A 80 éves Zeman László köszöntése – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A 80 éves Zeman László köszöntése

A 80 éves Zeman László köszöntése

A rendezvényen a Lilium Aurum Kiadónál megjelent Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára című kötetet annak összeállítója, Fazekas József, míg a nyelvész tanárnak a Nap Kiadó gondozásában készült Visszalapozások (Válogatott tanulmányok és ismertetések) című legújabb könyvét Simon Szabolcs mutatta be.
Fazekas József fogalmazása szerint: „…ha tömören összegezzük eddigi életművét, akkor annak jellemzésére két szó a legalkalmasabb: az érték és a szolgálat. Munkásságának tengelyében a tudományos vagy irodalmi-esztétikai érték felmutatása áll. Zeman László évtizedeken át a szlovákiai magyar oktatásügyet szolgálta, tanárnemzedékek egész sorát nevelve fel. Szerényen, háttérben maradva, a széles nyilvánosság előtt ritkán megszólalva, de amikor megszólalt – szóban vagy írásban -, annak mindenkor súlya volt, a szakmabeliek körében legalábbis“.
Simon Szabolcs, aki a Visszalapozások-at szerkesztette, elmondta: „Zeman László tanulmányait elolvasva megállapíthatjuk, hogy szövegeinek egyik feltűnő jellegzetessége maga a stílus. Egyik írása sem könnyű olvasmány. Valamennyit a jellemzi. Mindez — ismerve a szerzőt – természetes is, noha a jelen könyvvel kapcsolatban kissé általánosító kötetcím erre nem enged következtetni. Ez a kifejezésmód azonban még a tudományos esszéstíluson belül is sajátos“.
A jó fizikai és szellemi erőnlétnek örvendő jubilánst a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszékének oktatói nevében Misad Katalin, Hodossy Gyula elnök pedig a Szlovákiai Magyar Írók Társulása megbízásából köszöntötték.
Az est védnöke a Fórum Kisebbségkutató Intézet volt.

KategóriaCikk