A Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum Kisebbségkutató Intézet

A Fórum Kisebbségkutató Intézet

A Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány alapította 1996-ban Dunaszerdahelyen. Jelenleg Somorján és Komáromban működik.
Célja Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek szakszerű kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb emlékeik dokumentálása. Nonprofit szervezetként, közintézményként s szolgálóintézményként működik.
(1999-ben partnerintézményeként létrejött a Fórum Információs Központ, amely civil képzésekkel és civil szolgáltatások nyújtásával, valamint a Fórum Régiófejlesztési Központ, amely vidékfejlesztéssel és kistérségi tervezéssel foglalkozik. A három intézmény alkotja a Fórum Intézet konzorciumot. Tagja a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózatnak.)
Az intézet 2002-ben Somorján építette ki központját és székházát. Mindenki számára könnyen elérhető a somorjai autóbusz-pályaudvar mellett.
Önálló kiadó, publikációit maga jelenteti meg. Kiadványait a Lilium Aurum Kft. terjeszti. Publikációi teljes terjedelmükben megtalálhatók az intézet honlapján.

Részlegei

Jelenkutatás és Magyarságkutatás
Szociológiai, gazdasági, történeti, politológiai, jogi és kultúrkutatással foglalkozik. Felméréseket végez a dél-szlovákiai régióban. Reprezentatív magyar mintán (Szlovákiában egyedüli intézményként) a szlovákiai magyarok körében rendszeresen közvélemény-kutatásokat, piackutatásokat és identitásvizsgálatokat folytat. Vezetője Tóth Károly.
Etnológiai Központ (Komárom). Az Etnológiai Központ biztosítja a szlovákiai magyarság néprajzi kutatásának intézményes hátterét. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi kultúrájának tudományos jellegű kutatása, az eredmények dokumentálása és közzététele. A néprajztudomány hagyományos kutatási területeinek vizsgálatán kívül nagy hangsúlyt fektet az interetnikus kapcsolatok kutatására, a változásvizsgálatokra és a történeti (főleg településtörténeti) összefüggésekre. Vezetője Liszka József.
Bibliotheca Hungarica – szak- és kutatókönyvtár. Megfelelő intézményes keretet biztosít a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos hungarikumok gyűjtéséhez és tudományos feldolgozásához. Segíti a szlovákiai magyar könyvtártudomány kibontakozását és egy korszerű dokumentációs szolgálat kialakítását. Gyűjtőkörét a volt Csehszlovákia és a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai magyarság történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű (szlovák, cseh, angol stb.) kiadványok alkotják. Vezetője Végh László.
Szlovákiai Magyar Levéltár. A szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek hagyatékát stb. gyűjti és rendszerezi. Vezetője Végh László.
Digitalizálás és Internetes Adatbázisok Központja. Az internetes Szlovákiai Magyar Adatbank működtetője. Az intézetben megtalálható dokumentumokat, fényképeket, publikációkat, képeslapokat, hanganyagokat stb. digitalizálja, és ezeket a tartalmakat egy saját fejlesztésű internetes adatbázison keresztül jeleníti meg a Fórum Intézet honlapján. Vezetője Konkoly László.
Interetnikus Kapcsolatok és Nemzetközi Együttműködés. A szlovákiai magyarok sokrétű kapcsolatrendszerét vizsgálja a velük együtt élő nemzetek, népcsoportok tagjaival, figyelembe véve az Európában végbemenő multikulturális folyamatokat és kölcsönhatásokat. Vezetője Petőcz Kálmán.

Az intézet szolgáltatásai nagyon sokrétűek: elemzéseket, bibliográfiai feldolgozásokat végez, repertóriumokat készít, stb. Könyvtára és levéltára nyitva áll a kutatók, egyetemisták, PhD-hallgatók előtt. Megfelelő szakmai felügyelettel szakmai gyakorlatra nyaranta több tucat egyetemistát fogad.
Eddig 133 publikációt jelentetett meg. Évente 7-10 konferenciát, szakmai találkozót és 2-3 kiállítást szervez. Az intézetnek jelenleg 24 állandó és 14 külső munkatársa van.
Az intézetet személyesen meglátogatók számára szálláslehetőséggel, fénymásolással, internet-hozzáféréssel stb. szolgál.

KategóriaCikk