A (cseh)szlovákiai magyarság 1944- és 1992 közötti történetének vázlata – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A (cseh)szlovákiai magyarság 1944- és 1992 közötti történetének vázlata

A (cseh)szlovákiai magyarság 1944- és 1992 közötti történetének vázlata

A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre tekint vissza, múltjának feldolgozásával enek ellenére máig adós a történelemtudomány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét bemutató átfogó szintézis, hanem számos esetben az egyes szakterületeket az alapkutatások szintjén feldolgozó forrástanulmányok, monográfiák elkészíztése is-olvashatjuk a közelmúlban megjelent, A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 c. könyv hátlapján. (Felelős kiadó: Tóth Károly, felelős szerkesztő: Fazekas József. Kiadta a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet.)
A szerző, Popély Árpád ifjú ember még, -1970-ben született Pozsonyban. Édesapja, Popély Gyula jeles történész. Az alma nem esett messze a fájától. Örvendetes, hogy ez az alpavető mű megjelent. Vázlatát folytatásokban közöljük azzal a megjegyzéssel, hogy reméljük a tisztelt olvasók felismerik: a kötetnek ott a helye mindegyik könyvtárunkban, mindegyik iskolánkban és minden olyan hazai magyar ember házi tékájában, aki át szeretné tekinteni a mindnyájunk életét befolyásoló történelmi folyamatokat, hogy hozzájáruljon hovatartozás tudatunk elmélyítéséhez.

KategóriaCikk