Az amerikai nagykövet a Fórum Intézetben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az amerikai nagykövet a Fórum Intézetben

Az amerikai nagykövet a Fórum Intézetben

Az amerikai demokrácia szemszögéből nézve Szlovákiában jó úton halad a polgári társadalom fejlesztése

Somorja. A szlovákiai magyar civil szervezetek meghívására a somorjai Fórum Intézetbe látogatott tegnap Rodolphe Meaker Vallee, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete.
Látogatásának célja az volt, hogy betekintést nyerjen az ország déli részében tevékenykedő társulások munkájába. A civil szervezetek képviselői elmondták, az utóbbi években a társulások száma ugrásszerűen megnövekedett, ma mintegy ötszáz működik országszerte. Tevékenységi körük általában egy adott térségre terjed ki, s elsősorban a régió legégetőbb problémáira reagálnak.
A gömöri térségben például sikeresen fut olyan támogatási program is, amelyet amerikai segítséggel és támogatással működtetnek.
A rimaszombati székhelyű, gazdasági és szociális fejlesztéssel foglalkozó Fundament Polgári Társulás elnöke, Hajdú István elmondta: a megtelepedni kívánó külföldi befektetőknek tájainkon gyakran a rendezetlen földtulajdonjogi viszonyokkal, illetve a munkaerő alacsony képzettségi szintjével kell szembenézniük. A civil szféra főképp ez utóbbi elhárításában vállalhat sikeres szerepet.
Rodolphe M. Vallee hangsúlyozta: büszke arra, hogy az amerikai társadalom mindig is kiemelten kezelte a civil szféra fejlődését, Alexis de Tocqueville-t hozva fel példaként, aki már a XIX. században rámutatott, hogy a demokrácia letéteményese a működő civil társadalom. Kiemelte a Fórum Intézet és a Fórum Információs Hálózat munkáját; mint mondta, nagyra értékeli, hogy ötvözik mindazokat az értékeket, melyek a civil társadalom fejlesztését szolgálják, ugyanakkor nagyra tartja azt az igyekezetet, mely az etnikai diverzitás megőrzésére irányul. A polgári társadalom fejlődése a nagykövet szerint Szlovákiában jó úton halad, s ez elsősorban azon civil szervezetek érdeme, melyek a gazdaság, a kultúra és az emberközi kapcsolatok fejlesztését tűzték ki célul.

KategóriaCikk