Árnyalja a kolonizációról ismert képet – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Árnyalja a kolonizációról ismert képet

Árnyalja a kolonizációról ismert képet

Vámbéry Irodalmi Est – Simon Attila történész monográfiájának bemutatója a Budapest Kávéházban

Dunaszerdahely. Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között című könyvével ismerkedhetett meg a közönség a Vámbéry Irodalmi Est legutóbbi rendezvényén a Budapest Kávézóban. A kötetet, melyet a Fórum Kisebbségkutató Intézet adott ki 2008-ban, Vajda Barnabás irodalomtörténész, egyetemi oktató mutatta be az érdeklődőknek.
Az ismert fiatal hazai történész – akinek a kutatáshoz a Fórum Kisebbségkutató Intézet biztosította a hátteret – munkájában felvázolja magának a telepítésnek a folyamatát, a meghirdetésétől kezdve egészen a telepes gazdálkodásig. A megjelent kötet egyfajta kiegészítése, újragondolása, politikatörténeti alapokra helyezése a szerző 2005-ben írt doktori disszertációjának.
Vajda Barnabás méltatásában kiemelte, hogy a könyv azt a folyamatot vizsgálja, melynek során az első Csehszlovák Köztársaság kormánya az ország megalakulása után morva telepeseket telepített Szlovákia túlnyomóan magyarok által lakott területeire. Simon Attila könyve igen nagy mértékben lendíti előre a téma tudományos historiográfiai feldolgozottságát, számos ponton árnyalva a kolonizációról eddig ismert képet. A történész szerző részletes vizsgálat alá veszi a telepítések politikai és gazdasági viszonyait, célzott voltát és változatait (például az állami és a magán telepítéseket), annak pontos földrajzi és etnikai irányait, körülményeit. Másik nagy hozadék az, hogy Simon Attila egy új történészgeneráció tagjaként teljesen új levéltári kutatásokra alapoz, közben pedig a cseh, a szlovák és a német szakirodalomra is kitekintve korszerű szemlélettel taglal egy kétségtelenül vitatott történelmi folyamatot, amelynek célja a gazdaságilag igazságosabb viszonyok ígérete ellenére az ország kompakt magyar területeinek fellazítása volt.

KategóriaCikk