Levéltár – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Levéltár

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza. A projektum célja az elkészült levéltári jegyzékek internetes feldolgozása.

CímkézveAdatbázisok / Levéltári munka
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2012-12
RészlegLevéltár
ProgramvezetőKonkoly László
RésztvevőkMomko Miloš
Idei terv

A levéltári adatbázis bővítése folyamatos tevékenység:

 1. a folyamatosan készülő
  levéltári jegyzékek bővítése

 2. a Csemadok iratait tartalmazó
  adatbázis bővítése

 3. előkészületek a levéltári
  anyag digitalizációjára (az Új Szó digitalizálása)

 4. további források digitalizálása
  és internetes feldolgozása

Eddigi eredmények

A 2011-es évben sikerült az eddig elkészült levéltári jegyzékek egy adatbázisba való integrálása. Az internetes adatbázis a Levéltár menüpont alatt érhető el a következő címen: http://www.foruminst.sk/hu/15/leveltar/1/leveltar

Eddig elkészült leltári jegyzékek:

Személyi hagyatékok és iratgyűjtemények:

 • Arany A. László hagyatéka – int.
 • Győri Dezső hagyatéka – int.
 • Szalatnai Rezső hagyatéka – int.
 • Ungváry Ferenc hagyatéka – int.
 • Gyönyör József hagyatéka – int.
 • Turczel Lajos hagyatéka (levelezések) – int.
 • Szabó Rezső iratai – int.
 • Varga Sándor iratai – int.

Kulturális szervezetek iratai – Csemadok:

 • A CSEMADOK KB elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei – (1948–2000) – int.
 • A CSEMADOK országos közgyűlései
 • Csemadok alapszervezetek története és helytörténeti tanulmányok
 • Szervezeti értesítők
 • Propaganda az 50-es, 60-as évekből
 • Történeti tanulmányok
 • Táncegyüttesek és táncmozgalom
 • Táncdalfesztiválok
 • Táborok
 • Színjátszás
 • Színművek és irodalmi műsorok szövegkönyvei
 • Névsorok
 • Jókai Napok
 • Járási konferenciák
 • Nemzetközi hadigondozott alapítvány (1993-1994)
 • Gombaszög
 • Fesztiválok
 • Fábry Napok
 • Előadói segédanyagok
 • CSMTKE
 • Vetélkedők

Pártok iratai:

 • FMK
 • MPP
 • Együttélés
  • Alakuló közgyűlés (1989)
  • Alapító kongresszus 1990

Gyűjtemények:

   • Kisnyomtatványok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében találhatók színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6144 darabot. – int.
   • Szakdolgozatok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményét egyre nagyobb számban használják fel munkájukban a szlovákiai magyar művelődés történetét feldolgozó kutatók. Különböző témákhoz (irodalom, nemzetiségi kérdés, helytörténet, sajtó stb.) nyújtott információkért cserébe a diákok elhozzák az elkészült diplomamunkájuk egy példányát, amellyel további segítséget tudnak nyújtani a téma iránt érdeklődőknek. Így folyamatosan gyarapszik a könyvtár szakdolgozat-gyűjteménye, amelyben jelenleg 125 különböző feldolgozott téma áll a kutatók rendelkezésére. – int.
   • Képzőművészeti kiállítások katalógusai: A könyvtár gyűjteményében találhatók képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.). – int.
   • Plakátok: A Bibliotheca Hungarica plakátgyűjteménye felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat. – int.
   • Néprajzi adattár: Az Etnológiai Központ gyűjteménye. Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről. Másrészt benne foglaltatik a (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1989-1999 közötti tevékenységének teljes dokumentációja (levelezés, jegyzőkönyvek, programok stb.). A gyűjtemény 1099 beleltározott tételben mintegy 20 ezer lapnyi szöveget tartalmaz. – int.

*int – az interneten jelenleg elérhető jegyzékekek

Partnerintézmények

Bibliotheca Hungarica, Szlovákiai Magyar Levéltár