Vataščin Péter előadása az I. Netnoworking Téli Egyetemen – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vataščin Péter előadása az I. Netnoworking Téli Egyetemen

A „Háborús perspektívák és tapasztalatok” c. téli egyetem témájaként a háborút mint az elmúlt években valamennyiünket érintő, komplex jelenséget választotta a Kultúra- és Társadalomkutató Hallgatókért Egyesület – áll az esemény leírásában. Fontos volt számukra, hogy olyan terület tudományos megközelítésével is találkozzanak a téli iskolában részt vevő hallgatók, amelyek kutatásához, az arról való kommunikációhoz emberi érzékenység, nagyfokú empátia szükséges, ezáltal a “soft skillek” fejlesztésére is hangsúly került. E mellett a téma aktualitása segítséget nyújt a körülöttünk zajló történések többszempontú, mélyebb megértéséhez.

Vataščin Péter a vajdasági Szabadkán, valamint részben Szerbia más részein végzett terepmunkájáról tartott másfél órás előadást. Néhány interaktív feladat segítségével vezette be a hallgatókat a témába, majd a történeti és társadalmi kontextust vázolta fel. Ezt követően főleg a horvátországi – részben pedig boszniai – menekültek identifikációs módjaival, kódjaival, hovatartozásuk és kötődésük jellegével foglalkozott. Végül a vajdasági magyar menekültekről szóló narratívákat is ismertetve arról beszélt a hallgatóknak, hogy etikailag s ezzel együtt módszertanilag hogyan tud a kutató „manőverezni” egy fegyveres konfliktus utáni terepen.

A téli egyetemen előadott, ill. foglalkozásokat tartott még Vargyas Gábor, Vörös Szabolcs, Berényi Marianna, Bisztrai Márton és Vonnák Diána.

Dátum2024-02-03
HelymutatóTörökkanizsa, Szerbia
RésztvevőkVataščin Péter
ElőadásEllenétek szorításában: a jugoszláv háborúk emlékei
RészlegEtnológiai Központ