A jogfosztottság előzményei és lefolyása – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A jogfosztottság előzményei és lefolyása

A jogfosztottság előzményei és lefolyása

Angyal Béla már évtizedek óta kutatja a szlovákiai magyar társadalmat, annak történetét, néprajzát. A Bagoly mondja podcastban az utóbbi években a csehországi levéltárakban folytatott kutatásai nyomán arról beszél, hogyan történt a szlovákiai magyarság jogfosztásának előkészítése és hogyan viszonyult ehhez a csehszlovák politikai és társadalmi elit.

Angyal Béla (1958) – történész, etnográfus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet külső munkatársa. Szerteágazó tudományos pályája során foglalkozott etnográfiai és történeti témákkal, illetve szűkebb szülőföldjének, Gútának a történetével.

Online is elérhető írások Angyal Bélától a témához:

Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946–1949 (1. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019, 4. sz. 123–164.

https://forumszemle.eu/2019/12/18/adatok-a-szlovakiai-magyarok-csehorszagi-deportalasanak-tortenetehez-1946-1949-1-resz/

Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946–1949 (2. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020, 1. sz. 147–166.

https://forumszemle.eu/2020/04/06/adatok-a-szlovakiai-magyarok-csehorszagi-deportalasanak-tortenetehez-1946-1949-2-resz/

Adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez, 1946–1949 (3. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2020, 2. sz. 107–138.

https://forumszemle.eu/2020/06/12/adatok-a-szlovakiai-magyarok-csehorszagi-deportalasanak-tortenetehez-1946-1949-3-resz/