Európai identitás – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Európai identitás

Európai identitás

Az Európai Unió döntéshozatali rendjének alapproblémája, hogy nem létezik európai démosz. Nincsen európai nép, a tagországok polgárjai nem alkotnak egy kulturálisan összeforrott, egymást értő, ismerő és értékelni képes politikai közösséget. A könyv, amelyikről szó van, arra tesz kísérletet, hogy az ilyen közösség létrejöjjön. Egy olyan sajátos modellt vázol fel, amelyik ezt lehetővé teszi. Erről beszélget Lampl Zsuzsanna a szerzővel, Öllös Lászlóval.

Öllös László (1957) A Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, a nyitrai Konstantin Egyetem Filozófia és Politikatudományi Tanszékének docense, a Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke. 

Fő kutatási területei a nemzeti és az emberi jogok viszonya, a magyar–szlovák kapcsolatok értékrendje, valamint az európai identitás.

A témához kapcsolódó, online is elérhető publikáció: 

Öllös László: Európai identitás. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2019, 238 p. átdolgozott kiadás (Nostra Tempora, 27.) ISBN 978-80-89978-09-0

https://forumeshop.sk/termek/ollos-laszlo-europai-identitas-3/

http://www.kpes.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/Ollos_Europai-identitas.pdf