A tizenkettedik Mérföldkő – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A tizenkettedik Mérföldkő

A tizenkettedik Mérföldkő

Ez természetesen csak az érem egyik oldala; a másikon ott van az a felismerés, hogy korunk embere számára a megújulás, a réginek az újban való megtalálása és a hagyományos értékek éltetése, továbbadása ismét fontossá vált. Teszem hozzá: szerencsére, hiszen kezdtük elfeledni, hogy jövőnk csak akkor van, ha jelenünket múltunk folytatásaként éljük meg.
A reneszánsz és általában a múlt tiszteletének jegyében zajlik 2008. május 3-án Udvardon a Mérföldkövek XII című rendezvény is, mely valójában a szlovákiai magyar helytörténészek 12. országos találkozója. Bővebben dr. Végh László,a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója tájékoztat róla.

Honan az ötlet, hogy a Bibliotheca Hungarica,a társult szervezetek és Udvard önkormányzata összehozza a dél-szlovákiai helytörténészeket?
Azt az űrt szándékoztuk vele betölteni, mely még a rendszerváltást megelőzően keletkezett; 1989 előtt ugyanis cak elvétve jelentek meg helytörténeti munkák, kiadványok, holott minden közösség természetes igénye, hogy múltjának emléket állítson, megőrizze azt. A Mérföldkövek-találkozók során a helytörténészek nemcsak tapasztalatot cserélnek, és ösztönzik egymást, hanem neves történészekkel is találkoznak, akiktől szakmailag tanulhatnak. Ezenkívül pedig egyfajta megméretés ez, hiszen számot adnak mindarról, amit egy év alatt végeztek.

Korábban a rendezvénysorozat kétnapos volt, idén viszont rádupláznak. Mi minden fér bele a négy napba?
Április utolsó és május első napján lesz a Múltidéző című középiskolai történelmi vetélkedő országos elődönője, majd döntője. Ezt a Szlovákia Magyar Történelemtanárok Társulása szervezi, s idén tizennnyolc csapat vesz részt benne. Miképp maga a rendezvény, ez is a reneszánszhoz kapcsolódik, s komoly megméretésnek számít.

A vetélkedők azonban ezzel korántsem érnek véget…
így van, hiszen a rendezvénysorozat harmadik napján, május 2-án a Kincskeresők mozgalomban tömörülő fiatal helytörténészek vetélkedőjére kerül sor, Új reneszánsz címmel. A benevezett háromfős csapatoknak tíz percben kell bemutatniuk pályamunkájukat; az ismertetés természetesen már multimédiás eszközök segítségével történik. Különben örvendetesnek tartom, hogy a világháló, az adatbázisok új lehetőségeket nyitnak a helytörténészek előtt. Nagyon értékes munkák látnak így napvilágot, s mindegyikkel törlesztünk valamit a múlt iránti adóságunkból.

A zárónap az előadásoké. Kit láthatnak-hallhatnak május 3-án Udvardon az érdeklődők?
A konferenciát Kálazi József, Udvard polgármestere és Koncsol László, a Pro Patria Honismereti Szövetség elnöke nyitja meg. Ezt követően történik majd a Patria-díj átdása. Olyan személyek, közösségek kapják meg, akik/amelyek jelentősen hozzájárulnak múltunk feltárásához, megőrzéséhez. A továbbiakban a ma reneszánszáról, a nemzetállamról és az Egységesülő Európáról, a reformációról s az anyanyelvűségről, végezetül pedig a krónikaírás fontosságáról hangzanak el előadások. Délután a fiatal helytörténészek mutatkoznak be, és ismertetik kutatási eredményeiket.

A helytörténeti kutatás nem az a műfaj, mely széles tömegeket mozgatna meg. Ön szerint mi a titka a Múltidéző vetélkedőnek,a Kincskeresők mozgalomnak vagy az éves rendszerességgel tartott találkozóknak?
Egyrészt az igény, hogy átmentsük múltunkat a jövőbe, másrészt meg hogy a jó ügy összehozza a megfelelő embereket-például a támogatókat, akik nélkül ma már nem lehet országos rendezvényt szervezni. Szerencsére ebben az esetben mindez együtt van; így bízom benne, hogy a Mérföldkövek találkozók és a lelkes helytörténészek hatására pátriánk, múltunk megítélésében is bekövetkezik a reneszánsz, az újjászületés…

KategóriaCikk