Emlékjelek – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Emlékjelek

L. Juhász Ilona Dél-Szlovákiában, de Európa más tájain utazva már több mint két évtizede dokumentálja az út menti emlékjeleket: az első vagy második világháborús emlékeket éppúgy, mint az utóbbi évek baleseteiben elhunyt áldozatok ún. haláljeleit. Erről a tevékenységéről és az emlékjelekről beszélget vele a Bagoly mondja legújabb adásában Nagy Ildikó.

L. Juhász Ilona (1960) etnológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi székhelyű Etnológiai Központjának tudományos munkatársa. 2007-ig ő állította össze a (cseh)szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiát. Kutatási témái közé elsősorban a temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai, a különböző emlékjelek (háborús emlékjelek, halálhelyjelek, emlékoszlopok/kopjafák, a holokauszt emlékjelei stb.), valamint a szokásváltozások és a hiedelmek tartoznak. E témákban több monográfiája is megjelent.

Online is elérhető publikációi:

L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon… A háború jelei (Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez) – Jelek a térben 3. (Somorja, 2010)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

(A keresőbe írják be: Neveitek e márványlapon…)

L. Juhász Ilona: Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből – Notitia Historico-Ethnologica 5. (Somorja–Komárom, 2011)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

(A keresőbe írják be: Rítusok, jelek, szimbólumok.)

L. Juhász Ilona: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál – Interethnica 8. (Somorja–Dunaszerdahely, 2005)

https://adatbank.sk/digitalis-tar/digitalizalt-konyvek/arcanum/forum-kisebbsegkutato-intezet-sajat-kiadvanyai/

(A keresőbe írják be: „Fába róva, földbe ütve…”)