

SCHWARCZ Gyöngyi – PÉTI Márton: Felvidéki magyarok online diskurzusainak
sajátosságai egy külhoni magyarokra fókuszáló netnografikus vizsgálat tükrében

A második blokk vitája

LISZKA József: „…amiben nekem még volt szerencsém felnőni…” Szlovákiai magyar
egyetemista fiatalok nézetei a „népi kultúráról” (Egy nem reprezentatív minta mégistanulságai)

CSANDA Gábor: A (cseh)szlovákiai magyar nyomtatott sajtó 100 éve

A harmadik blokk vitája

SIMON Attila: Az impériumváltások és határmódosítások hatása a szlovákiai
magyarok értékrendjére a huszadik század első felében

GAUCSÍK István: Népszolgálat és kisebbségi gazdasági modernizáció. Machnyik Andor
értékrendje

VAJDA Barnabás: Városi és falusi értékek: lakhatás, templom, életkörnyezet

A negyedik blokk vitája

POPÉLY Árpád: „Dolgozó népünk jelöltjei.” A csehszlovák pártállam első két évtizedének
magyar nemzetiségű parlamenti képviselői

BESE László: A szocializmus kori szlovákiai magyar történelemtankönyvek által közvetített
értékrend

Dátum2022-10-14 – 2022-10-15
HelymutatóChâteau Rúbaň, Fűr
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
RészlegFórum Kisebbségkutató Intézet