Megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei 1. száma – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei 1. száma

A lapot Fedinec Csilla tanulmánya nyitja, ez az orosz–ukrán háború eddigi tíz évével kapcsolatos ukrán jogszabályokat foglalja össze. A tanulmányok rovatát Gazdag Vilmosé zárja: ebben a kárpátaljai magyar nyelvhasználatossági sajátosságokat taglalja egy, a rendszerváltás táján megjelenő helyi járási lap alapján. Szintén nyelvi tárgyú Dančo Jakab Veronika dolgozata, mely a szlovákiai magyar középiskolásoknak a kétnyelvű közegben történő kódváltását elemzi. Somorjai Ádám azokat a leveleket veszi górcső alá, melyeket 1945 és 1948 között Mindszenty hercegprímás írt nyugati államfőkhöz a szlovákiai magyarok ügyében, Keresztes Csaba pedig az 1945 után Magyarországra menekült csehszlovákiai magyar pedagógusok helyzetével foglalkozik. Miklós Dániel tanulmánya a szlovenszkói aktivista politikusok egyikének, Schultz Ignácnak a 2. világháború alatti emigrációs tevékenységéről szól.

A Közlemények rovatban Fülöp László egy 1556-os végrendeletet vizsgál. Ugyanitt olvasható Hadas Miklós plurális habitust mélyinterjúkban szemléltető sorozatának első része, mely egy Tóth Erzsébettel készült monológ.

A 75 éves Végh Lászlót Liszka József köszönti.

A Könyvek rovatban Nagy Zsófia, a Dudics Lakatos Katalin–Bárány Erzsébet szerzőpáros, valamint Polgár Anikó és Csehy Zoltán egy-egy recenziója kapott helyet.

A folyóiratnak ez a száma is szabadon elérhető és letölthető a Fórum Társadalomtudományi Szemle honlapjáról.