Közép-Európai Magyar Kisebbségi Adatbank program – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Közép-Európai Magyar Kisebbségi Adatbank program

Közép-Európai Magyar Kisebbségi Adatbank program

Az együttműködő intézmények célja könyvtár és dokumentációs központok működtetése. Ezeknek az információs adatbank pontoknak a hálózatszerű működtetése. A központok 2-4 főállású munkatárssal, olvasóteremmel és kapcsolódó internetes adatbázissal, kutatói kapcsolathálóval tudják hatékonyan végezni a munkájukat.
A feladatok intézmények és régiók szerinti felosztása:

1. Kisebbségtörténeti szempontból fontos feladatunk a hagyatékok feldolgozása a VMMI Kézirattárában. Ez alatt értendő az iratok rendezése, részletes kézirat-katalógusok összeállítása és a dokumentumok kutathatóvá tétele. A feldolgozandó hagyatékok: Tripolsky Géza művelődéstörténész (1926-2002) és Kormos Tibor dramaturg (1937-1979) öröksége. Az anyagok összterjedelme 36 fm.
2. Délvidéki repertórium-program. A Délvidéken a történeti forráskutatások nem igazán találták meg valódi műhelyüket. Ezért a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elsőként a forráskutatások megszervezésére helyezi a hangsúlyt. Mák Ferenc bibliográfus szerint a forráskutatás legfontosabb elemei: (1) a közösségi értékrendet megjelenítő nyomtatott sajtó repertóriumának elkészítése; (2) a délvidéki magyarság történeti kronológiájának összeállítása; (3) az életrajzi adatbázis felépítése, amelyhez szorosan kötődik a személyi bibliográfiák összeállítása is.
3. Vajdasági magyar folyóiratok repertóriumainak elkészítése az OSZK bibliográfiai rendszerével kompatibilis módszertannal és mutatókkal. A repertóriumokat adatbázisba szerkesztve eleve internetes megjelenítésre szánjuk. A repertóriumok tartalmazzák az egyes számok publikációinak tételes bibliográfiai leírását, valamint a név és a tárgymutatót.
4. Kisebbségtörténeti szempontból meghatározó hagyatékok feldolgozása az EME Kézirattárában. Ez alatt értendő az iratok rendezése, a részletes kéziratkatalógusok összeállítása és a dokumentumok kutathatóvá tétele. A feldolgozandó hagyatékok: Binder Pál (történész), Demeter János (jogász, politikus), Jancsó Elemér (irodalomtörténész), Nagy Jenő (nyelvész), Kós Károly (néprajzkutató), Takács Lajos (nemzetiségpolitikus). Az anyagok összterjedelme 45 fm.
5. Romániai magyar folyóiratok repertóriumainak elkészítése, az OSZK bibliográfiai rendszerével kompatíbilis módszertannal és mutatókkal. A repertóriumokat adatbázisba, eleve az intenetes megjelenítésre hozzuk létre.
6. A Bibliotheca Hungarica könyvállományának és folyóirattárának feldolgozása, könyvtári segédletek készítése (a szlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1986-1990, személyi bibliográfiák – Tőzsér Árpád, Koncsol László, Turczel Lajos)
7. A Bibliotheca Hungarica kisnyomtatványtárának feldolgozása
8. Hagyatékok feldolgozása: Zalabai Zsigmond (irodalomtörténész) – 4,5 fm
Gyönyör József (politológus, jogtörténész) – 4 fm
Szabó Rezső (jogász) – 1,5 fm
A feldolgozás költségigénye összesen: 10 fm
9. Levéltári segédletek készítése:
a. a Csemadok 1949-1990 közötti elnökségi iratainak feldolgozása – 10 fm
b. az Együttélés Politikai Mozgalom központi irattárának dokumentumai (1990-1998) – 5 fm

CímkézveKönyvtári munka
Kezdés éve2006-01
Befejezés éve2006-12
RészlegKözép-Európai Magyar Kisebbségi Adatbank program
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkVégh László, Végh Annamária, Matus Éva
Támogatók

Szülőföld Alap, Budapest

Partnerintézmények

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, ZentaErdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárJakabffy Elemér Alapítván, Kolozsvár