A Fórum 2007/3. száma – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum 2007/3. száma

A Fórum 2007/3. száma

Tisztelet Turczel Lajosnak

A negyedévenként megjelenő társadalomtudományi szemle legújabb számának gerincét a most 90 éves Turczel Lajos munkásságát méltató írások alkotják. Duba Gyula, Szeberényi Zoltán és Koncsol László írásában közvetlenül kapcsolódik az ünnepelthez, míg Mészáros András csak utalásképpen, Görömbei András pedig Turczel Lajosnak szeretettel ajánlja Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában c. tanulmányát. A Dokumentumok rovatban a folyóirat újra közli azokat az írásokat, amelyek Turczel Lajos Két kor mezsgyéjén c. alapvető munkájával foglalkoznak. A szerzők közül már csak ketten élnek: Fónod Zoltán és Szeberényi Zoltán, a többieket-Tolvaj Bertalant, Dallos Istvánt, Rákos Pétert, Fogarassy Lászlót és Szalatnay Rezsőt-a teremtő eszólította. A szóban forgó méltatások 1967 végén és 1968-ban láttak napvilágot, ami azért érdekes, mert akkortájt olyasmit is le lehetett írni, amit sem korábban, sem később már nem. Mindenki hozza formáját: Tolvaj leselkedik, Fónod visszafogott, Dallos kissé körülményeskedő, Szeberényi egzakt, Rákos elegáns és szellemes, Fogarssy aprólékos, Szalatnay tárgyilagos-már amennyire a rövidre szabott terjedelem ezt lehetővé teszi. Hasznos az a Bibliográfia is, amelyet Bereczk Zsuzsa készített Turczel publikációiról és a vele foglalkozó, a róla szóló írásokról. Sajnos fontosnak tűnő cikkek hiányoznak ebből a felsorolásból, pl. a Hétben az 1980-as és 1990-es években megjelent több interjú és recenzió is.
A lap egyéb írásai közül említsük meg Vadkerty Katalin Néhány adat a szlovákiai népbíróságok történetéből, Popély Gyula Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918-1938, Keresztes Csaba A Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar nemzetiségű diákok hazatérése otthonaikba 1949-1951 között c. tanulmányát, valamint Molnár Imre Jan Janků egykori mírovi politikai fogollyal készült beszélgetését, aki Esterházy Jánosról és főleg életének utolsó helyszínéről fontos adatokkal szolgál.

KategóriaCikk