Hodnotové a kultúrne zmeny v maďarskej komunite na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Hodnotové a kultúrne zmeny v maďarskej komunite na Slovensku

Fórum inštitút pre výskum menšín zorganizoval v obci Rúbaň dvojdňovú vedeckú konferenciu, na ktorej sa skúmali rôzne aspekty dejín a spoločenstva Maďarov v (Česko)Slovensku.

Konferencia bola skutočne multidisciplinárnym podujatím, na ktorom sa o výsledky svojho výskumu podelili odborníci z oblasti sociológie, demografie, etnológie a histórie.

Po uvítacích slovách Attilu Simona, riaditeľa inštitútu, predniesol úvodnú prednášku sociológ Csaba Szaló, ktorý sa zaoberal úlohou príbehov o utrpení a nostalgických nálad v sebachápaní menšín. Ako povedal, viac ho zaujíma formulovanie otázok ako odpovedí. V súlade s tým sa okrem iného položil otázku, či vôbec existuje pre Maďarov v menšinovom postavení iná možnosť, ako sa pokúsiť vybudovať si nejakú identitu „pohľadom do minulosti, túžbou po nej“. Podľa neho sa zdá aj z kultúrneho hľadiska, akoby naša minulosť bola jediným miestom, kde sa môžeme „ukryť“. Nevyhnutnosť romantizovať minulosť podľa neho súvisí so spoločenskou krízou, ktorá trvá v podstate už „veľmi dlho“, pretože pamäť nás dokáže doviesť späť k jej koreňom až do obdobia pred 20. storočím. „Najintenzívnejšie nachádzame samých seba v minulosti, túžime sa do nej vrátiť,“ povedal sociológ a dodal, že je v tom akási tajomná rozkoš.

V prvej sekcii konferencie vystúpili ešte László Gyurgyík, ktorý prezentoval údaje zo sčítania obyvateľov v roku 2021 o Maďaroch na Slovensku a László Öllös, politológ a prezident Fórum inštitútu, ktorý hovoril o argumentoch a protiargumentoch maďarsko-slovenského národného zmierenia.

Konferencia bola súčasťou viacročného projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Prezentácie, ktoré odzneli na konferencii, boli úvodom do štúdií, monografií či zbierok, ktoré už vyšli alebo budú publikované v rámci edičnej činnosti Fórum inštitútu v krátkom čase.

Dátum2022-10-14 – 2022-10-15
Priestorové údajeChâteau Rúbaň
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín