Seminár o revolúciách vo Fórum inštitúte pre výskum menšín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Seminár o revolúciách vo Fórum inštitúte pre výskum menšín

Revolúcie v moderných dejinách strednej Európy v interpretáciách doby a vedy boli témou medzinárodného seminára vo Fórum inštitúte, ktorý usporiadali Slovensko-česká komisia historikov a Slovenská historická spoločnosť v dňoch 18.–19. apríla 2023. Na seminári vystúpili významní českí a slovenskí historici s príspevkami o teórii revolúcií a významných revolučných pohyboch 19. a 20. storočia. Náš inštitút na podujatí zastupoval Attila Simon, ktorý vystúpil s prednáškou o súvislostiach medzi procesom formovania československého štátu a Astrovou revolúciou.

Dátum2023-04-19
Priestorové údajeFórum inštitút, Parková 4, Šamorín
OrganizátorSlovensko-česká komisia historikov, Slovenská historická spoločnosť
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
ÚčastníciSimon Attila
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín