1 % – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

1 %

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2001. december 4-én hagyta jóvá a jövedelemadóról szóló törvényt, melynek 48. paragrafusában egy új intézményt hoz létre: a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú célra ajánlhatják fel.

Ez a rendelkezés új lehetőséget jelent a nonprofit szervezetek anyagi hátterének megteremtésében. A törvény 2002. január 1-én lépett hatályba.

Ki részesedhet az 1%-os

jövedelemadóból?

Az 1%-os adóból a törvény értelmében csak a következő jogi formával rendelkező jogi személyek részesedhetnek:

a) polgári társulások (občianske združenia),

b) alapítványok (nadácie),

c) jótékonysági alapok (neinvestičné fondy),

d) közhasznú szervezetek (neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby),

e) egyházi és vallási közösségek szervezetei (účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti),

f) nemzetközi részvételű szervezetek (organizácia s medzinárodným prvkom),

g) Szlovák Vöröskereszt (Slovenský Červený kríž),amelyek a következő területeken fejtik ki tevékenységüket:

a) szellemi értékek fejlesztése és védelme (rozvoj a ochrana duchovných hodnôt),

c) emberi jogok védelme (ochrana žudských práv),

d) környezetvédelem (ochrana a tvorba životného prostredia),

e) egészségvédelem és művelődés (ochrana a podpora zdravia a vzdelávania),

f) a gyermekek, az ifjúság és az egészségkárosultak sporttevékenységének támogatása (podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých),

g) szociális segítségnyújtás (poskytovanie sociálnej pomoci),

h) kulturális és természeti értékek védelme (zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt)

és legkésőbb a 2001. évben voltak bejegyezve.Azok a szervezetek, amelyek részesedni kívánnak az 1%-os adóból, 2002. január 1-étől 31-ig be kell jegyeztessék magukat valamelyik jegyzőnél (a jegyző a bejegyzést követően bejelenti a szervezetet a központi jegyzékbe, melyet a Szlovák Köztársaság Jegyzői Kamarája vezet, és melynek tartalmát február 15-én hozza nyilvánosságra a Jegyzői Kamara).

A bejegyzéshez a következő iratokat szükséges a jegyzőnél felmutatni:

l igazolás a Szociális Biztosítótól (Sociálna poisťovňa), hogy a szervezetnek nincs tartozása a biztosítóval szemben – abban az esetben is, ha a szervezetnek nincs alkalmazottja,

l igazolás a Nemzeti Munkahivataltól (Národný úrad práce), hogy a szervezetnek nincs tartozása a hivatallal szemben – abban az esetben is, ha a szervezetnek nincs alkalmazottja,

l igazolás azon egészségügyi biztosítóktól, ahol a szervezet alkalmazottai biztosítva vannak. (Amennyiben különbözőek ezek a biztosítók, mindegyiktől szükséges igazolást kérni. Ha a szervezetnek nincsenek alkalmazottai, nem kell ilyen igazolást felmutatnia.),

l a szervezet bankszámlájáról szóló igazolás, amelyre az 1%-os adóból befolyó összeg utalva lesz – ezt az igazolást az adott banktól kell igényelni, ahol a szervezet számlája van,

l a szervezet bejegyzését igazoló eredeti, vagy hitelesített okirat – ez sok szervezet esetében maga a bejegyző szerv bélyegzőjével ellátott alapszabály, vagy külön erre a célra kiadott, a bejegyző szerv bélyegzőjével ellátott okirat,

l a szervezetnek ítélt statisztikai számról szóló eredeti, vagy hitelesített okirat (potvrdenie o pridelení identifikačného čísla – IČO),

l A szervezetnek nem lehet adóhátraléka, erről azonban nem kell igazolást felmutatnia, mert ezt az adóhivatal ellenőrzi majd.Ezzel kapcsolatban azt ajánljuk az 1%-ért folyamodni kívánó szervezeteknek, hogy a bejegyzéshez szükséges igazolásokat minél előbb szerezzék be.Mivel az igazolások kiadásához az adott intézménynek a törvényből adódóan 30 nap áll rendelkezésére, és a bejegyzés elintézéséhez a szervezeteknek szintén csupán 1 hónapja van (január 1-étől 31-ig), ajánljuk, hogy a fenti igazolások kiadását személyesen és megvárásra igényeljék

Ki nyilatkozhat adója 1%-áról?

A törvény értelmében az 1%-os adó közhasznú célra történő felajánlása lehetőségével csak az a személy élhet, akinek:

1. nincs adóhátraléka,

2. az adója az adott évben meghaladja a 20 Sk-t,

3. adója 1%-ának közhasznú célra történő átutalásáról nyilatkozik,

4. nyilatkozatában csak egy jogi személyt jelölt meg.Különböző előírások vonatkoznak ebben az esetben 1. az adójukat saját maguk befizető, és adóbevallásukat saját maguk elkészítő természetes személyek és azok között a természetes személyek között, akiknek az adóját a 2. munkaadó vezeti el.

1. Ha az adott személy az adóját saját maga vezeti el, adója befizetésének ideje után 15 napon belül nyilatkozik adója 1%-ának átutalásáról. Tehát csak a nyilatkozatot kell elküldenie a megfelelő adóhivatalba.

2. Ha az alkalmazott adóját a munkaadója vezeti el, a munkaadó elvégzi az alkalmazott éves elszámolását, mely alapján a munkaadó igazolást ad az alkalmazottnak arról, hogy adóját elvezette és nincs adóhátraléka. (Amennyiben adóhátraléka van, ezt be kell fizetnie.) Az alkalmazott nyilatkozatát ezzel az igazolással együtt küldi el ahhoz az adóhivatalhoz, melyhez a munkaadója tartozik.A nyilatkozatnak egységes formája van, mely hozzáférhető lesz web oldalainkon, regionális koordinátorainknál és pénzügyi tájékoztatóban (finančný spravodaj).

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

1. az 1%-os adóról nyilatkozó személy nevét, születési számát és lakhelyét,

2. az adott adóév megjelölését, amelyre a nyilatkozat vonatkozik,

3. az 1%-ot jelentő összeg nagyságát,

4. a befogadó szervezet nevét, székhelyét, jogi formáját és statisztikai számát (IČO).Adónk 1%-áról csak február 15-e után nyilatkozhatunk, amikor a Jegyzők Kamarája nyilvánosságra hozza az 1%-ot igénylő szervezetek hivatalos jegyzékét. 1%-unkról csak a jegyzékben szereplő szervezetek javára nyilatkozhatunk. Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba az ön lakóhelyéhez legközelebb eső, az Információs Központ kampányában résztvevő regionális koordinátorainkkal.

Az információs kampány hivatalos oldala a www.rozhodni.sk címen található.Magyar nyelven az Információs Központ is tájékoztat a www.foruminst.sk/ic_hu.html címen.Az Információs Központ (IC) kezdeményezésében született meg az a program, melynek célja széleskörű tájékoztatást nyújtani arról az új lehetőségről, amit az 1%-os adó jelent a nonprofit szervezetek, magánszemélyek és munkaadók számára. 14 regionális koordinátorból álló információs hálózatot hozott létre, ennek célja, hogy az érdeklődőket helyben, személyesen is informálja az 1%-kal kapcsolatos kérdésekről. Szolgáltatáscsomagja (útmutatók, kézikönyvek, iskolázások, honlap) a törvény mind szélesebb körű kihasználását hivatott szolgálni. Az IC-vel együttműködő szervezetek: 1. slovenské neziskové servisné centrum (1. SNSC), Pozsony, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK), Budapest.

Regionális koordinátorok Dél-Szlovákiában

Kulcsár Mária

Információs Központ

Mäsiarska 59

040 01 Košice

Tel, fax: 055/6254-184

email: kulcsar@foruminst.sk

Konzultációs órák:

H: 12.00-17-00, K: 10.00-16.00

SZ: 13.00-17.00Bodnár Ottó

Gömöri Ifjúság Társaság

Nám. baníkov 33

048 01 Rožňava

Tel: 058/7329-935

email: git1let@hotmail.com

Konzultációs órák:

H, K, SZ: 15.00-18.00Csúsz Mária

Információs Központ

J. Kármána

984 01 Lučenec

Tel, fax: 047/433-1667

email: csuszmaria@foruminst.sk

Konzultációs órák:

H, K, CS, P: 8.00-15.00

SZ: 8.00-17.00Ľubica Lachká

SAIA-SCTS Nitra

Piaristická 2, 949 01 Nitra

Tel: 037/654-2446, 654-2301

Fax: 037/654-2556, 654-2384

email: saia.nr@compclub.sk

Konzultációs órák:

H, SZ: 14.00-16.30, P: 14.00-16.00Szomolai Valéria

Információs Központ

Župná 16

945 01 Komárno

Tel: 035/773-0295

Fax: 035/773-2854

email: szomolai@foruminst.sk

Konzultációs órák:

H, SZ: 15.00-17.00, K: 14.00-16.00Szarka Krisztina

Információs Központ

Z. Kodálya 769/29

924 01 Galanta

Tel, fax: 031/780-6883

email: szarka@foruminst.sk

Konzultációs órák:

H, CS: 13.30-15.30

SZ: 14.00-17.00Lelovics Andrea

Információs Központ

Parková 4, 931 01 Šamorín

Tel: 031/562-8009

Fax: 031/562-7238

email: lelovics@foruminst.sk

Konzultációs órák:

K: 14-00-16.00, SZ: 15.00-18.00Nagy Myrtil

Információs Központ

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Tel, fax: 02/5249-5322

email: nagy@changenet.sk

Konzultációs órák:

K: 14.00-18.00, CS: 10.00-18.00

http://www.ujszo.com/clanok.asp?cl=12316

KategóriaCikk