Megjelent L. Juhász Ilona új könyve – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent L. Juhász Ilona új könyve

Ruszkik, haza! Adalékok Csehszlovákia 1968-as katonai megszállása szlovákiai magyar emlékezetéhez címmel jelent meg L. Juhász Ilona legújabb kötete. A kiadvány a megszállás eseményeibe, valamint az azt követő 23 év mindennapjaiba enged bepillantást a szlovákiai magyarok egyéni és kollektív emlékezete alapján. A visszaemlékezők egyrészt a megszállás napjainak turbulens eseményeit idézik fel, másrészt azokat a kapcsolódási pontokat, a helyi lakosság és az itt állomásozó szovjet csapatok közt kialakult interakciókat, amelyek a több mint két évtized leforgása alatt óhatatlanul kialakultak. A kötet gerincét 68 interjú alkotja. Ezeket korabeli dokumentumok, hírlaptudósítások, valamint egy, L. Juhász Ilona tollából származó esettanulmány teszi teljessé.

A könyv megvásárolható az Intézet székházában, vagy megrendelhető a forumeshop.sk oldalról!