Papok a vádlottak padján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Papok a vádlottak padján

Papok a vádlottak padján

A második világháború utáni szlovákiai népbíróságok egyik célja minél több magyar háborús

bűnössé nyilvánítása volt. Ennek során számos református papot is megvádoltak és bíróság elé állítottak.

A népbíróság működéséről és arról, milyen vádakkal vádoltak meg református

lelkészeket és milyen ítéleteket hoztak ellenük, Csanda Gábor beszélget Simon Attila

történésszel.

Simon Attila (1966) történész. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Fórum

Kisebbségkutató Intézet igazgatója és a Selye János Egyetem tanszékvezető docense. Fő kutatási

területe a szlovákiai magyarok két világháború közötti története.

A témához kapcsolódó, online is elérhető publikációi:

A népbíróságtól az állambiztonsági szolgálatokig. Adalékok Varga Imre református püspök

életpályájának a megítéléséhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2022, 4. sz., 61–76.