A Fórum Intézet szerint romlott a kisebbségek jogbiztonsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum Intézet szerint romlott a kisebbségek jogbiztonsága

A Fórum Intézet szerint romlott a kisebbségek jogbiztonsága

Romlott a nemzeti kisebbségek jogbiztonsága az utóbbi négy év alatt Szlovákiában – állítja a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet. Petőcz Kálmán, az intézet programigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovák kormány a nemzeti kisebbségi jogok minőségi mutatóit gyakran mennyiségi mutatókkal cseréli fel.
Míg mi a hatékonyságról beszélünk, addig a kormány a kisebbségi iskolák, színházak és hasonlók számáról beszél – jelentette ki Petőcz keddi pozsonyi sajtóértekezletén. Szerinte a helyzet megváltoztatása addig nem lehetséges, amíg a politikusok a kisebbségi jogokat külön kategóriaként, s nem az alapvető emberi jogok részeként értelmezik.

A Fórum Intézet helyzetértékelése azt mutatja, hogy Robert Fico kormánya idején tovább mélyült a társadalmi különbség a szlovák és a magyar etnikum között.
Nem arról beszélünk, hogy társadalmi különbség van egy zsolnai szlovák és egy révkomáromi magyar között, hanem arról, hogy ez működik a révkomáromi szlovák és a révkomáromi magyar között – jegyezte meg Petőcz.

Három témakör van, amelynek problémáit – figyelembe véve az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretszerződését – hosszú távon nem kezelik megfelelően, és nincsenek megoldva. Petőcz megjegyezte: a keretszerződés alapján a nemzeti kisebbségeknek joguk van nemzeti identitásuk fejlesztésére.

Ezért, ha az állam csak a status quót kívánja megőrizni, akkor az azt jelenti, hogy feladta a fejlődést. A probléma abban áll, hogy az eredeti állapotot sem sikerült megőrizni – fejtette ki a volt diplomata. Robert Fico kormánya hivatalba lépésekor 2006-ban nyilvánosan megígérte: kormánya megőrzi a nemzetiségi jogok akkori szintjét.

A második problémakör, hogy a keretszerződés 15. cikkelye kimondja: a kisebbségeknek joguk van beleszólni az őket érintő döntésekbe. A politikai elit az utóbbi négy évben mintha megpróbálta volna saját maga meghatározni, milyen legyen egy nemzeti kisebbség identitása. Nincs megfelelő mechanizmus arra, hogy a kisebbségek részt vegyenek az őket érintő ügyekről hozott döntésekben – mutatott rá Petőcz.

A harmadik, de legnagyobb problémának a kultúrák közti párbeszéd hiányát nevezte. Ennek elemei teljességgel hiányzanak a mai oktatási rendszerből – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy a kultúrák közti párbeszédre elsősorban azokban a régiókban van szükség, ahol a szlovákok és a kisebbségek együtt élnek. A Fórum Intézet úgy látja, hogy a nemzeti kisebbségi közösségek hosszú távú fejlődéséhez Szlovákiában nincs meg a megfelelő jogi, intézményi és politikai keret és háttér, s a megoldatlan problémák rendszerint társadalmi feszültségekhez vezetnek.

KategóriaCikk