Az 1956-os forradalom és (Cseh)Szlovákia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az 1956-os forradalom és (Cseh)Szlovákia

Az 1956-os forradalom és (Cseh)Szlovákia

A Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatása elsősorban a szlovákiai magyarok és az 56-os események kapcsolatát dolgozza fel, amely természetesen nem függetleníthető a forradalom és az azt követő megtorlás csehszlovákiai és szűkebben értelmezve szlovákiai visszhangjától.
A jelen kutatási program a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a budapesti 1956-os Intézet együttműködésében valósul meg.
1. A témát érintő levéltári források feltárása és értékelése
2. Oral history
3. A korabeli írott sajtó és a rádió ide vonatkozó anyagainak feltárása
4. Szakmai kiadvány
5. Szakmai konferencia az 1956-os forradalomról és annak csehszlovákiai visszhangjáról
6. Kiállítás az 1956-os forradalomról és annak csehszlovákiai visszhangjáról

CímkézveKutatás
Kezdés éve2005-01
Befejezés éve2006-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
Eddigi eredmények

Lelvéltári kutatások anyagai: előadások Konferencia: 2006-10-04, Pozsony – Egyetemi Könyvtár Kiállítás: 2006-10-04, Pozsony – Egyetemi Könyvtár

Publikáció:
SIMON Attila (szerk.): 1956 magyar forradalom és Szlovákia. A 2006. október 4-én rendezett konferencia előadásai. Somorja 2006, Disputationes Samarienses 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul és szlovákul)

– Simon Attila: Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok között. In Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. (Szerk. Rainer M. János – Somlai katalin), 1956-os Intézet, Budapest, 2007, 229–246. p.

– Simon Attila: Az 1956-os forradalom visszhangja Szlovákiában, különös tekintettel Dél-Szlovákiára. Limes 2006. 3. sz.., 61–70. p.

– Simon Attila: Hivatalos önteltség és rejtett aggodalom: Csehszlovákia és a magyar forradalom. História, (28) 2006/10, 12-13. p.
http://www.historia.hu/archivum/2006/0610_11.htm

Simon Attila: A szlovákiai magyarok 1956-ban. História, (28) 2006/8-9. 76-77. p.

Támogatók

Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Pozsony, MKKI, Pozsony, MKSR. MTA, Budapest

Partnerintézmények

MKKI, Pozsony, 56-os Intézet, Budapest