Megjelent folyóiratunk, a Fórum Társadalomtudományi Szemle 4. száma – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent folyóiratunk, a Fórum Társadalomtudományi Szemle 4. száma

A tartalomból:

A tanulmányok rovat Mrva Marianna, Gyurgyík László és Popély Árpád egy-egy dolgozatával indít. Mrva Marianna az intézményekbe vetett bizalom, a politikai hatékonyság és a választási hajlandóság összefüggéseit vizsgálja a szlovákiai magyarok és szlovákok körében. Gyurgyík László a szlovákiai magyar lakosság számának és arányának kerületek szerinti változását elemzi a 2011. és a 2021. évi népszámlálás adatai alapján. Popély Árpád a Szlovák Nemzeti Tanács – a prágai tavasszal életre hívott, de nagyon rövid életű, s valójában érdemi tevékenységet kifejteni nem tudó – Nemzetiségi Bizottságáról szóló tanulmánya e bizottság eleddig legteljesebb összefoglalását nyújtja.

A kettős évfordulós Zalabai Zsigmondról szóló blokk Liszka József és Filep Tamás Gusztáv széljegyzeteit adja közre, mindkettő aktuális, 2023-ból értelmezett Zalabai-olvasattal szolgál. Bajcsi Ildikó kommentált és szélesebb keretekbe helyezett beszélgetése életinterjú a szüleivel hatvan évvel ezelőtt Izraelbe áttelepült Yehudit (Judit) Cohennel; édesapja, Grünfeld Ármin (becenevén Kümös) köztiszteletben álló személy, a DAC futballcsapat egyik edzője és szervezője volt. Iváncsó Ádám egy eddig fel nem dolgozott sporttörténeti egylet, az Eperjesi Torna és Vívó Egyesület (1896–1938) történetét foglalja össze. Péterfi Gábor tanulmánya térségünknek az ún. harmadikutas elképzeléseit mutatja be a népi írók víziói mentén, Pethő Tibor pedig Szilassy László szélsőjobboldaliságának és e megbélyegzés későbbi revíziójának megítélését árnyalja tanulmányában.

A közleményekben az A. Gergely András 70. születésnapja alkalmából összeállított kötet egyfajta könyvajánlójaként Liszka József a közelmúltban elhunyt sokoldalú társadalomkutató, kulturális antropológus életművét és személyét méltatja, Szarka László pedig A flensburgi Európai Kisebbségi Központ működésébe és kiadványaiba nyújt betekintést.

A lapszámot két recenzió zárja, mindkettő egy-egy konferenciakötetet ismertet és ajánl: Polgár Anikó és Szabó L. Dávid a „Nekem is csak maszkjaim voltak”. Tanulmányok Szabó Magda életművéről című tanulmánykötetet, Csobády Csilla pedig a Tulajdonnevek és szótárak címűt.

A folyóirat megvásárolható a Fórum Intézet székházában és a forumeshop.sk oldalon, illetve elérhető online a forumszemle.eu-n.