Mrva Marianna

Titulus:Mgr., PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1987, Dunaszerdahely
Tanulmányok, végzettség:Comenius Egyetem, Pozsony – szociológia szak
Munkakör, beosztás:szociológus
Elérhetőség:mrva.marianna@gmail.com

Életrjaz

A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin gimnáziumban érettségizett 2006-ban, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen folytatta a tanulmányait, ahol 2011-ben diplomázott. Doktorátusát 2021-ben ugyanitt szerezte meg.

2011 és 2015 között az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetében (NÚCEM) statisztikai elemzőként dolgozott, 2015 és 2018 között pedig a Nemzeti Művelődési Intézetben (NOC) kutatóként tevékenykedett. 2020 óta a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatója.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársaihoz 2009-ben külsős munkatársként, majd 2021-ben állandó munkatársként csatlakozott.

Könyvek

Tanulmányok

Egyéb

GAJDOŠ, Adam – MATHIAS, Marek – MRVA, Marianna – RÉVÉSZOVÁ, Zuzana – ŠEDOVIČ, Michaela – VANOCH, Matej. Kultúra v štyroch dejstvách. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2019. 129 s.

Mrva, Marianna – KLOBUCKÝ, Robert. Vývoj spoločenskej dôvery. In Rabušic, L. – Kusá, Z. (eds.) Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: SLOVART, spol. s.r.o., 2019, s. 387-407.

BAHNA, Miloslav – KLOBUCKÝ, Robert – Mrva, Marianna – ZAGRAPAN, Jozef. Slovensko počas pandémie: Prvé tri mesiace. In Working Papers in Sociology, 2020, č. 1, s. 1-44.

MRVA, Marianna. Sociálny kapitál a subjektívna pohoda na Slovensku. In Sociológia, 2020, ročník 52, č. 2. s. 111-131.

ZEMAN, Milan –  STRAPCOVÁ, Katarína –  MIHÁLIKOVÁ, Silvia –  KLOBUCKÝ, Robert – Mrva, Marianna. Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 : pramenná publikácia z výskumu november 2020. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. 223 s.

MRVA, Marianna. A szlovákiai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai. In Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején. Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2019, 87-99 o.

MRVA, Marianna. Fenomén všeobecnej dôvery na Slovensku vo svetle výskumu. In Sociológia a spoločnosť : medzinárodný vedecký sociologický časopis, 2019, roč. 4, č. 1, s. 30-46.

MRVA, MARIANNA. You Can’t Be Too Careful – The Origins of Generalized (Dis)trust in Slovakia. In Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging : Abstract Book. – Manchester : European Sociological Association, 2019, p. 792. ISBN 978-2-9569087-0-8.

KLOBUCKÝ, Robert – Mrva, Marianna. Spoločenská dôvera v kontexte spoločenských zmien na Slovensku. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave pod záštitou Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. – Bratislava : STIMUL, 2018, s. 175-187. ISBN 978-80-8127-231-8.

Mrva, Marianna – KLOBUCKÝ, Robert. Vývoj spoločenskej dôvery v Čechách a na Slovensku. EVS 1991 – 2017. In Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt : abstrakty príspevkov z medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. – Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-89897-06-3.

MRVA, Marianna. Sociologický výskum spotreby kultúry: po kine sú pamiatky. In Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, 2016, roč. 26, č. 4, s. 4-16.

MRVA, Marianna–Szilvássy, Tímea: Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken. Fórum Társadalomtudományi Szemle, XIII. évfolyam 2011/1, Somorja.

Mrva, Marianna: Rossz közérzet kultúrája? A szlovákiai magyarok (társadalmi) közérzete és kultúrához való viszonya. Elekronikus dokumentum. https://bit.ly/3uFHSiV

KategóriaMunkatársak
Címkeszdkrb