Magyar képviselők a pártállami csehszlovák parlamentben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar képviselők a pártállami csehszlovák parlamentben

Magyar képviselők a pártállami csehszlovák parlamentben

Lőrincz Gyula, Fábry István, Dénes Ferenc – három szlovákiai magyar személyiség, akik amellett, hogy magas párttisztségeket töltöttek be, egyben a csehszlovák parlament képviselői is voltak. De mit tettek a parlamentben és mi volt a szerepük azoknak a további magyar képviselőknek, akiknek a nevét akkor sem nagyon lehetett ismerni, mára viszont teljesen a feledés homálya borult rájuk? A Bagoly mondja új adásában erről beszélgetett Popély Árpád történésszel Nagy Ildikó.

Popély Árpád (1970) történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, a komáromi Selye János Egyetem történelem tanszékének docense. Fő kutatási területe Csehszlovákia és a szlovákiai magyarság második világháború utáni története.

Ajánlott könyvek Popély Árpádtól:

Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): „Akaratunk ellenére…” Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020.

Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939. Kalligram, Dunaszerdahely – Pozsony, 2019.

https://www.academia.edu/60812827/Pop%C3%A9ly_%C3%81rp%C3%A1d_K%C3%A9t_v%C3%A1laszt%C3%A1s_Csehszlov%C3%A1ki%C3%A1ban_A_szlov%C3%A1k_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s_%C3%A9s_a_k%C3%A1rp%C3%A1tukr%C3%A1n_szojm_megv%C3%A1laszt%C3%A1sa_1938_1939_Pozsony_Kalligram_2019

Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Somorja_ForumIntezet_NostraTemp_20/?pg=0&layout=s

Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I–II. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008, 2014.

http://mek.oszk.hu/06700/06746/06746.pdf

Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008.

https://mek.oszk.hu/06700/06723/06723.pdf

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006.

https://mek.oszk.hu/08000/08069/08069.pdf